ÅRET SOM GICK

Styrelsens sammansättning

Ordförande
Osva Olsen - vald till årsmötet 2023
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2023
Sekreterare
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2023
Ledamöter
Brandur Enni - vald till årsmötet 2023
Johanna Roto - vald till årsmötet 2023
Lars-Erik Larsson - vald till årsmötet 2023
Torbjörn Nyström - vald till årsmötet 2023
Revisorer
Gunvor Vretblad
Nanna Hermansson
Revisorsuppleant
Mats Gullberg
Valberedning
Ingvar Svanberg
Nanna Hermansson
 

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft 4 protokollförda sammanträden.

  • 23 februari 2022 på Kulturhuset i Stockholm (protokoll 290).
  • 4 april 2022 årsmöte hölls i Barnmatsalen på Skansen (protokoll 291).
  • 15 juli 2022 hos Osva Olsen i Uppsala (protokoll 292).
  • 10 september på Kulturhuset i Stockholm (protokoll 293).

Medlemsantal

Medlemsantalet 2022 var 60 + 15 betalande medlemmar och sex hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Poul Gilvad, Anna Juul, Sören Hallgren (✝ 5 januari 2022) och Nanna Hermansson.

Årsavgiften

Årsavgiften var 200: - per medlem/familj. Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsida

Nya artiklar har publicerats på hemsidan. Bárður Jákupsson har skrivit om sin gode vän frimärksgravören Czestaw Slania, Nanna Hermansson minnesord över fotografen Sören Hallgren, mångårig medlem och styrelseledamot i Samfundet Sverige-Färöarna, Gunnel Wallén har skrivit om en av den färöiska arbetarrörelsens frontfigurer Andrea Årting, Anders Persson har skrivit om ”Corona i Färöarna — en dagsrapport från 20 februari 2022” och Nanna Hermansson reseberättelsen ”Med båt till Färöarna i mars”.

Verksamhetsårets två mest lästa artiklar var ”Att resa till Färöarna” och ”Kort om det färöiska språkets historia”. "Studiebesök från Färöarna i Sagobygden" och ”Stickning i Färöarna" kom på tredje respektive fjärde plats. Liksom tidigare är resa, språk, stickning och mat väl representerade bland de 50 mest lästa artiklarna.

Förfrågningar via samfundets hemsida

Två äldre par har frågat efter researrangörer. De har då fått tips om CK:s Resor (Christers resor). Christer har arrangerat resor till Färöarna i många år och de brukar vara välordnade med bra guider. Några personer har bett om allmänna tips inför resor till Färöarna. De har fått länk till appen Faroe Islands tourist guide, som innehåller allt man kan behöva veta inför en resa. En man skulle cykla på Färöarna. Även han fick svar på sina frågor.
Samfundet har för närvarande ca 900 följare på vår Facebooksida.

Året i korthet

Årsmötet hölls den 4 april 2022 i Barnmatsalen på Skansen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Nanna Hermansson ett föredrag över ämnet ”Olav, Magnus och Brendan, helgon i Kirjubgur. En utställning med foton tagna av Mikael Lagerberg under en resa på Färöarna 1978 visades.

Föreningen svensk-färöisk ordbok har under året engagerat styrelsens ledamöter. Bergtöra Patursson har arbetat vidare med ordboken. Förlaget Sprotin har tyvärr förgäves sökt finna finansiärer.

Uppsala
den 12 februari 2022


Osva Olsen, Uppsala
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.