ÅRET SOM GICK

Styrelse:

Ordförande
Stefan Jakobsson Schulstad - vald till årsmötet 2019
Ledamöter
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2020
Brandur Enni - vald till årsmötet 2020
Johanna Roto - vald till årsmötet 2020
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2019
Torbjörn Nyström - vald till årsmötet 2020
Revisorer
Lars-Erik Larsson
Gunvor Vretblad
Revisorsuppleant
Mats Gullberg
Valberedning
Lars-Erik Larsson
Nanna Hermansson
 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 19 mars 2018 i Peisestuen i Norska kyrkan. Nanna Hermansson valdes till hedersordförande efter att ha verkat som ordförande i 15 år.

Styrelsemöte

Styrelsemöten har hållits den 21 april i Uppsala och den 3 september hos Brandur Enni.

Medlemsantal

Medlemsantalet den 31 december 2018 var 115 betalande medlemmar och sju hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen, Poul Gilvad, Anna Juul, Høgni Thomsen och Sören Hallgren.

Årsavgift

Årsavgift var 200 kr per medlem. Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsida

Hemsidan samfundet-sverige-faroarna.se har vid verksamhetsårets utgång 322 artiklar samt 69 artiklar på böcker om eller från Färöarna. Årets nyproduktion var 27 artiklar. Utöver det publicerades två böcker på hemsidan enbart för medlemmar; Nyord i färöiskan av Ulla Clausén, samt Sibirien i vore dage av Sigert Patursson.

77 % av besökarna kommer via sökning och 12 % har Samfundet som bokmärke / favorit, medan resterande 11 % kommer via sociala media.

Under 2018 har totalt har 16 165 personer besökt sidan 22 484 gånger. De har läst 49 310 artikler, en ökning med drygt 18 % jämfört med 2017 (41 738). De flesta stannar mindre än en halv minut och läser bara sidan de landar på, men trots det är genomsnittlig tid på hemsidan 2.20 minuter. Av alla besökare är knappt 12 % återkommande besökare. Av 10 besökare är 6 kvinnor.

Verksamhetsårets två mest lästa sidor är samma som förra året; "Att resa till Färöarna" med 11 % och framsidan 10%. "Sticka med färöiskt mönster" och "Kort om det färöiska språkets historia" kommer på tredje respektive fjärde plats.

En tydlig tendens är att resa, stickning, språk och mat är väl representerade ämnen bland de 50 mest lästa artiklarna.

Facebook

Facebook är Samfundets ventil till sociala media och den blygsamma ökningen med 7% till 800 personer beror på vår återhållsamma aktivitet samtidigt som Facebook ändrar sin algoritm för delning av material. Med Facebook kan vi snabbt nå ut med nyheter och meddelande till våra mycket trogna följare.

Under 2018 gjorde Samfundet 103 statusuppdateringar bestående av notiser, länkar, bilder och video - med ett genomsnitt på ca 1 000 visningar ger det att ca 100 000 personer sett det vi publicerat. Från Facebook klickade drygt 2 200 personer vidare till hemsidan, där de i genomsnitt stannade över 11 minuter och läste över 9 000 artiklar.

Siffrorna visar med irriterande tydlighet att Samfundet måste bibehålla det momemtum som skapats fram till 2017. Nu är viktigare än någonsin att säkerställa bättre koordinering av nyhetsbrev, Facebook och hemsida för att nå ut med information om föreningen och Färöarna, hälsar Torbjörn Nyström, webmaster.

Året i korthet

Årsmöte den 19 mars 2018. Efter sedvanliga förhandlingar talade Nanna Hermansson under rubriken Etikettsbrott på Nólsoy 1964 och andra upplevelser. Det handlade om hur det var att komma till en liten bygd som studerande och möta ett samhälle med ett mångsidigt arbetsliv och till en del naturahushållning. Sedan dess öarnas ekonomi kraftigt förändrats och bygden har blivit mer av en förort till Tórshavn. Fältarbetet ledde fram till skriften En färöisk bygd i omvandling som gavs ut i Lund 1976.

Balladresa 7 till 13 februari 2018. Gunnar Turesson i Bjursås samlade tjugo dansroade till en resa i fastlagen, hälften av dem hade varit med tidigare. Resan inleddes med uppvärmning við Gjógv, dans hos Klaksvíkar dansifelag i Klaksvík, Eysturoyar dansifelag i Saltangará, dans med föreningen Stigum fast i Dalur, dans med Nólsoyar dansifelag i Nólsoy och avslutades tillsammans med Tøkum lætt i Tórshavn. Dessutom gjordes flera kulturhistoriskt intressanta besök. Nanna Hermansson planerade, ledde resan och förmedlade hälsningar från Samfundet. Illustrerad rapport finns på hemsidan.

Föreningen Svensk-färöisk ordbok har hållit möte i Tórshavn den 14 februari 2018 med Torbjörn Nyström, Pauli Nielsen och Nanna Hermansson. Diskussionen handlade främst om behovet av ett grundläggande ekonomiskt stöd från Färöarna. En ansökan gick under hösten till lagtingets kulturutskott. Lagtinget röstade i december för (22 ja mot 9 nej) att sätta föreningen på statsbudgeten 2019. Med dess hjälp skall det bli möjligt att söka sponsorer.

Studiecirkel på Gotland har Anders Persson anordnat under hösten inför resa till Färöarna i juni 2019.

Bokförsäljning. Färöord har fått lite av en renässans på senare år. Beställningar droppar in lite då och då. Upplagan kanske räcker några år till, men efter det ska förhoppningsvis den digitala ordboken vara verklighet.

Föreningssamarbete. Samarbete sker med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge och Tyskland.

Flera förfrågningar om Färöarna har besvarats. Frågorna gäller främst resor, men en glädjande tendens är den markanta ökningen av frågor om mat, stickning, språk och böcker.

Stockholm
den 7 mars 2019


Nanna Hermansson, Stockholm
Torbjörn Nyström, Tórshavn
Rune Bengtsson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.