ÅRET SOM GICK

Styrelsen

Ordförande
Osva Olsen - vald till årsmötet 2024
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2024
Sekreterare
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2024
Ledamöter
Brandur Enni - vald till årsmötet 2024
Johanna Roto - vald till årsmötet 2024
Lars-Erik Larsson - vald till årsmötet 2024
Torbjörn Nyström - vald till årsmötet 2024
Revisorer
Gunvor Vretblad
Nanna Hermansson
Revisorsuppleant
Mats Gullberg
Valberedning
Ingvar Svanberg
Nanna Hermansson
 

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret 2023 haft 4 protokollförda sammanträden.

  • 12 januari 2023 på Kulturhuset i Stockholm (prot. 294)
  • 9 februari 2023 i Skogens hus på Skansen (prot. 295)
  • 12 november 2023 på café i Akademibokhandeln, Stockholm (prot. 296)
  • 9 januari 2024 på café i Akademibokhandeln, Stockholm (prot. 297)/li>

Medlemsantal

Medlemsantalet den 31 december 2023 var 105 betalande medlemmar och tre hedersmedlemmar:
Bárður Jákupsson, Poul Gilvad, Anna Juul (✝ 2023), och Nanna Hermansson.

Årsavgiften

Årsavgiften var 200: - per medlem/familj. Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsida

Hemsidan har på grund av tekniska skäl legat nere under större delen av verksamhetsåret. Den har nu blivit totalrenoverad av vår webbmaster Torbjörn Nyström och är helt nybyggd med hjälp av senaste teknik.
Vi uppmanar alla medlemmar att registrera sig för att vi skall kunna nå ut med meddelanden och nyheter via mejl och nyhetsbrev.

Några tillkomna artikel har dock publicerats: Ingvar Svanberg & Johnny Strand har skrivit om ”Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna”, Nanna Hermansson om ”Hedersledamöterna Anna och Høgni i Nólsoy” och dessutom har lagts ut Karl-Gustav Ljunggrens artikel "Färöarnas gamla kultcentrum” ur Arkiv för nordisk filologi från 1952.

Facebook

Samfundet har för närvarande ca 1000 följare.

Året i korthet

Något årsmöte har inte kunnat hållas under verksamhetsåret 2023.

Den 9 februari 2023 hölls ett välbesökt medlemsmöte på Skansen där Lars-Erik Larsson visade bilder och berättade om resor han gjort på Färöarna.

Uppsala
den 14 februari 2023


Osva Olsen, Uppsala
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.