ÅRET SOM GICK

Verksamhetsberättelse 2017 för Samfundet Sverige-Färöarna. En kort summering och årsöversikt av föreningsaktivitet.

Ordförande
Nanna Hermansson - vald till årsmötet 2018
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2018
Sekreterare
Yvonne Boulognern - vald till årsmötet 2018
Ledamöter
Brandur Enni - vald till årsmötet 2018
Johanna Roto - vald till årsmötet 2018
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2019
Revisorer
Lars-Erik Larsson
Gunvor Vretblad
Revisorsuppleant
Torbjörn Nyström
Valberedning
Kjell Havring
Lars-Erik Larsson
 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.

Årsmötet hölls 16 mars 2017 i Peisestuen i Norska kyrkan i Stockholm (prot 270).

Ett styrelsemöte hölls 15 januari i Kulturhuset (269), ett andra (271) 8 maj hos Brandur Enni, med planering av Färöisk grafik och Hemlängtan samt middag.

Ett tredje (272) 29 augusti i Medelhavsmuseet för fortsatt planering. Ett fjärde 9 september hos Rune Bengtsson med samma frågor (273). Ett femte den 24 oktober för ihop summering av projektet Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6 (274). Ett sjätte den 24 oktober hos Grafiska sällskapet (275).

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2017 var antalet betalande medlemmar 105. Hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen, Poul Gilvad, Anna Juul och Høgni Thomsen och Sören Hallgren.

Årsavgiften har varit 200 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsidan samfundet-sverige-faroarna.se har nu 332 artiklar varav 32 av dem nya, 77 har tips på böcker om eller från Färöarna. 76% av besökarna kommer via sökning och 12% har Samfundet som bokmärke/favorit. De resterande 12%, som kommer via sociala media och andra länkar, stannar i genomsnitt fyra gånger längre på webbplatsen än de som letar sig fram.

Under 2017 har totalt har 15 939 personer besökt sidan 21 958 gånger. De har läst 41 738 artikler, en ökning med ca 18 % jämfört med 2016 (35 425). De flesta stannar mindre än 30 sekunder och läser bara sidan de landar på, men trots det är genomsnittlig tid på hemsidan över 2.24 minuter. Av alla besökare är drygt 11% återkommande besökare.

Verksamhetsårets mest lästa sida, utöver den första sidan/hemsidan (14%), är "Att resa till Färöarna" med 13%. "Kort om det färöiska språkets historia" kommer på tredjeplats tätt följd av "Sticka med färöiskt mönster".

Facebook är Samfundets ventil till sociala media och antalet följare har sedan förra året ökat med över 55%, till knappt 750 personer. Med Facebook kan vi snabbt nå ut med nyheter och meddelande. Rekordet var i april då en post om om att bygga en färöisk båt nådde ca 22 000 på ett dygn.

Under 2017 gjordes mer än 129 statusuppdateringar på Facebook. Genomsnitt ligger på ca 1 200 läsare per post. Från Facebook klickade knappt 2 800 personer vidare till hemsidan mer än drygt 5 000 gånger.

Siffrorna visar tydligt hur viktig en koordinerad samordning av nyhetsbrev, Facebook och hemsida är för att nå ut med information om föreningen och Färöarna, hälsar Torbjörn Nyström, webmaster.

Samfundets medlemmar har under året kallats till:

Årsmöte den 16 mars 2017. Efter sedvanliga förhandlingar talade Torbjörn Nyström, webmaster i Tórshavn, som byggt upp hemsidan om sitt arbete under rubriken "Långt bort men ändå så nära. Hur skapa fängslande hemsidor åt små föreningar?"
Han var i Stockholm både för årsmötet och för arbete med hemsidan för Samfundet Sverige-Island. Torbjörn berättade också om sökandet efter medel till ordboken på nätet. Anders Persson talade om sitt föredrag för synskadade och de 27 deltagarna presenterade grunden för sitt intresse för Färöarna.

Föredrag Genom Facebook inbjöds medlemmarna att komma till Nanna Hermanssons föredrag "Lot upp í frískan vind... onkurt æli... sum frá líður regn. Om färöiskt väder och annat", hos Föreningen Nordens stockholmsavdelning. Det var en förberedelse inför föreningarnas huvudstadsmöte i Tórshavn 25-27 augusti 2017.

Utställningen Färöisk grafik visades hos Grafiska sällskapet , Hornsgatan 6, Stockholm från 5 till 26 oktober 2017. Den annonserades genom en affisch med en bild av Marius Olsen dels på anslagstavlor och elektroniskt. Från Steinprent , Grafisk verkstad i Tórshavn kom i Jan Andersson och Fríða Matras Brekku med ett urval av verkstadens färöiska grafik som handbagage. De hängde utställningen i Moriska rummet och deltog sedan i stadsvandring och på kvällen fest med styrelsen. Efter ett kort besök i Litografiska museet i Huddinge beslöt de att återkomma till våren för att arbeta där en tid.

Vernissagen lördagen den 7 oktober hade rubriken Färöisk grafik och musik. Gäster strömmade till Galleriet kl 12, även Marius Olsen deltog. Grafiska sällskapets vänförening hjälpte till med servering av vin och salta pinnar. Tróndur Enni och Lív Næs sjöng och spelade kl 14, Brandur deltog också. Publiken uppskattades till 100 personer i allt bortåt 200 före kl 16.

Projektet Färöisk grafik var möjligt tack vare stöd från Loftbrúgv , ett samarbete mellan Nordens hus , Tórshavns kommun , Atlantic Airways och Mentamálaráðið , för konstnärer som vill sprida kultur i utlandet, står för flyg till Kastrup och åter. Det hela var en stor insats från Samfundets sida, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Resultatet var mycket lyckat.

Hemlängtan så in i Norden. I samma oktobervecka som utställningen öppnades pågick på Dramaten i Stockholm ett annat projekt med stöd av Samfundet, Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond samt Letterstedtska föreningen . Romeo & Julia Kören hade inbjudet sångare från Skagfirski kammerkórinn och Tórshavnar kamarkór att lära känna körens arbetssätt och teatern. Kören hade besökt körerna 2004 på Island och 2005 på Färöarna, ett samarbete med Samfundet.
Tillsammans med deltagarna i projektet Färöisk grafik avslutades detta på en övningsscen på Dramaten med delar av föreställningen Hemlängtan så in i Norden där Unn Patursson, Helga Rós Indriðadóttir och Þuríður Helga Jónasdóttir deltog.

Föreningen Svensk-färöisk ordbok har hållit möte i Tórshavn den 2 juni 2017. Torbjörn har arbetat med planeringen och har ett antal personer som anmält sig som korrektur- eller rättläsare.

Övrigt

Föreningssamarbete

Programmen har som tidigare annonserats i samarbete med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge och Tyskland.

Flera förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats.

Stockholm
den 2 mars 2018


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.