ÅRET SOM GICK

På grund av den rådande Covid-19-pandemin har verksamhetsåret 2020 gått på sparlåga. Medlemsmöten har inte kunnat arrangeras och engagemang i olika verksamheter har varit begränsade. Det planerade årsmötet den 6 april kunde på grund av smittorisken inte hållas, utan avlystes tills vidare.

Styrelsens sammansättning

Istället beslöt styrelsen att styrelsen som valdes 2019 har fått sitta kvar även under 2020. Styrelsen för 2020 har därför bestått av följande personer:

Ordförande
Osva Olsen - vald till årsmötet 2021
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2021
Sekreterare
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2021
Ledamöter
Brandur Enni - vald till årsmötet 2021
Johanna Roto - vald till årsmötet 2021
Lars-Erik Larsson - vald till årsmötet 2021
Torbjörn Nyström - vald till årsmötet 2021
Revisorer
Gunvor Vretblad
Nanna Hermansson
Revisorsuppleant
Mats Gullberg
Valberedning
Ingvar Svanberg
Nanna Hermansson
 

Styrelsemöten

Styrelsen har trots pandemin hållit några protokollförda styrelsemöten. Innan pandemin bröt ut hann vi hålla ett möte hemma hos Lars-Erik Larsson, den 19 februari 2020. Ett sommarmöte hölls den 12 juni 2020 utomhus på Skansen med iakttagande av socialt avstånd mellan ledamöterna. Dessutom hölls ett distansöverbryggande möte digitalt i anslutning till Lucia den 13 desember.

Medlemsantal

Medlemsantalet den 31 december 2020 var 75 betalande medlemmar och sju hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Poul Gilvad, Anna Juul, Høgni Thomsen, Sören Hallgren och Nanna Hermansson.

Årsavgiften

Årsavgiften har varit oförändrade 200 SEK per medlem/familj. Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsida

Vår hemsida samfundet-sverige-faroarna.se har vid verksamhetsårets utgång 332 artiklar. Årets nyproduktion är 6 artiklar. När vi summerar detta märkliga och förfärliga pandemi-år, ser vi tre tydliga tendenser gällande våra besökare och deras aktivitet på hemsidan :

  1. Den första tendensen för 2020 är en markant nedgång i antal besökare. I genomsnitt är återkommande användare, nya besökare och antal sidvisningar ca 29% mindre i år än jämfört med rekordåret 2019 då hemsidan hade 42 772 lästa sidor.
  2. Den andra är att läsarnas medelålder har gått upp och besökare över 55 år (speciellt 65+) svarar för drygt halvdelen av alla besök. Det svarar till en ökning av besökarnas medelålder med omkring 10 år.
  3. Den tredje tendensen är att de som stannar kvar på hemsidan använder avsevärt mer tid här. De läser också betydligt fler artiklar än tidigare. Drygt tvåtusen läsare har stannat mer än 10 minuter och knappt 500 i mer än 30 minuter. De har klickat sig fram till i snitt 14 artiklar per besök.

Verksamhetsårets tre mest lästa sidor är samma som förra året; "Att resa till Färöarna", "Sticka med färöiskt mönster" och "Kort om det färöiska språkets historia". I övrigt är artiklar om fåglar, mat och historiska händelser populära bland våra besökare.

Sociala media

Samfundet har för närvarande 980 följare på Facebook . På Samfundets YouTube-kanal finns två spellistor med ca 120 video. En lista är för musik och den andra för video av blandad karaktär.
Med både Facebook och YouTube kan Samfundet nå ut till en större krets, och vi uppmanar medlemmar att vara aktiva.

Förfrågningar via hemsida/sociala media.

Via Facebook får vi kommentarer och ibland frågor, men största delen av inkommande kommunikation går via hemsidans kontakt-sida samt mejl-adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Under året har Samfundet fått många frågor om hur pandemi-situationen hanteras på Färöarna, hur resor påverkas och var information om corona kan läsas

Men förfrågningarna har, som vanligt, handlat om så mycket annat också. Här kommer några exempel på ämnen föreningen har arbetat med under 2020 :
Leverantör av mat till Nobel-festen letar efter färöisk lax; foto från en utställning om Färöarna 1978 söker nytt hem; hjälp med översättning av artiklar till färöiska Wikipedia; uppdateringar av adresser till hemsidans medlemslista; dubbel-kontroll av myndigheters översättning av bilaterala dokument; synpunkter på förbättringar till hemsida; hur betala medlemsavgift; nya ämnen att ta upp på hemsidan; var köpa språkkurs i färöiska; var kan man få frö av färöisk Angelica archangeli; rese-tips att läsa innan avresa från Sverige; kan man lära sig färöiska i Sverige; boka restaurang-besök med färöisk mat, var kan man hyra en stuga; hjälp med att skicka hälsningar till färöingar; överlämna dia från 50- och 60-talet; hur EU's kemikalieregler hanteras på Färöarna; var köpa färöiska gåvor i Sverige etc. Språkfrågor är vid sidan av resor, det ämne som vi får flest frågor om.
Även om inte alla som frågade är medlemmar, försöker Samfundet hjälpa till om och när det är möjligt.

Året i korthet

Av uppenbara skäl har verksamheten under det gångna verksamhetsåret varit begränsad. Några regelrätta medlemsmöten har inte kunnat hållas. Under hösten (2 november 2020) anordnades dock en digital föreläsning med Ingvar Svanberg vid Uppsala universitet som föreläste via zoom över ämnet ”Färingars förtjusning i fermenterad fisk”. Föreläsningen finns på vår YouTube kanal och är också tillgänglig här .

Under året har samfundet mottagit en låda diabilder tagna på Stóra Dímun i början av 1960-talet. Dessutom en fotobok från gotlänningarnas färd med titeln ”Bilder från en resa Visby – Färöarna – Visby den 4-11 juni 2019”.

Föreningen Svensk-färöisk ordbok har under året fortsatt att engagera styrelsens ledamöter, även om projektet på grund av pandemin också går långsamt. I februari bevistade Rune ett seminarium i Oslo med relevans för ordboksprojektet.

Bokförsäljning under året: 2 ex av Färöord. Enstaka externa mejlförfrågningar har besvarats av samfundet.

Avslutande reflektioner

Pandemin under det gångna verksamhetsåret har präglat livet såväl i Sverige som på Färöarna. Resandet minskade påtagligt 2020, vilket också lett till att antalet förfrågningar till samfundet var mindre än tidigare. Föreningslivet har påverkats negativt av epidemin. Vi har fått lägga våra egna medlemsmöten på is.
Årsmötet har skjutits upp till 2021 och det är ännu oklart om vi kan hålla något sådant i höst. Vi avvaktar tills vidare.

Uppsala
den 2 maj 2021


Osva Olsen, Uppsala
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.