ÅRET SOM GICK

Verksamhetsberättelse 2015 för Samfundet Sverige-Färöarna. En kort summering och årsöversikt av föreningsaktivitet.

Ordförande
Nanna Hermansson - vald till årsmötet 2017
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2018
Sekreterare
Yvonne Boulogner - vald till årsmötet 2018
Ledamöter
Johanna Roto - vald till årsmötet 2018
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2017
Brandur Enni - vald till årsmötet 2018
Revisorer
Lars-Erik Larsson
Gunvor Vretblad
Revisorsuppleant
Torálvur Kristoffersen
Valberedning
Kjell Havring
Lars-Erik Larsson
 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls den 18 mars i S:t Jakobs församlingshem, Västra Trädgårdsgatan 2, Stockholm (nr 250), ett styrelsemöte hölls den 21 maj i Kulturhuset (nr 251) och ännu ett styrelsemöte den 27 augusti Kulturhuset (nr 252).

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2015 var antalet betalande medlemmar 119 en ökning med fem. Hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen, Poul Gilvad samt Anna Juul och Høgni Thomsen.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter och bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsidan samfundet-sverige-faroarna.se har 220 artiklar, 28 av dem nya under året,. Alla står de i förbindelse med Facebook med över 300 följare. Dagen för solförmörkelsen på Färöarna hade hemsidan 1 148 besökare, det högsta antalet hittills. Totalt har sidan haft 16 610 personer inne under året, men ungefär halvdelen stannar under 30 sekunder och läser bara en sida. Trots det är genomsnittlig tid på hemsidan är 2.17 min tack vare de 4 340 återkommande besökarna. Drygt 31 800 sidor har haft besök.

66% av besökarna hittar webbplatsen via sökning och 14 % kommer direkt. De resterande 20% som kommer via Facebook etc läser i genomsnitt drygt 5 min vilket är mycket bra.
Mest läst, utöver den första sidan, är den om solförmörkelsen 9% (2 900 sk hits). Sedan kommer "Moder Sjustjärna" i kategorin Boktips, tätt följd av "Kort om det färöiska språkets historia", samt "Fyra svenska jagare och ett passagerarfartyg fast i en fjord på Färöarna den 20 juni 1940", hälsar Torbjörn Nyström, webmaster.

Samfundets medlemmar har under året kallats till:

Introduktion till färöiska,
en studiecirkel om språkets historia huvuddrag, uttal, ballader och litteratur lördagen den 25 april med fortsättning söndagen den 26 april. Ledare var Gunnel Wallén, Rune Bengtsson Sören Hallgren och Brandur Enni. Ordförande var sjuk. De 14 deltagarna visade stort intresse och fick studiematerial med hem.
I direkt anslutning till kursen och i samma lokaler hölls lördagen den 25 april årsmöte med ett samtal om styrelsemedlemmarnas engagemang för kontakterna mellan Färöarna och Sverige. Brandur Enni sjöng med gitarrackompanjemang och en lättmåltid serverades. kvällen avslutades med ett kort studiebesök hos arkitekten Chet Kanra. Antalet deltagare på årsmötet var omkring 20.

Färöresa 19-24 juli och balladkonferens
ett internationellt symposium i Tórshavn under rubriken: Og dansurin gongur... som anordnades av Føroya Fróðskaparsetur och HN Jacobsens bokhandel i anledning av bokhandelns 150 år. Samfundet var medarrangör.
Resan hade åtta deltagare och leddes av ordförande. Rapport av Tommy Olofsson publicerades i tidskriften Axess och på hemsidan.

En kväll om monsterböcker
den 22 september i Författarnas hus, Drottninggatan 88 i Stockholm. Där berättade Áslaug Jónsdóttir från Island, Rakel Helmsdal från Färöarna och Kalle Güettler från Sverige om sitt samarbete och sina åtta barnböcker om stora och lilla monstret. Grunden lades på Föreningen folkhögskola Biskops Arnö. De tre skriver på sina egna språk med danska som kontrollspråk och Áslaug illustrerar. Böckerna har givits ut på 14 språk och har fått flera priser. Det var en mycket intressant kväll med åtta lyssnare. Rapport på här hemsidan.

Hamnskifte
Den färöiske skådespelaren Kjartan Hansens föreställning, som ingick i Stockholm Fringe Festival, gavs i Unga Klara i Kulturhuset i Stockholm den 24 oktober. Den kom till tack vare stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden. Inför nära 40 fascinerade åskådare framförde han skickligt en pantomim med lera över ansiktet. Skådespelaren fick festivalens Grand prix. Rapport här på hemsidan.

Ännu en studiecirkel
en introduktion till färöiska språket gavs lördagen den 10 och söndagen den 11 oktober i Vuxenskolans lokaler, Östgötagatan 11 i Stockholm. Upplägget var detsamma som under vårens cirkel, men med fler uttalsövningar och utan ballader. Några av de 14 deltagarna hade stått på väntelista. Ledare var Gunnel Wallén, Rune Bengtsson, Brandur Enni och ordförande. Liksom tidigare bidrog Brandur Enni med sång och spel och cirkeln fick goda omdömen.

Övrigt

Till hundraårsminnet av Birgitta Hylins födelse anordnade bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning om hennes arbete på Landsbókasavn Føroya. Läs artikel om den här. Pól á Kletti skrev en artikel i Dimmalætting den 24 juli, och på in.fo skrev Hallur av Rana den 20 juli en annan artikel. På hemsidan finns Erhards Jacobsens ord i översättning av Gunnel Wallén.

Den 5 september var Rune Bengtsson och Brandur Enni i Uppsala för att lyssna på när Solveig Malmsten disputerade på sin avhandling "Dativ i modern färöiska. En fallstudie i grammatisk förändring". Det blev en spontan eftersits på Ofvandahls konditori tillsammans med samfundsmedlemmarna Osva Olsen och Ingvar Svanberg samt unga nordister. Artikel här på hemsidan.

Arbetet med att tillsammans med Folkvisedanslaget planera en balladresa för Klaksvíkar dansifelag till Sverige och Danmark 2016 inleddes under hösten.

Föreningssamarbete

Programmen har som tidigare annonserats i samarbete med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland. Tjaldur Vänskapsföreningen Finland-Färöarna firade sina 40 år i Helsingfors.

Bokförsäljningen har varit liten, men ökande, särskilt av ordboken.

Flera förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats.

Stockholm,
den 23 februari 2016


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.