ÅRET SOM GICK

Verksamhetsberättelse 2019 för Samfundet Sverige-Färöarna. En kort summering och årsöversikt av förenings aktivitet.

Styrelse:

Ordförande
Osva Olsen - vald till årsmötet 2020
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2020
Sekreterare
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2020
Ledamöter
Brandur Enni - vald till årsmötet 2020
Torbjörn Nyström - vald till årsmötet 2020
Johanna Roto - vald till årsmötet 2020
Lars-Erik Larsson - vald till årsmötet 2021
Revisorer
Nanna Hermansson
Gunvor Vretblad
Revisorssuppleant
Mats Gullberg
Valberedning
Ingvar Svanberg
Nanna Hermansson

Styrelsemöte

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 5 protokollförda sammanträden.

  • Årsmöte hölls den 21 mars i Peisestuen i Norska kyrkan i Stockholm (prot. 281)
  • 21 mars konstituerande styrelsemöte (prot. 282)
  • Ett tredje (prot. 283) hos Osva Olsen, Uppsala 11 maj 2019.
  • Ett fjärde (prot. 284) hölls hos Brandur Enni 29 augusti 2019.
  • Ett femte möte (prot. 285) den 11 november hos Johanna Roto

Medlemsantal

Medlemsantalet den 31 december 2019 var 105 betalande medlemmar och sju hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom (†20 juli 2019), Poul Gilvad, Anna Juul, Høgni Thomsen, Sören Hallgren och Nanna Hermansson.

Årsavgift

Årsavgiften var 200:- per medlem/familj. Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsida

Hemsidan samfundet-sverige-faroarna.se har vid verksamhetsårets utgång 322 artiklar samt knappt 80 artiklar på böcker om eller från Färöarna. Årets nyproduktion var knappt 20 artiklar.

Kvinnor utgör 60% av besökarna och glädjande är att ålderfördelningen i år är jämn från 25 år och uppåt. Ungdomar är tyvärr fortfarande mycket underrepresenterade.
Besökarna använder främst mobilen (50%) när de besöker hemsidan. Bara 39% sitter vid datorn och 11% läser via surfplatta.
85 % av besökarna kommer via sökning och 9 % har Samfundet som bokmärke/favorit, medan resterande 6 % kommer via sociala media.
Under 2019 har totalt 19 968 personer (ökning 25%) besökt sidan 25 214 gånger (ökning 22%). De har läst 42 585 artiklar (minskning 13%). Den genomsnittliga tid besökare är på hemsidan minskade med 35% till 1.32 minuter. Av alla besökare är knappt 11 % återkommande besökare.

Verksamhetsårets två mest lästa sidor är samma som förra året; "Att resa till Färöarna" med 16 % och framsidan 8%. "Sticka med färöiskt mönster" och "Kort om det färöiska språkets historia" kommer på delad tredje-plats. Intressant är att artiklar om färöisk mat börjar krypa uppåt bland mest lästa sidor.
En tydlig tendens är att resa, stickning, språk och mat är väl representerade ämnen bland de mest lästa artiklarna.

Sociala media

I sociala media är Samfundet representerat på Facebook och YouTube. Intressanta videor samlas i spellista på YouTube, som innehåller drygt 100 video av blandad karaktär. På Facebook har föreningen omkring 900 följare. Med Facebook kan vi nå ut till en större krets, och vi uppmanar medlemmar att vara aktiva.

Förfrågningar via hemsida/sociala media.

Många förfrågningar har varit under året och de fortsätter att öka. Två äldre par frågade efter researrangörer. De fick tips om CK:s Resor (Christers resor). Christer har arrangerat resor till Färöarna i många år och brukar vara välordnade med bra guider. Andra har bett om allmänna tips inför resor till Färöarna, och de har fått länk till appen Faroe Islands Tourist Guide som innehåller allt man kan behöva veta inför en resa. En man skulle cykla på Färöarna, och även han fick svar på sina frågor.
Samfundet har nog aldrig tidigare haft så många kontakter som i år. Föreningen har hjälpt till med guidningar, beställa helikopter, öppna lokaler utanför ordinarie öppet-tider, skaffat biljetter, bok-utgivning, hänvisat till vandrarguider, översättningar av bröllopstal, hyrcyklar, radiosändningar, tidningsintervjuer, reseupplysningar, hotellbokningar, hållt föredrag, guidade rundvisningar, arrangerat studiebesök och mycket mycket mera. Kanske är det denna personliga kontaktverksamhet och lokalkännedom som är vår förenings största styrka. Den är i alla fall den roligaste.

Året i korthet

Årsmötet den 21 mars 2019 hölls i Norska kyrkan. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingarna hölls ett föredrag av gymnasieläraren Jóannes Næs Petersen från Fuglafjørður, som var på besök i Stockholm. Samtalet rörde sig om dagsaktuella frågor rörande utvecklingen på Färöarna, såsom infrastruktur, skolfrågor och turism. Jóannes bekräftade att invånarantalet på Färöarna nu passerat 51 000.

Den 22-23 mars möttes representanter för vänföreningen Tjaldur i Finland, Norsk-Færøysk Lag och Samfundet Sverige-Färöarna på Ungdomens hus i Malmö och diskuterade gemensamma ärenden. Från samfundet deltog styrelseledamöterna Brandur Enni och Torbjörn Nyström.

Föreningen Svensk-färöisk ordbok har under året engagerat styrelsens ledamöter. Den 1–3 november anordnades en workshop i Tórshavn rörande ordboksprojekt. Från föreningen deltog Torbjörn Nyström, Rune Bengtsson, Nanna Hermansson och Osva Olsen.
Under besöket överlade föreningen med färöiska språkvetare och förlaget Sprotin om projektets utveckling. Torbjörn och Rune, samt tidigare ordförande Nanna, har lagt ned ett betydande arbete på detta under året.

Bokförsäljning under året: 5 ex av Färöord.

Kontakter har tagits med danska ambassaden i Stockholm rörande eventuellt samarbete, men det har inte resulterat i någon reaktion därifrån.

Uppsala
den 4 mars 2020


Osva Olsen, Uppsala
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.