ÅRET SOM GICK

Verksamhetsberättelse 2013 för Samfundet Sverige-Färöarna. En kort summering och årsöversikt av föreningsaktivitet.

Ordförande
Nanna Hermansson - vald till årsmötet 2014
Vice ordförande
Sören Hallgren - vald till årsmötet 2014
Kassaförvaltare
Rune Bengtsson - vald till årsmötet 2014
Sekreterare
Johanna Roto - vald till årsmötet 2014
Ledamöter
Gunnel Wallén - vald till årsmötet 2015
Yvonne Boulogner - vald till årsmötet 2014
Revisorer
Lars-Erik Larsson
Gunvor Vretblad
Revisorsuppleant
Torálvur Kristoffersen
Valberedning
Osva Olsen
Lars-Erik Larsson
 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, den 29 februari på Kulturhuset (nr 246). Årsmötet hölls den 5 mars i Träffpunkt Baltzar (nr 247), ett extra styrelsemöte hölls den 9 april i Reykjavik (nr 248) och ännu ett styrelsemöte den 31 oktober på Kulturhuset (nr 249).

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2013 var medlemstalet 109 betalande medlemmar. Hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen och Poul Gilvad.
Nya hedersmedlemmar: Anna Juul Thomsen och Høgni Thomsen. De har genom åren öppnat sitt hem på Nólsoy för en ström av besökande från Sverige och verkat för kontakter mellan Färöarna och Sverige.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj. Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter och bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsidan www.samfundet-sverige-faroarna.se är nödvändig för Samfundets syften att öka kontakterna mellan Sverige och Färöarna och sprida kunskap om Färöarna i Sverige. Hemsidans webbhotell Ecuni AB drabbades i juli av en virusattack och hemsidan föll ihop. Där fanns bland 144 artiklar också årets rapporter från Samfundet. Med en stor ideell arbetsinsats från webmaster Torbjörn Nyström och andra har den återupprättats i november.

Samfundets medlemmar har under året kallats till :

Årsmöte den 5 mars 2013 i Träfflokalen Baltzar, Baltzar von Platens gata 11, Stockholm. Efter årsmötet var rubriken "Bygdekultur på öar är speciell", Elisabet och Sven-Eve Johansson från Ljungby berättade om sina erfarenheter och visade bilder från Färöarna. De kom till Färöarna första gången med Samfundets folkdansresa 2008 och har sedan återvänt flera gånger. När det gäller Färöarna är kontakterna med ö-borna så mycket enklare än vad det vanligtvis är i ett främmande land. Vi kan kommunicera på svenska. Förfriskning erbjöds de 22 deltagarna.

Till ett möte den 23 april i Nordregios lokaler på Skeppsholmen Stockholm kom ett fyrtiotal personer att lyssna till borgmästaren Heðin Mortensen, stadsdirektören Ingibjørg Berg och kulturchefen Jákup Simonsen tala om ”Tórshavn i utveckling.” Även vice borgmästaren Jógvan Arge och andre vice Elin Lindenskov deltog. Staden med 20 000 invånare har en kommunalskatt på 20,25%. Fisket är grunden för ekonomin, export till Asien, Japan och USA. Mycket satsas på utbildning, internet har 80% av invånarna och det utnyttjas också för studier. Färöarnas blocktillskott är nere på 600 miljoner DKK. Befolkningen ökar sakta, nativiteten är 2,3 barn per kvinna, men många kvinnor flyttar utomlands. Andra flyttar in och staden har 80 språk i bruk. En energipark med vindkraftverk är på gång liksom en rad hyresbostäder. Detta är något av vad som berättades och som framkom i diskussion. kvällen avslutades med ballad från Folkvisedanslaget och ”Í Gøtu ein dag” ledd av Jógvan Arge.

Resa

Medlemmarna inbjöds till en kulturhistorisk resa till Färöarna 28 maj till 3 juni. Den arrangerades av ordförande genom resebyrån Islandia. De 24 deltagarna fick se öarna i ständig sol och möta en rad av Samfundets vänner. Hedersledamoten Bárður Jákupsson och hans hustru Hervør bjöd alla på kaffe i hennes barndomshem Við Gjógv. Gruppen fick ett hjärtligt mottagande både i Klaksvík och på Nólsoy och på Suðuroy kom Brandur Enni med som guide till både Sumba och Hvalba förutom att spela och sjunga vid lunch i Tvøroyri.
Resan hade presenterats för kommande resenärer hos Föreningen Norden den 29 april. En av deltagarna skrev en reseberättelse till hemsidan och en annan lämnade ett stort antal fotografier.

Övrigt

Styrelsen gjorde en resa till Island 6 till 10 april då Gunnel Wallén, Rune Bengtsson och Yvonne Boulogner var gäster hos ordförande i Espigerði 4, Reykjavik. Den 9 april gjordes ett besök hos Hákun Jógvansson Djurhuus på Färöarnas representation.

Samfundet stod också som arrangör för en resa till Island 10 till 12 september och Färöarna 13 till 17 september med agrarhistorisk tyngdpunkt anordnad för styrelsen för Stiftelsen Lagersberg med sex deltagare och ordförande som reseledare och guide.

Sagomuseet i Ljungby levandegör folkdiktens sagor och sägner. Sättet det görs på har väckt stort intresse på Färöarna allt sedan Sagoresan i Samfundets regi 2009. Nordens hus i Torshavn bjöd i mars in konstnären Kjell Sundberg och berättaren Per Gustavsson till berättarmånad och utställning för skolorna med namnet ”Sesam Sesam, en sagovärld i Nordens hus”.

Föreningssamarbete

Föreningen Norden och de nordiska ambassaderna ordnade en presentation, ”Härlig är Norden”, i Ljusgården på NK vid Hamngatan dagarna 22 och 23 mars. Bland de många inslagen berättade ordförande om Färöarna.

Program har annonserats i samarbete med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Resan till Färöarna annonserades dessutom genom Föreningen Norden och Naturhistoriska museets vänförening, Riksmusei vänner. Kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Ett antal böcker, främst ordboken, har försålts under året.

Förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats.

 

Stockholm,
den 26 januari 2014


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.