Bronsbyst av Thomas Kingo, gjord 1871 av Theobald Stein, på Sct. Knuds Klostergård i Odense, Danmark.

 

I sin roman Barbara skriver den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsen:

Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder. De kom ind med sammenkneben Mund og Kingos Salmebog mellom Hænderne

Barbara utg. 1939

Når forfatteren poengterer at det nettopp er Kingos salmebok konene holder i hendene er det ingen tilfeldighet. Kingo er salmedikteren som har satt de dypeste og sterkeste spor i det færøyske kirke- og troslivet.

Jørgen-Frantz, som forfatter, er ikke alene om å betone Kingos betydning i det færøyske kirkelivet. I en lett humoristisk novelle, Órrustan í Klandurskoti (Slaget i Klandurskot), skriver M.A. Winther:

Så lenge de hadde Kingo, Brochmand og Balle, var livet uten fare for kristenfolk. Men falt disse bort, så Gud nåde dette land.

Thomas Kingo

Thomas Kingo ble født 1634 i Slangerup på Sjælland. I sin ungdomstid ble han raskt anerkjent for sin diktning av bl.a. humoristiske tidsskildringer, historiske beskrivelser, kjærlighetsviser m.m. Videre viste han store musikalske anlegg.

I Nordisk Familjebok fra 1911 kan vi lese at ”Hans andliga sånger utmärka sig genom rikedom på djupa tankar och religiösa stämningar, som bryta fram i det pregnantaste, rikaste bildspråk, fullt af höghet och kraft, så att den ortdoxa lutheranismen knappast fått något fullkomligare uttryck.” Kingo nøt stor anseelse, og i 1677 ble han utnevnt til biskop i Fyns stift. Fem år senere ble han teologisk doktor gjennom kongelig utnevning.

I 2003 var det 300 år siden Kingo døde. Postverk Føroya hedret salmedikteren ved å gi ut et frimerke med hans portrett. Frimerket er vist og omtalt annet sted i dette bladet.

Den i Barbara omtalte Kingos salmebok kom ut i 1699. Av bokens 297 salmer var 85 av Kingo. Den var i over 100 år den vanlige salmeboken i Danmark og Norge. På Færøyene holdt man mange steder fast på Kingos salmebok fram til på 1900 tallet. Pól á Kletti forteller i en artikkel i Dimmalætting at man tidlig på 1800 tallet, visstnok i Tórshavn og Kvívík, hadde tatt en annen salmebok i bruk. Særlig glade var folk ikke blitt for den nye salmeboken, og i 1839 skrev 23 Kvívíkinger brev til amtmannen og bønnfalt ham om å få tilbake ”Kingo - derfor at mange Mennesker synes, at de i Aanden blive meget mer rørt, naar de høre en eller flere Psalmer af den gamle end af den nye”.

Tjørnuvík

I bygden Tjørnuvík, nord på Streymoy, har man ønsket å bevare tradisjonen med å synge Kingosalmer. På et bygdestevne i 1997, der temaet var ”Tjørnuvík fyrr og nu”, tok tjørnuvíkingene fram Kingo igjen. En sanggruppe, Kingobolkurin, ble startet og etter det har man jevnlig holdt Kingogudstjenester, noe som også har forplantet seg til enkelte andre bygder.

Den færøyske salmeboken inneholder over 30 oversatte salmer av Kingo. I den svenske finns fire. En av dem er den velkjente: ”Sorgen och glädjen”, der første vers lyder:

Sorgen och glädjen, de vandrar tillsamman,
medgång och motgång här tätt följes åt.
Skyar med solsken, och suckar med gamman
skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.
Jorderiks gull stoft är och mull.
Himlen allen är av salighet full.

En annen velkjent Kingosalme er ”Keed af Verden, og kier af Himmelen”, kanskje mer kjent som ”Far, Verden, Farvel”. Og med den er vi tilbake i Jørgen-Frantz Jacobsens ”Barbara”, der et av kapitlene bærer nettopp denne tittelen, og hvor vi kan følge salmen og hvilke tanker som rører seg i kirkefolkets hoder under salmens gang.


Ove Granum, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Delegation från Tórshavn i Stockholm april 2013

26 apr 2013 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna fick den 23 april 2013 ett storartat besök. En delegation från Tórshavn var på besök i Stockholm Det var borgmästaren Heðin Mortensen med vice borgmästare...

Jóansøkugras (Plantago lanceolata) på Färöarna

07 jan 2009 Läsning

  Om växter som kulturhistoriska källor Att växtarter i landskapet kan tjäna som historiska källor över människans aktiviteter i tid och rum är ett välkänt faktum. Nils Dahlbeck...

Långt till Färöarna?

23 sep 2010 Läsning

REFLEXIONER september 2010 Höstdagjämning och jag hittar i gräset ett äpple, grönt med röda stänk, så ovanligt vackert i form och färg.Tänker att jag skulle vilja skicka det till Richard, min...

I ett färöiskt visthus

28 jan 2019 Läsning

  På de karga, vindpiskade och isolerade öarna i Nordatlanten har färöingar i mer än tusen år kunnat trygga sin existens genom anpassning till ett liv i nära överensstämmelse med naturens...

Långt bort men ändå nära

04 apr 2012 Läsning

Färöarna kan ibland tyckas långt från Sverige, men med datorns hjälp är det lätt att följa nyheterna hos Kringvarpið. Att det så kan vara lite svårt med språket eller att förstå invecklade...

Floating Rocks - Ett konstprojekt i naturen

18 jan 2016 Läsning

  För att skapa ett konstprojekt med fokus på Färöarnas utsatta läge emot naturens krafter väljer konstnären, en svensk skulptör med atelje på Orust, att under en månad sommaren 2016 göra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för andra. Allra viktigast...

På resa med prästen K.O. Viderø

27 nov 2013 Läsning

  Adjunkt Bergur Djurhuus Hansen på Fróðskaparsetur Føroya, Färöarnas universitet, skriver om arbetet för Nordiska Rådet Litteraturpriskommitté och den färöiske författaren Kristian Osvald...

Sören Hallgren till minne

23 feb 2022 Läsning

Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och inte minst av Samfundet Sverige-Färöarna. Sören (20.5.1933-5.1.2022) var född i Uppsala och hade arbetat...

Hedersledamöterna Anna och Høgni i Nólsoy

06 nov 2023 Läsning

  I början av 1960-talet kom den färöiske folkloristen Mortan Nolsöe (1924-1987) till Nólsoy för att samla in ortnamn och namn på fiskemed i havet. Han var då gäst i det gamla huset...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.