Bronsbyst av Thomas Kingo, gjord 1871 av Theobald Stein, på Sct. Knuds Klostergård i Odense, Danmark.

 

I sin roman Barbara skriver den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsen:

Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder. De kom ind med sammenkneben Mund og Kingos Salmebog mellom Hænderne

Barbara utg. 1939

Når forfatteren poengterer at det nettopp er Kingos salmebok konene holder i hendene er det ingen tilfeldighet. Kingo er salmedikteren som har satt de dypeste og sterkeste spor i det færøyske kirke- og troslivet.

Jørgen-Frantz, som forfatter, er ikke alene om å betone Kingos betydning i det færøyske kirkelivet. I en lett humoristisk novelle, Órrustan í Klandurskoti (Slaget i Klandurskot), skriver M.A. Winther:

Så lenge de hadde Kingo, Brochmand og Balle, var livet uten fare for kristenfolk. Men falt disse bort, så Gud nåde dette land.

Thomas Kingo

Thomas Kingo ble født 1634 i Slangerup på Sjælland. I sin ungdomstid ble han raskt anerkjent for sin diktning av bl.a. humoristiske tidsskildringer, historiske beskrivelser, kjærlighetsviser m.m. Videre viste han store musikalske anlegg.

I Nordisk Familjebok fra 1911 kan vi lese at ”Hans andliga sånger utmärka sig genom rikedom på djupa tankar och religiösa stämningar, som bryta fram i det pregnantaste, rikaste bildspråk, fullt af höghet och kraft, så att den ortdoxa lutheranismen knappast fått något fullkomligare uttryck.” Kingo nøt stor anseelse, og i 1677 ble han utnevnt til biskop i Fyns stift. Fem år senere ble han teologisk doktor gjennom kongelig utnevning.

I 2003 var det 300 år siden Kingo døde. Postverk Føroya hedret salmedikteren ved å gi ut et frimerke med hans portrett. Frimerket er vist og omtalt annet sted i dette bladet.

Den i Barbara omtalte Kingos salmebok kom ut i 1699. Av bokens 297 salmer var 85 av Kingo. Den var i over 100 år den vanlige salmeboken i Danmark og Norge. På Færøyene holdt man mange steder fast på Kingos salmebok fram til på 1900 tallet. Pól á Kletti forteller i en artikkel i Dimmalætting at man tidlig på 1800 tallet, visstnok i Tórshavn og Kvívík, hadde tatt en annen salmebok i bruk. Særlig glade var folk ikke blitt for den nye salmeboken, og i 1839 skrev 23 Kvívíkinger brev til amtmannen og bønnfalt ham om å få tilbake ”Kingo - derfor at mange Mennesker synes, at de i Aanden blive meget mer rørt, naar de høre en eller flere Psalmer af den gamle end af den nye”.

Tjørnuvík

I bygden Tjørnuvík, nord på Streymoy, har man ønsket å bevare tradisjonen med å synge Kingosalmer. På et bygdestevne i 1997, der temaet var ”Tjørnuvík fyrr og nu”, tok tjørnuvíkingene fram Kingo igjen. En sanggruppe, Kingobolkurin, ble startet og etter det har man jevnlig holdt Kingogudstjenester, noe som også har forplantet seg til enkelte andre bygder.

Den færøyske salmeboken inneholder over 30 oversatte salmer av Kingo. I den svenske finns fire. En av dem er den velkjente: ”Sorgen och glädjen”, der første vers lyder:

Sorgen och glädjen, de vandrar tillsamman,
medgång och motgång här tätt följes åt.
Skyar med solsken, och suckar med gamman
skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.
Jorderiks gull stoft är och mull.
Himlen allen är av salighet full.

En annen velkjent Kingosalme er ”Keed af Verden, og kier af Himmelen”, kanskje mer kjent som ”Far, Verden, Farvel”. Og med den er vi tilbake i Jørgen-Frantz Jacobsens ”Barbara”, der et av kapitlene bærer nettopp denne tittelen, og hvor vi kan følge salmen og hvilke tanker som rører seg i kirkefolkets hoder under salmens gang.


Ove Granum, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Resa med reflektioner

02 sep 2015 Läsning

  Av en händelse kom vi att anmäla oss till en temaresa till Färöarna redan 2008. Temat var dans. Vi fick veta att en svensk guide skulle hålla i resan. Denna första resa till Färöarna för...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021

19 sep 2021 Läsning

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en osedvanligt stor flock av atlantisk vitsiding (Lagenorhynchus acutus) in i...

Med färja till Färöarna i april

08 maj 2012 Läsning

  Det var spännande att i april 2012 göra en resa med färjan Norröna till Färöarna och Island. Färjan Norröna Under många år var det lättast att fara till Färöarna med mindre passagerar-...

Jóannis Kristiansen, färöisk konstnär

14 nov 2010 Läsning

  Ett utmärkande drag för de flesta färöiska konstnärer är den påverkan det dramatiska landskapet har på deras konst. Impressionisten Jóannis Kristiansen är inget undantag. Jóannis...

Floating Rocks - Ett konstprojekt i naturen

18 jan 2016 Läsning

  För att skapa ett konstprojekt med fokus på Färöarnas utsatta läge emot naturens krafter väljer konstnären, en svensk skulptör med atelje på Orust, att under en månad sommaren 2016 göra...

Portaler av storvalars käkben i Färöarna

01 dec 2009 Läsning

  Ingen som anlänt med färjan Ritan till Nólsoy har kunnat undgå att se den portal av hopfogade valkäkar som står i hamnen och hälsar besökare välkomna. Käkbenen härstammar från en sillval...

Blev öborna på Sandoy tillfrågade innan Färöarnas längsta tunnelbygge började ?

11 aug 2019 Läsning

Inledning. Skapa kontakter på Färöarna. En dag i mitten av februari 2019 kom via hemsidan en förfrågan. Nej, det var faktiskt två. Den första om att köpa ordboken FÄRÖORD var...

[natúrligvís]

03 sep 2007 Läsning

  Nordens hus i Tórshavn visade sommaren 2007 en annorlunda utställning där 17 nordiska konstnärer presenterade naturen på ett högst personligt sätt. Uttrycksmedlen varierade också med allt...

Psalmdiktaren Thomas Kingo

16 feb 2014 Läsning

  I sin roman Barbara skriver den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsen: Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder....

Ræstur fiskur: air-dried fermented fish the Faroese way

21 dec 2015 Läsning

  Abstract Background Fish has played an important role in the diet of the population of the mid-Atlantic Faroe Islands. Dried and fermented fish in particular have been an...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.