Thailändska bokstäver: Se åt båda hållen innan du korsar vägen

 

Av någon anledning fick jag för mig att jag ville veta vad Färöarna heter på thailändska.

Jag letade då upp ett översättningsprogram mellan engelska och thai och fick fram หมู่เกาะแฟโร (muu-go-fää-råå). När jag konsulterade ett svensk-thailändskt lexikon fick jag förslaget เกาะฟาโร (go-faa-råå). Slutligen tittade jag i en kartbok, och där hittade jag varianten หมู่เกาะแฟโรส์ (muu-go-fää-råås)).

Varför denna mångfald

Varför denna mångfald av skrivsätt? Problem uppstår när man ska transkribera från ett skriftspråk till ett annat. Redan mellan så närbesläktade skriftspråk som det kyrilliska och det latinska är det problematiskt. Ryska namn stavas olika på t ex engelska, franska och svenska.

När det gäller thailändska finns det, mig veterligt, ingen officiell transkriberingsnorm ens gentemot engelska. Varje skribent gör sin tolkning av hur transkriberingen kommer närmast det verkliga uttalet. Så har jag i parenteserna ovan gjort min tolkning av hur de thailändska orden ska uttalas.

เกาะ (go) betyder ö (lika i singular och plural) หมู่เกาะ (muu-go) betyder ögrupp. Dessa varianter är alltså båda möjliga. Troligen är den senare mer korrekt när man talar om en sammanhängande grupp av öar.

Återstår själva namnet på öarna แฟโร (fää-råå), ฟ=f, แ=ää, ร=r, โ=åå แฟโรส์ (fää-råås), ส=s ฟาโร (faa-råå), า=aa. Liksom i de flesta fall när thailändare transkriberar utländska namn, utgår man från den engelska namnformen. Så t ex heter Sverige ศวีเดน (sa-wii-den).

I fallet Färöarna har man alltså utgått från engelskans The Faroe Islands eller The Faroes. Beroende på om den som lyssnar på uttalet och sen ska transkribera ordet hör ett ä-ljud eller ett a-ljud i ”Faroe” så blir valet av vokal แ eller า där den förra vokalen placeras före konsonanten och den senare efter.

Skrivs - men ändå inte

En annan egenhet när man transkriberar till thailändska är att man skriver ut alla bokstäver, men sen markerar sådana som inte uttalas (eller uttalas mycket svagt).
Därav varianten แฟโรส์ (fää-råås) där skribenten troligen haft varianten Faroes framför sig och velat vara originalet troget och därför skrivit ut ett s (ส) för att därefter omedelbart ta bort det igen ljudmässigt med tecknet ์.


Rune Bengtsson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Jóansøkugras (Plantago lanceolata) på Färöarna

07 jan 2009 Läsning

  Om växter som kulturhistoriska källor Att växtarter i landskapet kan tjäna som historiska källor över människans aktiviteter i tid och rum är ett välkänt faktum. Nils Dahlbeck...

Färöarnas nationalsång: Du fagraste land mitt

19 maj 2016 Läsning

Inledning Den färöiska nationalsången och dess historia Institutionen Føroya skúlabókagrunnur uppmärksammade 2006 att Färöarnas nationalsång hade 100 års jubileum. Det gjordes...

Svenskt flottbesök, Eugenie i Tórshavn 1863

22 jan 2014 Läsning

  Fartygschefen Govert Indebetou var skickad att gå med fregatten Eugenie i sikte av Färöarna och "där ankra om omständigheterna så medgiva”. Det lyckades den 4 juli 1863 och efter salut...

Skuggbilder på svenska

19 okt 2018 Läsning

  Många små milstolpar Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min svenska översättning, Skuggbilder. Den utgör på flera sätt små milstolpar. Dels...

Corona i Färöarna – en dagsrapport från 20 februari 2022

27 feb 2022 Läsning

Färöarnas isolerade läge i Nordatlanten hjälpte föga när pandemin slog till i början av 2020. Detta är en enkel sammanställning som visar något om de två senaste åren med Corona i Färöarna. I...

Efter två timmar når vi toppen

22 sep 2016 Läsning

  Efter två timmar når vi toppen av berget. Eftermiddagsljuset lägger de kringliggande fjällen och vikarna i, ett nästan artificiellt, guldfärgat ljus men blå-lila skuggor. Vinden från...

Hållbar turism - en framtidsfråga för Färöarna

29 nov 2017 Läsning

  För att utnyttja turismens kraft som en katalysator för positiv förändring, har FN utsett 2017 till det ”internationella året för hållbar turism för utveckling”. Med erfarenheter från...

Kan en tsunami drabba Färöarna?

21 mar 2011 Läsning

Kan en tsunami drabba Färöarna? är rubriken på en artikel av cand.scient. Lis Mortensen vid de geologiska samlingarna på Føroya Jarðfrøðisavn. I den artikeln belyser hon fenomenet tsunamis, deras...

Nólsoy – Utomherten. Om en märklig kontakt mellan bygder

02 jun 2008 Läsning

  Det var sommaren 1974, som en grupp från Nólsoy på Färöarna skulle uppträda på musikveckorna i Östersund och Musik vid Siljan med sin åldriga kedjedans. 25 personer skulle dock...

Långt till Färöarna?

23 sep 2010 Läsning

REFLEXIONER september 2010 Höstdagjämning och jag hittar i gräset ett äpple, grönt med röda stänk, så ovanligt vackert i form och färg.Tänker att jag skulle vilja skicka det till Richard, min...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.