Förvaringslokaler på Riksarkivet.

 

Samfundet Sverige-Färöarna grundades 1973 med färövännen Birgitta Hylin som den drivande kraften. Syftet var att öka kontakten mellan länderna och att sprida kunskap om Färöarna i Sverige.

Genom åren har Samfundet givit ut olika skrifter och till dem som fortfarande efterfrågas och finns till salu hör ordboken Färöord. Lítil føroysk-svensk orðabók, av Ebba Lindberg och Birgitta Hylin 1984.

Tíðindablaðið och Gardar

Sedan 1993 har Tíðindablaðið skickats ut till medlemmarna fyra gånger om året. Åren 2005-2009 ersattes det fjärde numret av årskriften Gardar nr XXXVI-XL i samarbete med Samfundet Sverige-Island i Lund och Malmö: Det samfundet lades tyvärr ner 2009. Höstens nummer 62 av Tíðindablaðið var det sista för det är inte ekonomiskt möjligt för Samfundet Sverige-Färöarna att fortsätta utgivningen. Kostnader för tryckning och porto är högre än intäkterna från medlemsavgifter och så har det varit under några år.

Boksamlingen till Biskops-Arnö

Samfundet hade ett arkiv på vinden i Hässelby slott och ett boklager i källaren hos Norden i Fokus. Staden sålde slottet och Norden i Fokus flyttade in till Länsstyrelsen på Hantverksgatan i Stockholm. De färöiska böckerna fördes över till Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Elva pärmar med urklipp om Färöarna som Birgitta Hylin samlat ur svenska tidningar 1974-1980 lämnades till Føroya Landsbókasavn.

alt
Riksarkivets logo
Arkivet finns nu på Riksarkivet

Turligt nog hade Samfundet tidigt en arkivarie som lade upp en arkivplan och den har underlättat den svåra och melankoliska sorteringen av handlingarna. Nu återstår nästan en hyllmeter av protokoll, brev och annat liksom Samfundets egna skrifter. Arkivet överlämnas nu till Riksarkivet som åtar sig att förvara, vårda och tillgängliggöra det på ett professionellt sätt. Ett engångsbelopp täcker förvarings- och hanteringskostnader för all framtid. Arkivet blir fritt tillgängligt för forskning och handlingar kan kopieras enligt lagen om upphovsrätt.

Förvaring för all framtid

Tanken om förvaring för all framtid är svindlande. För mig som håller på att avsluta Samfundets utställningsprojekt, Havsfiske- sex turer på Nordatlanten med Maria Olsens fotografier, innebär det att jag måste hårdhänt välja det viktigaste ur mina tre pärmar med arbetsmaterial. Så mycket blir det, utöver det som ligger i min dator, trots att jag inte som Sören Hallgren haft hand om bilderna.

Hemsidan

Eftersom Samfundets måste överge Tíðindablaðið har styrelsen under 2010 satsat på hemsidan, samfundet-sverige-faroarna.se. Det har gjorts med otroligt stor hjälp av Torbjörn Nyström i Svensk-färöisk förening och i samarbete med Samfundet Sverige-Island.
Torbjörn Nyström fortsätter som webbmaster och styrelsen försöker hålla sidan levande.
Samfundet Sverige-Färöarna hoppas på hjälp från medlemmarna och på ett ökat intresse från många andra som fått upp ögonen för öarna.


Nanna S Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Årsmöte på Postmuseum

15 maj 2008 Läsning

REFLEXIONER maj 2008 I april hölls samfundets årsmöte på Postmuseum i Stockholm. Det var ganska få medlemmar som deltog och den ständiga frågan är hur vi skall få med flera i föreningen för att...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021

19 sep 2021 Läsning

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en osedvanligt stor flock av atlantisk vitsiding (Lagenorhynchus acutus) in i...

Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

13 apr 2022 Läsning

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men satte sina spår och...

Ræstur fiskur: air-dried fermented fish the Faroese way

21 dec 2015 Läsning

  Abstract Background Fish has played an important role in the diet of the population of the mid-Atlantic Faroe Islands. Dried and fermented fish in particular have been an...

Kvannen (Angelica archangelica) i Färöarna och Island

02 jan 2009 Läsning

  Kvanngård Om man åker runt på Färöarna kan man fortfarande se en och annan välskött kvanngård - hvanngarður. Det finns också flera ortnamn som vittnar om kvannens betydelse en gång i...

Vinterns traditionella dans

03 okt 2008 Läsning

REFLEXIONER oktober 2008 Höstens projekt Nólsoy danslag till nordiska huvudstäder med symposiet Balladdans i Norden som hölls i november i Stockholm blev så lyckat att en final på Färöarna kom som...

Delegation från Tórshavn i Stockholm april 2013

26 apr 2013 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna fick den 23 april 2013 ett storartat besök. En delegation från Tórshavn var på besök i Stockholm Det var borgmästaren Heðin Mortensen med vice borgmästare...

TÓRSHAVN - otrolig stadsutveckling

30 nov 2008 Läsning

  Tórshavns kommun har givit ut en förnämlig nyckel till staden, en bebyggelsehistorisk kartbok, Tórshavnar býaratlas. På senare år har mycket byggts i Tórshavn och alla sluttningar...

Samfundets Färöresa med tonvikt på kulturhistoria och språk 2016

05 okt 2016 Läsning

  Vi var 14 personer som den 15-20 september 2016 deltog i en resa till Färöarna, arrangerad av Samfundet Sverige-Färöarna och ledd av Nanna Hermansson. Språk och historia - en...

Under havsbotten investeras miljarder i Färöarnas största tunnelprojekt någonsin

27 jan 2018 Läsning

  Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än halva Gotland. Små öar med höga, branta berg mellan samhällen vid...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.