Stora containerfartygen Godafoss hade svårt att lägga till kajen i Tórshavn i den hårda vinden. Det lyckades i andra försöket med hjälp av släpbåten Maria och Pressarin. 2016-01-03 Foto Brandur í Dáli

 

I Göteborgs hamn och Göta älv drogs pråmar av Röda bolaget.

Det kallades så för att firmans tre första bogserbåtar från 1870-talet hade sina namn, Ivar, Erik och Oscar, i vitt på rött band på skorstenen.

Företaget som hette Göteborgs Bogsering AB utvecklades, slogs ihop med andra, bogserade och bärgade senare under olika namn som Neptun, en tid Scan Tugs och från 1987 Röda bolaget. Min släkt talar ännu med vördnad om en av de gamla skepparna, vilken status han hade i hamnen.

Med sjöfartens konkurrens och modern teknik, som till exempel bogpropellrar i fartygen, ändras hela tiden förutsättningarna för bogserbåtar. Sedan 1999 ägs Röda bolaget av det danska bogser- och bärgningsrederiet Svitzer A/S som bildats på 1830-talet för att assistera fartyg i Öresund. I det arbetar 4 000 personer över hela världen och bogsering i hamnarna styrs från Göteborg. Företaget ingår i sin tur i A. P. Møller-Mærsk A/S med huvudkontor i Köpenhamn. Det är Danmarks största koncern och arbetar över hela klotet också med annat (som butikskedjan Netto) än skepp och olja. Deras enorma fartyg och stora ljusblå containrar med den vita sjuarmade stjärnan är välkända i hamnarna.

Färöingar hos Mærsk

Många färöingar har genom åren mönstrat på fartyg från rederiet Mærsk. Från mitten av 1970-talet till 2004 kunde de även flyga hem i ljusblå plan från Maersk Air. I fjor fick yngre befäl från Färöarna lämna fartygen, en del äldre finns fortfarande kvar, medan besättningarna till största delen kommer från Filippinerna. Numera dirigeras dessutom hela trafiken från Manila, har jag förstått.

Röda bolaget med färöisk flagga

Den 4 februari 2013 kom nyheten från Västnytt i SVT att Svitzer Sverige flaggat ut sina båtar till Färöarna. Fartygen Bob, Bonden, Boss, Dynan, Freja, Svitzer Gaia, Svitzer Hymer, Svitzer Oden, Svitzer Trym och Svitzer Tyr hör till Färöarnas internationella fartygsregister genom P/F Svitzer Faroe Islands, som har en del i ett kontor i Hósvík på Streymoy.

Besättningarna registreras också på Färöarna och hyrs liksom båtarna in för arbete i Göteborg och Lysekil. För rederiet är det viktigt att i den hårda konkurrensen betala lägre skatt och slippa arbetsgivaravgifter. En diskussion om utflaggningen har förts under några år och eftersom rederiet ville behålla sina sjömän har det tecknat privata pensions- och sjukförsäkringar för de anställda. Skatterättsligt är utflaggningen helt korrekt och kan snarast ses som exempel på gott nordiskt samarbete.

Något krav på att de anställda skall flytta till Färöarna finns ju inte, men Samfundet Sverige-Färöarna kan bara önska att följden av den nya flaggningen också blir andra givande kontakter mellan Färöarna och Sverige.

Fyra år senare

De bogserbåtar som Svitzer driver, bland annat i Göteborgs hamn, Wallhamn, Brofjorden, Uddevalla och Stenungsund, skall efter domslut i april 2017 betala företagsskatt i Sverige.

Personalen har hela tiden betalat svensk skatt på sina inkomster, medan bolaget Svitzer har betalat företagsskatt på Färöarna. Enligt Skatteverket sålde Svitzer båtarna till sitt nybildade bolag på Färöarna, anställde personalen där och hyrde sen tillbaka allt – för att tjäna lite skattepengar, bland annat en miljon kronor i lägre arbetsgivaravgifter – per månad.

Bland andra har Seko Sjöfolk i flera år jobbat hårt för att få tillbaka flaggningen av släpbåtarna från Färöarna till Sverige. Nu ser det ut att bli verklighet. Skatteverket har nämligen beslutat att bogserbolaget Svitzer ska betala skatt i Sverige, inte på Färöarna.

- Alla länder vill ju att beskattningen ska ske just hos dem. Efter som vi vunnit har vi lyckats belägga att verksamheten drivs från Sverige och Nya Varvet i Göteborg, säger Martin Pernheim, på Skatteverket.

Färöiska flaggor på fler fartyg

Bristen på fungerande sjöfartsstöd under flera år gör att bogserbolaget BTÖ:s fartyg lämnar svensk flagg och flaggar ut sina fartyg till Färöarna 2017. Orsaken är att de inte får sjöfartsstöd.

Omflaggningen av bogserbåtarna Ven, Sund, Dunker och Kullen, som fram till nu haft svensk flagg, sker i månadsskiftet augusti/september 2017. Fartygen opererar främst runt Halmstad, Helsingborg, Malmö, Köpenhamn och Køge.

Först med att byta till den färöiska flaggen var Furetank. I juni 2009 registrerade man produkt­ och kemikalie­tankern Fure Star i FAS. Under de nästa två åren följde resten av rederiets flotta efter. Donsö-rederiets färöiska bolag Sp/f Nolsø Shipping, äger nu rederiets båtar och sköter personaladministration.

Antalet av internationella fartygsregisteringar på Färöarna har åren mellan 2013 och 2023 legat runt ett 8o-tal. Vid årsskiftet 23/24 var antalet 75 fartyg i Føroya Altjóða Skipaskrá (FAS). Av dem var 11 st i gruppen släp- och bogserbåtar.

Färöarnas internationella fartygsregister (FAS) är en allmän institution under Sjóvinnustýrið Sjöfartsverket, som organisatoriskt ligger under Utrikes- och näringslivsdepartementet.

Litteratur

Lise Astrup Frandsen: Svitzer gennem 175 år. Handels- og Søfartsmuseets årbog. Helsingør 2008.

Bilder

Klicka på en bild för att starta bildgalleri.


Torbjörn Nyström, Tórshavn
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

En resedagbok från Färöarna. Prolog.

20 jun 2017 Läsning

  Färöentusiasten Elisabet Johansson har gjort arkivfynd hos den konstnärliga Inga-Mi Vannérus-Rydgran (1932-2017) i Småland. Den vackraste vinterdagen 2016, den 24 februari, var jag på...

Nya frimärken i Färöarna 2007

14 feb 2008 Läsning

  Fyra utgivningstillfällen gav år 2007 sammanlagt 40 nya färöiska frimärken. Märkena har teman som litteratur, folklore, internationellt samarbete, historia och natur. Litografi...

Kultur- och dansresan till Färöarna, februari-mars 2014 - en betraktelse

02 apr 2014 Läsning

  Femton trötta resenärer från Sverige som anländer till Vágar, varav en engelsk balladnörd från Linköping, uppvuxen i den forna Danelagen. Alla känner någon, men ingen känner alla, tror...

Efter två timmar når vi toppen

22 sep 2016 Läsning

  Efter två timmar når vi toppen av berget. Eftermiddagsljuset lägger de kringliggande fjällen och vikarna i, ett nästan artificiellt, guldfärgat ljus men blå-lila skuggor. Vinden från...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021

19 sep 2021 Läsning

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en osedvanligt stor flock av atlantisk vitsiding (Lagenorhynchus acutus) in i...

Portaler av storvalars käkben i Färöarna

01 dec 2009 Läsning

  Ingen som anlänt med färjan Ritan till Nólsoy har kunnat undgå att se den portal av hopfogade valkäkar som står i hamnen och hälsar besökare välkomna. Käkbenen härstammar från en sillval...

Samfundets arkivmaterial till Riksarkivet

16 feb 2011 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna grundades 1973 med färövännen Birgitta Hylin som den drivande kraften. Syftet var att öka kontakten mellan länderna och att sprida kunskap om Färöarna i...

Sigurd Simonsens betydelse för besökare i Färöarna

18 mar 2012 Läsning

  Har du besökt Färöarna som turist, så har det du fått se och uppleva till viss del arrangerats genom en turistbyrå i Tórshavn (Ferðamannastovan), som Sigurd Simonsen förestått i många...

Färöarnas frimärksutgivning 2018

30 dec 2018 Läsning

  Årets frimärksutgivning koncentrerades till tre tillfällen samt ett ytterligare för de årliga automatmärkena. 26 februari 2018 Ett handgraverat frimärke ger så mycket...

Stadgar och musik på Konstnärsklubben

13 apr 2012 Läsning

  Det var ett riktigt årsmöte som inleddes med att organisten Heri Eysturlíð på den fina flygeln spelade Kúrur tú lítli songfuglur mín av Jógvan Waagstein. I Konstnärsklubbens härliga sal...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.