Villa Bergshyddan i kvällssol 28 april 2016 Foto Nanna Hermansson

 

En vacker kväll i Stockholm berättade arkitekten Árni Winther om sitt arbete för nära tjugo samfundsmedlemmar. Han var tillsammans med sin hustru och medarbetare, hortonomen Sigga Rasmussen, stadens gäst i Villa Bergshyddan.

Villa Bergshyddan

På Danviksberget ligger restaurangen med namn efter lusthuset Fåfängan. Nu kallas också berget för Fåfängan. En grosshandlare på Skeppsbron lät på 1770-talet anlägga en trädgård på den tidigare skansen. Denna hade sin motsvarighet Djurgårdens skans som låg på andra sidan inloppet till staden. Grosshandlaren lät bygga lusthuset Fåfängan och kanske bodde trädgårdsmästaren i det lilla huset längre ner, österut på berget. Det var av korsvirke och hade ett rum och kök med spis. Under första delen av 1800-talet fick huset en trappa utanpå gaveln till en ny övervåning och dessutom murades kakelugnar in.

Flera familjer hade sommarnöje vid och på berget. En grosshandlare från Skottland byggde 1863 till huset med en ny och större byggnad som lades i vinkel med det gamla huset. För konsthantverkaren Henrik Krogh och hans hustru Ingrid blev det från 1914 en helårsbostad. Han dog 1927, men hon bodde kvar till 1958.

Saltsjöbanan hade förändrat omgivningen på 1890-talet och mer togs av berget när Hammarbyleden drogs fram 1925. Stockholms stad blev ägare till Fåfängan 1936 och norra delen av berget sprängdes bort för lastkaj. På den östra delen stod sedan 1600-talet en klockstapel, som hörde till Danvikens kyrka. När hospitalet fick ny huvudbyggnad 1725 byggdes kyrkan in i mitten av huset. Andra hus som hörde dit är borta, men nyligen renoverades huvudbyggnaden. Den ligger på östra sidan om Danvikskanalen från 1929. Vägen upp till restaurangen Fåfängan och till Villa Bergshyddan har fått namnet Klockstapelsbacken.

Stipendiebostad

Fastighetsnämnden beslöt 1984 att Villa Bergshyddan, som huset kallades, efter upprustning skulle användas för stipendievistelser för nordiska kulturarbetare. Det sköttes av stiftelsen Hässelby - de nordiska huvudstädernas kulturcentrum. När stiftelsen, som verkat från 1963, lades ner 2000, övertog Stockholms stads kulturförvaltning ansvaret. Renoveringen av det gamla huset hade gjorts mycket varsamt, inretts med omtanke och skötts med stor omsorg.

Varje år får 15-20 stipendiater bo en eller två veckor i Villa Bergshyddan och i år var det 82 sökande. För nästa år kan skapande kulturarbetare lämna in ansökan till Nordiskt kultursamarbete, Stockholms stad, december 2016 till februari 2017. Ansökningarna behandlas i samarbete med kulturförvaltningarna i de övriga sju huvudstäderna.

Árni Winter arkitektar
alt
Villa Bergshyddan april 2016.
Foto Nanna Hermansson

Efter studier i Köpenhamn har Árni Winther arbetat på Färöarna. Kontoret bär hans namn sedan 1979 och har nu sju medarbetare. Han inledde med att tala om öarnas knapphet på resurser, som trä och bränsle, och beskrev några traditionella hustyper. Den stora förändringen kom med monteringsfärdiga villor från Norge och Danmark som blev allt fler när ekonomin blev bättre på 1970-talet.

Sedan fortsatte Árni och visade bilder av olika egna projekt. Ett av de första arbetena var handelsskolan i Tórshavn. Den katolska kyrkans vägg av basalt på 1980-talet var inspirerad av det sena 1800-talets skolbyggnader, som det nuvarande rådhuset i Tórshavn. En åhörare tillade att kyrkan lämnat avtryck i Trollbäckens kyrka i Tyresö.

Árni beskrev kontorslokaler hos Føroya Brunatrygging, och flera skolor. Mest fängslande var en stor grundskola som nu skall uppföras á Fløtum i Tórshavn. Bygget har just påbörjats och planen innefattar också den närmaste omgivningen med olika vegetationsformer. Uppvärmningen skall ske med fjärrvärme med hjälp av en stor vattentank.

Kontorets uppdrag har haft mycket olika karaktär. Ett lyckat arbete blev inredningen av Färöarnas representation i Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Føroya Tele fick det största huset i Tórshavn med mycket glas. Helt speciella krav ställdes på den nyare delen av sjukhuset i Torshavn med operationssalar och laboratorier.

Den nya flygterminalen på Vágar från 2014 är inspirerad av baracker från brittisk militär, som byggde den första flygplatsen under andra världskriget, berättade Árni.

Tyvärr var budgeten så liten att terminalen inte blev helt som önskat. I så måtto var uppdraget att bygga in transformatorer, batterier och annan utrustning som tillhör vindkraftparken från 2014 i Húsahagi, roligare. Där uppe, ovanför Tórshavn, finns tretton vindmöllor från det tyska Enercon. Under den regniga och blåsiga vintern har SEV, kommunernas gemensamma kraftbolag, ofta kunnat leverera 100% grön el från vatten och vind, sade Árni. Det blev ett spännande bygge och snart skall de stora batterierna provas. Om de gamla bygdernas hus lades för att få lä så gällde det här tvärtom, att bygga på fjället där stormen är som värst. Många hus har nu värme från berget eller havet, och så småningom kan nog kraft hämtas också från tidvattnet. Det finns dolda resurser som kan utnyttjas med ny teknik.

Åhörarna var mycket nöjda med den intressanta presentationen och kunde sedan dricka ett glas vin till västerbottenpaj ute på verandan, på vårmöte, en första solig kväll.

Bilder

Klicka på en bild för att starta bildgalleri.


 
Nanna Hermansson, Stockholm
 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Åsa Nyman – svensk etnolog som forskade om färöisk berättarkultur och folkliv

15 jul 2020 Läsning

När jag höstterminen 1973 började läsa etnologi i Uppsala gjorde föreläsarna inte något större intryck på mig. Det fanns dock två undantag, nämligen Wolter Ehn och Åsa Nyman, båda verksamma på...

Floating Rocks - Ett konstprojekt i naturen

18 jan 2016 Läsning

  För att skapa ett konstprojekt med fokus på Färöarnas utsatta läge emot naturens krafter väljer konstnären, en svensk skulptör med atelje på Orust, att under en månad sommaren 2016 göra...

Nya frimärken i Färöarna 2007

14 feb 2008 Läsning

  Fyra utgivningstillfällen gav år 2007 sammanlagt 40 nya färöiska frimärken. Märkena har teman som litteratur, folklore, internationellt samarbete, historia och natur. Litografi...

Färöiska figurer i Nordmandsdalen

19 jan 2005 Läsning

  Omgiven av bokskogen i en stor park vid Fredensborg slot vid Hillerød på Själland står en kvinna av sten i färöisk bruddräkt från 1700-talet. Hon står överst på tredje raden i en...

Portaler av storvalars käkben i Färöarna

01 dec 2009 Läsning

  Ingen som anlänt med färjan Ritan till Nólsoy har kunnat undgå att se den portal av hopfogade valkäkar som står i hamnen och hälsar besökare välkomna. Käkbenen härstammar från en sillval...

Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna

21 sep 2023 Läsning

  Under senare åren har arkeologer påträffat bevis för att det har funnits bosättningar på Färöarna innan norska vikingar anlände dit på 800-talet. Man har hittat rester av korn från 400-talet och...

Frimärksåret 2015 på Färöarna

17 dec 2015 Läsning

  Året bjöd på en hel del spännande motiv på de färöiska frimärksutgåvorna. Solförmörkelsen den 20 mars var en nyhet världen över, medan Jacobsens bokhandels 150-årsjubileum eller den...

Bokutgivningen på Färöarna 2015

20 jan 2016 Läsning

  För att få ett mått på hela den färöiska bokutgivningen, är ett besök på Føroya Landsbókasavn, Landsbiblioteket ett bra ställe att gå. De publicerar en årlig sammanställning, där man bl....

Hur ser Färöarna ut om man inte kan se?

30 mar 2017 Läsning

  I egenskap av reseledare för Temaresor inbjöds Anders Persson att prata om Färöarna för Synskadades förening på Gotland. I denna artikel berättar Samfundsmedlemmen hur han...

Under havsbotten investeras miljarder i Färöarnas största tunnelprojekt någonsin

27 jan 2018 Läsning

  Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än halva Gotland. Små öar med höga, branta berg mellan samhällen vid...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.