Vitt på fjällen om morgonen denna dag i oktober. Foto Nanna Hermansson.

REFLEXIONER
november 2009

Oktober kom med kyla och vitt på fjällen om morgonen. Så vände vinden med regn och det är inget vidare väder för dem från bygden Velbastaður som idag är ute att samla fåren till slakt. Från Doretes hus ser jag att det ljusnar i väster.

Från Akraberg i söder ringer en ornitolog som sätter mycket små radiosändare på småfåglar för att följa dem en timmes flyttväg. Ännu en ornitolog skulle komma med morgonflyget, men det har inte kunnat landa utan for till Bergen. Dorete lovar att ta hand om resenären. Nästa samtal gäller vägglus, som bärs till öarna med resväskor, flera tillfällen har dykt upp denna vecka. Dorete Bloch, som är professor i zoologi, har hand om skadedjurshanteringen och arbetar med Föroya nátturugripasavn.

Familjer på höstlov

Tillsammans med de andra museerna, Sjósavnið, Fornminnissavnið och Listasavn Föroya förbereder museet en höstvecka med föredrag och specialutställningar för familjer på höstlov. Som tema har museerna orka, energi, och på det kulturhistoriska museet, där jag har tillbringat några dagar med eget arkivmaterial, har medarbetarna tagit fram alla möjliga ting som illustrerar begreppet. Det blev strax en hel rad spisar, från torv till el. De flesta föremålen i magasinet har med energi att göra.

Tunnel till Sandoy

Pengar är ju ett mått på energi som det talas mycket om nu när den underfinansierade budgeten för kommande år är aktuell. De stora projekten med tunnel till Sandoy och utvidgade tunnlar på Norderöarna har varit hetsigt debatterade. Från fönstret ser jag den trevliga färjan Teistin sträva mellan Gamla rætt, Hestur och Skopun. Tänk att komma på tanken på en tunnel för att en befolkning på halvtannat tusen skall kunna köra till Tórshavn vilken tid som helst på dygnet.

Färösyndromet eller CTD

Allvarligare är att sjukhusen redan skjuter upp operationer för att årets budget inte räcker. En annan svår sak är vad man skall kunna göra för att hjälpa dem som drabbats eller riskerar att drabbas av det som kallas färösyndromet eller CTD. Det är mutation på en kromosom som kunnat spåras tillbaka till ett fall på 1600-talet. Barn kan födas med multihandikapp som leder till en tidig död, sexton fall har upptäckts sedan 1977. En av tjugo färöingar bär anlaget och frågan är om man inte genom blodprov borde undersöka hela befolkningen. Kostnaderna blir strax jämförda med tunnelprojekten.

Höstens konstutställning

Till hösten hör också en stor konstutställning med många konstnärers verk i Listahöllin på varvet. Där hålls också konsert och i kväll bjuder Norðurlandahúsið på en dansföreställning, Barbara efter Jörgen Frantz Jacobsens roman. Musiken har Trondur Bogason komponerat och kören Mpiri finns med.

Svensken Öström byggde fabriken

Den grafiska verkstaden, Steinprent, där också många konstnärer utifrån arbetat, bland andra Roy Friberg och Jonny Forsström, har flyttat till fina lokaler med både utställning och verkstad i Fabrikkin. Svensken Öhström lät bygga fabriken 1887. Där framställdes bl.a. lim, guano och tran. Efter en konkurs övergick man till att under en period producera fiskkonserver.


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
-------------------------------------------------------------------------- Website-kurs på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö

Samfundet Sverige–Färöarna och Samfundet Sverige–Island i samarbete med Svensk Färöisk Förening arrangerar en website-kurs på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö,lördagen den 6 mars 2010

Kursledare är Torbjörn Nyström, IT-konsult, från Svensk-Färöisk Förening i Tórshavn.

Syfte

Syftet är att utveckla de kulturella kontakterna genom ökad digital informationsservice.

Kursen skall ge baskunskaper om redigeringsprogram, publiceringsverktyg och kommunikation. Den skall lära deltagarna att planera, underhålla och administrera en föreningsbaserad webbplats. Kursfeltagarna skall få färdigheter i redigering och publicering med ett CMS-verktyg (Content Management System) som finns som gratis mjukvara (Joomla).

Det är enkel att hantera, verkar decentraliserande och kräver ett minimum av förkunskaper.

Deltagare

Deltagare från Samfundet Sverige-Färöarna:

  • Gunnel Wallén
  • Johanna Roto
  • Nanna Hermansson
  • Rune Bengtsson
  • Sören Hallgren

Deltagare från Samfundet Sverige-Island:

  • Hans Blidberg
  • Ljúfa Elfwing
  • (Nanna Hermansson)
Tider

Program på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, lördagen den 6 mars 2010
10.00 - kaffe i matsalen i skolbyggnaden av gult tegel (ta gärna med tofflor)
10.15 - samling i undervisningslokal i anslutning till Biblioteket, några datorer finns där, presentation av deltagare, kursledare och kurs
12.30 - lunch i matsalen
liten promenad
13.30 - fortsatt arbete med hemsida och diskussion
15.30 - kaffe i matsalen och sedan sammanfattning av krav och struktur på hemsida, plan för fortsatt arbete
17.30 - avslutning

Transport

Restider (om ej transport ordnas på annat sätt)

Pendeltåg 35, från T-Centralen kl 8:43, ankomst Bålsta 9:21
Taxi till Biskops-Arnö (Beställd Bålsta Taxi tel 0171-50049)

Taxi från Biskops-Arnö 17:30
Pendeltåg 35, avgång från Bålsta 18:09, ankomst T-Centralen kl 18:47

Väl mött !
Nanna

LÄNKAR

images/s_aktuellt/biskops_arno_1140x460px.jpg Website-kurs på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö

Tio slumpvis valda artiklar

Frimärksåret på Färöarna 2020

26 nov 2020 Läsning

Den samlade frimärksutgivningen på Färöarna 2020 visar på många intressanta aspekter av livet; historia, natur, kultur, idrott. Många länder upplever ett minskande intresse för sitt lands...

Befolkning, budget, Nordens hus, grind och fotboll

09 okt 2012 Läsning

  Försommaren var solig och torr på Färöarna, härlig för turisterna. Sensommaren däremot var fuktig och alla var inte färdiga med höskörden när oktober månad började. Fårslakten inleddes...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år

13 mar 2019 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern Páll och blev därigenom fri att ägna sitt liv åt konsten. Páll fick däremot, som...

Vi äger vår tid. Magisk stickning med färöisk inspiration

10 jun 2012 Läsning

  Kvällen är sval och ljus och från bergsluttningarna hörs låten av spov och ljungpipare. Utanför Gjaagardurs värdshus i den lilla byn Gjógv på Färöarna samlas en stor grupp kvinnor. De...

Lunnefångst på Färöarna

21 jan 2019 Läsning

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell lunnefångst gavs ut 2018. Gravören är svenske Martin Mörck. På fågelberget Färöiskt frimärke storlek 31...

Samfundets arkivmaterial till Riksarkivet

16 feb 2011 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna grundades 1973 med färövännen Birgitta Hylin som den drivande kraften. Syftet var att öka kontakten mellan länderna och att sprida kunskap om Färöarna i...

Färöarnas gamla kultcentrum

21 aug 2023 Läsning

Inledning. Namnet som fortsätter att förbrylla. Att kristna kyrkans första stödjepunkter ofta uppstår bredvid gamla hedniska kultcentra tycks passa också på Färöarna, visar...

Frimärksåret 2006 i Färöarna

02 jan 2007 Läsning

  Det var en ganska traditionell mix av motiv som utgjorde 2006 års frimärksutgivning på Färöarna – lite natur, lite kultur, lite bygd, lite nyheter, lite historia och lite...

Villa Bergshyddan och färöisk arkitektur

01 maj 2016 Läsning

  En vacker kväll i Stockholm berättade arkitekten Árni Winther om sitt arbete för nära tjugo samfundsmedlemmar. Han var tillsammans med sin hustru och medarbetare, hortonomen Sigga...

Min vän frimärksgravören Czeslaw Slania

29 nov 2021 Läsning

Den 22 oktober 2021 var det hundra år sedan frimärksgravören Czeslaw Slania föddes. Jag, som formgivit en del förlagor till arbetet med färöiska frimärken, fick förmånen att lära känna...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.