Två år efter Joakim Lilljegren först fick tag på 'Skuggamyndir' på bokmässan i Göteborg, är boken nu publicerad på svenska.

 

Många små milstolpar

Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min svenska översättning, Skuggbilder.

Den utgör på flera sätt små milstolpar. Dels är det den första av Inguns böcker som översatts, dels är det den första av mig egenhändigt översatta boken som kommit ut i tryck. Dessutom är det den första längre färöiska boken som getts ut på svenska på över två årtionden (sedan Anna Mattssons översättning av Tóroddur Poulsens Regler som gavs ut 1997).

Hur det kom sig att jag började översätta Skuggbilder har jag tidigare skrivit om här på Samfundet Sverige-Färöarnas hemsida . Sedan dess lyckades jag intressera ett förlag för texten, Fri Press i Rävlanda. Två av dem som driver förlaget, Bo Ranman och Dag Persson, är svensklärare och uppskattade bl.a. de möjligheter novellsamlingen skulle ha i undervisningssyfte.

De nio novellerna i Skuggbilder är sammankopplade med varandra på flera olika sätt. De utspelar sig alla före, under och/eller efter en och samma bussresa en tidig, regnig morgon någonstans på Färöarna. Huvudpersonerna i var och en av novellerna förekommer som bipersoner i flera av de andra berättelserna. På så vis tillför novellerna olika bitar till ett större pussel.

Efter att i vintras ha inlett samarbete med förlaget Fri Press, jobbade vi under våren med redigering och korrekturläsning. Sara Lundstedt på Fri Press skötte den grafiska formgivningen och gjorde de snygga illustrationerna till bokens fram- och baksida. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för projektet ansökte vi också om stöd från Nordiska ministerrådet via FarLit och fick glädjande nog positivt besked därifrån. Tryckning skedde under sensommaren och nu sedan början på hösten finns boken ute till försäljning på förlagets webbutik och Bokus .

Så här två år efter jag först fick tag på Skuggamyndir på bokmässan i Göteborg är det många jag skulle vilja tacka för råd och hjälp under arbetets gång. Ett stort takk riktas därför till författaren Ingun Christensen, Urd Johannesen på FarLit, Niels Jákup Thomsen på Bókadeild Føroya Lærarafelags, Bo Ranman, Dag Persson och Sara Lundstedt på Fri Press, samt Torbjörn Nyström och övriga styrelsemedlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna.


 
 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år

13 mar 2019 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern Páll och blev därigenom fri att ägna sitt liv åt konsten. Páll fick däremot, som...

TÓRSHAVN - otrolig stadsutveckling

30 nov 2008 Läsning

  Tórshavns kommun har givit ut en förnämlig nyckel till staden, en bebyggelsehistorisk kartbok, Tórshavnar býaratlas. På senare år har mycket byggts i Tórshavn och alla sluttningar...

I ett färöiskt visthus

28 jan 2019 Läsning

  På de karga, vindpiskade och isolerade öarna i Nordatlanten har färöingar i mer än tusen år kunnat trygga sin existens genom anpassning till ett liv i nära överensstämmelse med naturens...

Kapten Poul Nolsøe, britter i Göteborg och brittiska seglatser

15 maj 2020 Läsning

För länge sedan fick jag av landsarkivarien Páll J. Nolsøe första bandet av hans stora Føroya Siglingarsøga, 1963. Då läste jag om hans namne Poul Poulsen Nolsøe, från ön Nólsoy, kallad...

Kungariket Danmarks största okända verksamhet

01 mar 2016 Läsning

  Begreppet rigsfællesskabet (riksgemenskapen) omfattar Danmark, Färöarna och Grönland. Alla tre länderna i konungariket har drottning Margrethe II som statschef. Men visste du att...

Nordisk språkstatistik- Illustrerad språksituation i Norden

03 dec 2017 Läsning

Som gymnasiebibliotekarie brukar jag ibland vara ute i klasserna och undervisa om språk i Norden. Det gör jag inte bara för att jag själv tycker det är väldigt roligt, utan också för att det ingår...

Svenska fregatten Eugenie på flottbesök

23 aug 2009 Läsning

  Sommaren 1863 gjorde en svensk örlogsman en veckas uppehåll på sin seglats i Nordatlanten. Det var fregatten Eugenie som stannade till vid Färöarna. Fregatten Eugenie sjösattes 19...

Floating Rocks - Där vägen tar slut

24 apr 2016 Läsning

  Nu är det drygt en månad kvar tills vi packar våra regnkläder för att åka till Färöarna. Förberedelserna tar fart Förväntningsfulla, pålästa och inspirerade av den ändå ganska...

Hur ser Färöarna ut om man inte kan se?

30 mar 2017 Läsning

  I egenskap av reseledare för Temaresor inbjöds Anders Persson att prata om Färöarna för Synskadades förening på Gotland. I denna artikel berättar Samfundsmedlemmen hur han...

Skatter i sanden

20 jul 2004 Läsning

  Färöarna reser sig brant ur havet och några öar liknar en fliða, en skålsnäcka, i formen. En av öarna, Sandoy är så helt annorlunda med den breda, frodiga dalen med bygden heima á Sandi...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.