Två år efter Joakim Lilljegren först fick tag på 'Skuggamyndir' på bokmässan i Göteborg, är boken nu publicerad på svenska.

 

Många små milstolpar

Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min svenska översättning, Skuggbilder.

Den utgör på flera sätt små milstolpar. Dels är det den första av Inguns böcker som översatts, dels är det den första av mig egenhändigt översatta boken som kommit ut i tryck. Dessutom är det den första längre färöiska boken som getts ut på svenska på över två årtionden (sedan Anna Mattssons översättning av Tóroddur Poulsens Regler som gavs ut 1997).

Hur det kom sig att jag började översätta Skuggbilder har jag tidigare skrivit om här på Samfundet Sverige-Färöarnas hemsida . Sedan dess lyckades jag intressera ett förlag för texten, Fri Press i Rävlanda. Två av dem som driver förlaget, Bo Ranman och Dag Persson, är svensklärare och uppskattade bl.a. de möjligheter novellsamlingen skulle ha i undervisningssyfte.

De nio novellerna i Skuggbilder är sammankopplade med varandra på flera olika sätt. De utspelar sig alla före, under och/eller efter en och samma bussresa en tidig, regnig morgon någonstans på Färöarna. Huvudpersonerna i var och en av novellerna förekommer som bipersoner i flera av de andra berättelserna. På så vis tillför novellerna olika bitar till ett större pussel.

Efter att i vintras ha inlett samarbete med förlaget Fri Press, jobbade vi under våren med redigering och korrekturläsning. Sara Lundstedt på Fri Press skötte den grafiska formgivningen och gjorde de snygga illustrationerna till bokens fram- och baksida. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för projektet ansökte vi också om stöd från Nordiska ministerrådet via FarLit och fick glädjande nog positivt besked därifrån. Tryckning skedde under sensommaren och nu sedan början på hösten finns boken ute till försäljning på förlagets webbutik och Bokus .

Så här två år efter jag först fick tag på Skuggamyndir på bokmässan i Göteborg är det många jag skulle vilja tacka för råd och hjälp under arbetets gång. Ett stort takk riktas därför till författaren Ingun Christensen, Urd Johannesen på FarLit, Niels Jákup Thomsen på Bókadeild Føroya Lærarafelags, Bo Ranman, Dag Persson och Sara Lundstedt på Fri Press, samt Torbjörn Nyström och övriga styrelsemedlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna.


 
 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Svenskt flottbesök, Eugenie i Tórshavn 1863

22 jan 2014 Läsning

  Fartygschefen Govert Indebetou var skickad att gå med fregatten Eugenie i sikte av Färöarna och "där ankra om omständigheterna så medgiva”. Det lyckades den 4 juli 1863 och efter salut...

Svenska fregatten Eugenie på flottbesök

23 aug 2009 Läsning

  Sommaren 1863 gjorde en svensk örlogsman en veckas uppehåll på sin seglats i Nordatlanten. Det var fregatten Eugenie som stannade till vid Färöarna. Fregatten Eugenie sjösattes 19...

Czeslaw Slanias 100 färöiska frimärken

06 jan 2011 Läsning

  På försommaren 2003 fick jag på ett styrelsemöte med Samfundet Sverige-Färöarna en förfrågan om jag kunde göra något på temat färöiska frimärken på Postmuseum i oktober när Nordiska dagar...

Näbbskatt i Färöarna. Om gammal skyddsjakt på korp

02 apr 2012 Läsning

  Naturforskaren Dorete Bloch (1943-2015), Färöarnas naturhistoriska museum, har skrivit en intressant artikel om jakt på rovfågel på Färöarna. I det färöiska begreppet nevtollur eller...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil Hammarlund (1853-1910) och...

Kan man lära sig färöiska?

23 okt 2015 Läsning

  Kan man lära sig färöiska? Jo, men inte på en helg. Trots det har Samfundet Sverige-Färöarna anordnat en liten helgkurs för nybörjare. Första kursen Den första gången hölls den som...

Intermezzo vid ett fågelberg

20 mar 2017 Läsning

  Filmaren Sten Nordensköld (1889-1987) berättar om ett minne från 1950-talet. Vinden tar till - Kom genast ned i båten! Under nio besök på Färöarna sommar till höst samt ett under...

Vackraste meningen på färöiska - Tankar om ett riksdagsprotokoll

14 sep 2021 Läsning

  Den 14 september 2021 är det exakt 75 år sedan Färöarna hade folkomröstning om frigörelse från Danmark. En folkomröstning som fortfarande skapar heta känslor hos färöingar. Den...

Kapten Poul Nolsøe, britter i Göteborg och brittiska seglatser

15 maj 2020 Läsning

För länge sedan fick jag av landsarkivarien Páll J. Nolsøe första bandet av hans stora Føroya Siglingarsøga, 1963. Då läste jag om hans namne Poul Poulsen Nolsøe, från ön Nólsoy, kallad...

Kvannen (Angelica archangelica) i Färöarna och Island

02 jan 2009 Läsning

  Kvanngård Om man åker runt på Färöarna kan man fortfarande se en och annan välskött kvanngård - hvanngarður. Det finns också flera ortnamn som vittnar om kvannens betydelse en gång i...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.