Bronskanon vid fyren på Skansen, den lilla fästningen i Tórshavn som på 1860-talet ombyggdes till ett häkte och en byggnad för polisen. Foto Osvald P. Hansen

 

Det finns åtta elefanter på Skansen i Tórshavn! Fast egentligen är de delfiner! Kort artikel om lyftöglor på bronskanoner.

alt
FIG 1.

På Skansen i Tórshavn står 4 stycken danska bronskanoner i nygjorda lavetter. De är gjutna mellan 1776 och 1813.

Elefanter i Tórshavn. Hur är det möjligt?

alt
FIG 2.

Kanoner var starka symboler för makt och prestige vilket gjorde att man var noga med att pryda dem, vanligen med regentens namnchiffer men även andra symboler som var på modet placerades på eldröret. Den som är intresserad av symboler skall närma sig artilleripjäser utan skygglappar och finna en helt ny värld. Bruket finns från 1500-talets mitt och fortfarande in på 1940-talet. Artilleriet kallas också ibland ”Konungars yttersta argument” eller på latin ”Ultima Ratio Regum”.

alt
FIG 3.

Ett äldre mynningsladdat eldrör består bl a följande delar:
På eldrörens ovansida strax bakom mitten och ovanför de sk tapparna sitter ett par lyftöglor dessa kallas alltid för delfiner. Detta för att delfinen var en vanlig form. Införs på 1460-talet och blir omoderna på 1820-talet då man slutar göra eldrör i brons.

alt
FIG 4.

Delfinerna behövdes för att kunna lyfta eldröret i och ur sin lavett.

alt
FIG 5.

Delfinen är en gammal symbol från bl a medelhavsområdet för de skeppsbrutnas räddare, själens hjälpare till dödsriket men finns också i egyptisk, romersk, grekisk, keltisk, sumerisk-semitisk och kristen tradition.
Tronföljarna i Frankrike förde delfinen i sina vapensköldar och kallas ”dauphins”.

Lyftöglorna kan vara helt släta eller föreställa delfiner, drakar, elefanter, nakna kvinnor, hundar, svanar, lejon, sjöhästar, rep mm.

alt
FIG 6.

Men nu är ju kanonerna danska och en symbol som länge använts av Danmark är elefanten. Därför är elefanterna på Skansen i Tórshavn delfiner!

Men varför elefanter?

Elefantorden är Danmarks förnämsta ordensdekoration. Den omnämns första gången 1464 men har troligen existerat tidigare som ett kännetecken för medlemmar av ett kungligt brödraskap av höga dignitärer.

I stället för ordenstecken av den vanliga stjärntypen används en elefant, som fästs i ordenskedjan eller vid ett brett, vattrat och ljusblått ordensband. Elefanten var under antiken och den äldre medeltiden en symbol för klokhet, renhet och kyskhet.

Några exempel på delfiner som är delfiner och några som inte är det.

alt
FIG 7.
FIG 7. Två delfiner som är elefanter. Skansen i Tórshavn.
alt
FIG 8.
FIG 8.
Ur: Miet, Artilleriae Recentior Praxis,oder Neuere Geschütz Beschreibung… 1683. Delfin som är en arg delfin.
alt
FIG 9.
FIG 9.
Delfin som är en delfin. Artillerigården i Stockholm.
alt
FIG 10.
FIG 10.
Delfiner på haubitseldrör 1689 Danmark. AM 10049
alt
FIG 11.
FIG 11.
Delfiner i form av örnar, Rysk 32p mörsare 1790. AM 339.
alt
FIG 12.
FIG 12.
Delfiner i form av rep. 6p slanga Polen 1602. AM 313.
alt
FIG 13.
FIG 13.
Helt släta delfiner, 6p kanon Frankrike 1813. AM 288

Längst bak på ett eldrör sitter en slags knopp som kallas druva. Här är ett exempel på en druva som är en delfin!
Det är ingen ordning på någonting.

alt
FIG 14.
FIG 14.
Ritningen är från 1671. Troféer och ett fåtal äldre svenska metallstycken (= eldrör av brons) tillhörande bestyckningen i Stralsund 1671 ävensom vid samma tid i Helsingborg, Malmö och Landskrona. Armémusei arkiv handskrift AM 5382.

Tänk att en liten ögrupp i Nordatlanten mellan Norge och Island hyser åtta elefanter som står utomhus året om. Något för djurvännerna att sätta tänderna i.
Och om det någonsin skulle ha gjutits bronskanoner avsedda för Färöarna skulle ju delfinerna givetvis vara grindvalar.

Bilder

  • Erik Walberg,
  • Armémuseum och
  • Wikipedia.

Litteratur

  • Grundell, Nödig underrättelse om artilleriet till lands och sjöss. 1705.
  • Miet, Artilleriae Recentior Praxis, oder Neuere Geschütz Beschreibung… 1683.

Erik Walberg, Stockholm
Försvarsantikvarie, Sveriges militärhistoriska arv (SMHA)
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

De färöiska önamnen - en översikt

25 apr 2003 Läsning

  Ortnamnen är ofta det första man möter i kontakten med ett främmande land. De flesta medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna har säkert hört de färöiska önamnen eller i varje fall sett dem...

Ræstur fiskur: air-dried fermented fish the Faroese way

21 dec 2015 Läsning

  Abstract Background Fish has played an important role in the diet of the population of the mid-Atlantic Faroe Islands. Dried and fermented fish in particular have been an...

Näbbskatt i Färöarna. Om gammal skyddsjakt på korp

02 apr 2012 Läsning

  Naturforskaren Dorete Bloch (1943-2015), Färöarnas naturhistoriska museum, har skrivit en intressant artikel om jakt på rovfågel på Färöarna. I det färöiska begreppet nevtollur eller...

Floating Rocks - Ett konstprojekt i naturen

18 jan 2016 Läsning

  För att skapa ett konstprojekt med fokus på Färöarnas utsatta läge emot naturens krafter väljer konstnären, en svensk skulptör med atelje på Orust, att under en månad sommaren 2016 göra...

Fågelfångarens son – en nära på sann berättelse

13 apr 2019 Läsning

  Först manus - sedan bok Richard Hobert berättar för artikelförfattaren Hasse Christiansen bl.a. om den vänlighet och tillmötesgående färöingarna visade vid inspelningen av filmen...

Stadgar och musik på Konstnärsklubben

13 apr 2012 Läsning

  Det var ett riktigt årsmöte som inleddes med att organisten Heri Eysturlíð på den fina flygeln spelade Kúrur tú lítli songfuglur mín av Jógvan Waagstein. I Konstnärsklubbens härliga sal...

Stormåsen flyger- Fågelfångarens son

26 mar 2019 Läsning

  Boken Fågelfångarens son 2018 väcker en fråga om arv på Färöarna. Gásadalur Den färöiska bygden Gásadalur, med utsikt till Mykines, ligger på nordvästra delen av Vágar, ön som...

Steffan Danielsens bilder

16 jan 2010 Läsning

  I slutet av september gavs en stor vacker bok ut med ett hundratal verk av konstnären Steffan Danielsen. De flesta fotograferades av fotografen Ásmund Poulsen vid en utställning i...

Færöerne i vore dage

22 jan 2013 Läsning

  Inledning Hjalmar Lauritz Thuren, 1873-1912, var en dansk folkmusikforskare från Köpenhamn. Intresserad av musikhistorik valde han att rikta sitt fokus på folkmusik. I samband...

Skatter i sanden

20 jul 2004 Läsning

  Färöarna reser sig brant ur havet och några öar liknar en fliða, en skålsnäcka, i formen. En av öarna, Sandoy är så helt annorlunda med den breda, frodiga dalen med bygden heima á Sandi...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.