Skylt på Färöarna. Foto Nanna Hermansson.

REFLEXIONER
mars 2009

Elektroniken kan genom tillgång till dator och nätuppkoppling ge nya kontakter.

En nätgemenskap kallad Facebook konstruerades 2004 av en studerande på Harvard och den gav studenterna chans att presentera sig för varandra i ord och bild. Facebook blev snabbt populärt och utvidgades 2006 till ett system öppet för alla. En bekant kan bjuda in dig, du blir medlem och kan invitera dina vänner att komma med. Sedan kan du kommunicera med dem, helt gratis. Olika intressegrupper bildas lätt och snabbt.

Facebook fyller lagtingets åhörarplatser

På Färöarna har Facebook slagit igenom, inte bara bland de unga. Möter du en okänd ställer du frågan: finns du på Facebook?

När det i januari kom fram ett förslag om besparingar på Fróðskaparsetrið, universitetet, startades snabbt en protestgrupp på nätet och till politikernas förvåning fylldes lagtingets åhörarplatser.

Bilaterala möten över gränserna

I början av mars hade Nordiska kulturfonden, med säte i Köpenhamn, bjudit in nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar till konferens. Bakom tillkomsten av tvålandsfonderna finns ofta en bilateral förening, som vår.
Bland de sexton bilaterala kulturfonderna finns Dansk-Færøsk Kulturfond är från 1951, men ingen svensk-färöisk. De bilaterala föreningarna är lika många som fonderna.

När Nordiska kulturfonden bildades 1966 var det för att täcka hela Norden. Liksom de andra fonderna ger den bidrag till professionella och amatörer, enskilda och grupper och oftast för resa till ett annat nordiskt land. Syftet är att öka nordisk förståelse och främja ömsesidig samarbete.

Konferensen, som gav oss ideellt verksamma tillfälle att träffas, kan sammanfattas med orden att det är mötet Face-to-Face som skapar nordiskt samarbete. Sedan kan kontakten löpa elektroniskt och snabbt nå ut. För oss i Samfundet Sverige-Färöarna ligger här en stor utmaning. Tekniken lär ha blivit enklare än förr, men kan vi hinna med ?


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Att transkribera Färöarna

08 feb 2011 Läsning

  Av någon anledning fick jag för mig att jag ville veta vad Färöarna heter på thailändska. Jag letade då upp ett översättningsprogram mellan engelska och thai och fick fram หมู่เกาะแฟโร...

Jóansøkugras (Plantago lanceolata) på Färöarna

07 jan 2009 Läsning

  Om växter som kulturhistoriska källor Att växtarter i landskapet kan tjäna som historiska källor över människans aktiviteter i tid och rum är ett välkänt faktum. Nils Dahlbeck...

Postkontor stänger i Färöarna

27 okt 2010 Läsning

  Den 30 december 2010 stänger 13 postkontor på Färöarna. POSTA - år 2009 bytte gamla Postverk Føroya namn och logo. Kvar blir bara 7 kontor i de allra största städerna....

Bråda dagar på posten i Tórshavn i januari 1919

25 nov 2013 Läsning

  Första världskriget tog slut i november 1918. Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i...

Nordens hus i Färöarna får ny chef från Island

17 jan 2013 Läsning

  Den 18 januari 2013 är alla välkomna som vill hälsa på Sif Gunnarsdóttir som tillträder tjänsten som direktör för Norðurlandahúsið i Tórshavn. Niels Halm reser Niels Halm och...

TÓRSHAVN - otrolig stadsutveckling

30 nov 2008 Läsning

  Tórshavns kommun har givit ut en förnämlig nyckel till staden, en bebyggelsehistorisk kartbok, Tórshavnar býaratlas. På senare år har mycket byggts i Tórshavn och alla sluttningar...

Norsk dramaserie förlagd till Färöarna

18 jun 2012 Läsning

  Buzz Aldrin Den norska dramaserien Buzz Aldrin som är förlagd till Färöarna kommer att visas i 4 delar i SVT2 med början den 18.7 2012 kl 22.45 och med repris den 20.7 kl...

Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna

21 sep 2023 Läsning

  Under senare åren har arkeologer påträffat bevis för att det har funnits bosättningar på Färöarna innan norska vikingar anlände dit på 800-talet. Man har hittat rester av korn från 400-talet och...

Med färja till Färöarna i april

08 maj 2012 Läsning

  Det var spännande att i april 2012 göra en resa med färjan Norröna till Färöarna och Island. Färjan Norröna Under många år var det lättast att fara till Färöarna med mindre passagerar-...

Jóannis Kristiansen, färöisk konstnär

14 nov 2010 Läsning

  Ett utmärkande drag för de flesta färöiska konstnärer är den påverkan det dramatiska landskapet har på deras konst. Impressionisten Jóannis Kristiansen är inget undantag. Jóannis...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.