Skylt på Färöarna. Foto Nanna Hermansson.

REFLEXIONER
mars 2009

Elektroniken kan genom tillgång till dator och nätuppkoppling ge nya kontakter.

En nätgemenskap kallad Facebook konstruerades 2004 av en studerande på Harvard och den gav studenterna chans att presentera sig för varandra i ord och bild. Facebook blev snabbt populärt och utvidgades 2006 till ett system öppet för alla. En bekant kan bjuda in dig, du blir medlem och kan invitera dina vänner att komma med. Sedan kan du kommunicera med dem, helt gratis. Olika intressegrupper bildas lätt och snabbt.

Facebook fyller lagtingets åhörarplatser

På Färöarna har Facebook slagit igenom, inte bara bland de unga. Möter du en okänd ställer du frågan: finns du på Facebook?

När det i januari kom fram ett förslag om besparingar på Fróðskaparsetrið, universitetet, startades snabbt en protestgrupp på nätet och till politikernas förvåning fylldes lagtingets åhörarplatser.

Bilaterala möten över gränserna

I början av mars hade Nordiska kulturfonden, med säte i Köpenhamn, bjudit in nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar till konferens. Bakom tillkomsten av tvålandsfonderna finns ofta en bilateral förening, som vår.
Bland de sexton bilaterala kulturfonderna finns Dansk-Færøsk Kulturfond är från 1951, men ingen svensk-färöisk. De bilaterala föreningarna är lika många som fonderna.

När Nordiska kulturfonden bildades 1966 var det för att täcka hela Norden. Liksom de andra fonderna ger den bidrag till professionella och amatörer, enskilda och grupper och oftast för resa till ett annat nordiskt land. Syftet är att öka nordisk förståelse och främja ömsesidig samarbete.

Konferensen, som gav oss ideellt verksamma tillfälle att träffas, kan sammanfattas med orden att det är mötet Face-to-Face som skapar nordiskt samarbete. Sedan kan kontakten löpa elektroniskt och snabbt nå ut. För oss i Samfundet Sverige-Färöarna ligger här en stor utmaning. Tekniken lär ha blivit enklare än förr, men kan vi hinna med ?


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

13 apr 2022 Läsning

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men satte sina spår och...

Färöarnas frimärksutgivning 2018

30 dec 2018 Läsning

  Årets frimärksutgivning koncentrerades till tre tillfällen samt ett ytterligare för de årliga automatmärkena. 26 februari 2018 Ett handgraverat frimärke ger så mycket...

Hållbar turism - en framtidsfråga för Färöarna

29 nov 2017 Läsning

  För att utnyttja turismens kraft som en katalysator för positiv förändring, har FN utsett 2017 till det ”internationella året för hållbar turism för utveckling”. Med erfarenheter från...

Varför minskade det norska riket 1814?

13 feb 2014 Läsning

  Därför är Grönland inte svenskt. Det är rubriken på Harald Gustafssons artikel om händelser för 200 år sedan, då förhandlingar mellan Danmark, Sverige och Storbritannien i Kiel ledde till...

Åka till Färöarna? Låter intressant!

21 jun 2013 Läsning

  "Äntligen ordnar Samfundet Sverige–Färöarna en kulturhistorisk resa till Färöarna. Dagsprogram kommer att variera efter väder. Månaden maj är ofta sval och torr, men man vet aldrig....

Gammal bosättning på Koltur

22 okt 2012 Läsning

  Koltur heter en liten ö, norr om om Hestur, väster om Streymoy. Att namnet kan höra ihop med det engelska colt, föl, känns så riktigt när man ser öarna, som från vägen till...

Monsterböcker för barn och vuxna i nordisk samverkan

08 okt 2015 Läsning

  Tre författare, Áslaug Jónsdóttir från Island, Rakel Helmsdal från Färöarna och Kalle Güettler från Sverige berättade om sitt samarbete den 22 september 2015 i Författarnas hus i...

Flytten hem till Färöarna

29 sep 2013 Läsning

  Sångaren Brandur Enni beskriver hur det är att att komma hem efter sex år i Sverige. Det är söndagkväll på Suðuroy, och det har nu redan gått över ett år sedan jag släpade mina 13...

Fynd från Färöarna på svensk loppmarknad

23 feb 2017 Läsning

  Hälsningen från Färöarna blev tryckt under 50-talet på en penna i Danmark. Den dök upp på en loppmarknad i Sverige och får sin förklaring via Samfundets nätverk. Nils Walberg berättar...

Kungariket Danmarks största okända verksamhet

01 mar 2016 Läsning

  Begreppet rigsfællesskabet (riksgemenskapen) omfattar Danmark, Färöarna och Grönland. Alla tre länderna i konungariket har drottning Margrethe II som statschef. Men visste du att...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.