Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom med stor tacksamhet.

Fotografi av civiljägmästaren Gunnar Åkerblom.
Gunnar Åkerblom 1925-2019

Vi i Samfundet Sverige-Färöarna minns Gunnar som en av fyra grundare av Samfundet. På hösten 1973 gick det ut en inbjudan till intresserade personer om att komma till ett möte för att bilda en förening med ändamål :

  • Att i Sverige sprida kännedom om Färöarnas natur och dess kultur: språk, litteratur, konst, musik, folkseder, historia, samhällsliv, näringsliv
  • Att främja personliga kontakter och stimulera kulturellt utbyte mellan Färöarna och Sverige

Inbjudan var undertecknad av fyra personer; Lotta Andersson, Erik Stark, Birgitta Hylin och Gunnar Åkerblom. Dessa fyra kom att utgöra Samfundets grundare, vilka tillsammans med Björn Hagström kom att väljas till interimsstyrelse vid det bildande mötet som hölls den 14 november 1973 på Teatervinden, Skådebanans hus, Markvardsgatan 5, Stockholm.

Det var Gunnars intresse för nordisk natur och miljö som så småningom förde honom till Birgitta Hylins första kurs ”Färöarna – okänt land i Norden”. Så småningom skulle Gunnar komma att hålla föredrag om skog på Färöarna!

Gunnar kom snart att ikläda sig rollen som Samfundets sekreterare som höll ordning bl.a. på den dynamiska ordföranden och initiativtagaren till Samfundet, Birgitta Hylin. Såhär uppsluppet kunde Gunnar avsluta ett i övrigt strikt och korrekt styrelseprotokoll:

Enligt Samfundets Goda Tradition bjöd Birgitta på eftersits i sitt trånga trevna kök – uppfyllt av doften från en fabulöst aptitretande och läcker oxsvanssoppa. Inte ens de mest hårresande fantasihöga mutor kunde förmå Birgitta att avslöja receptet. Värmda och styrkta tackade Lotta, Björn, Erik och Gunnar.

Efter fem års verksamhet lät Gunnar binda in de första årens protokoll i ett vackert band.

Långt upp i åren var Gunnar en kär gäst vid Samfundets sammankomster och årsmöten.
Vi bevarar honom i ljust minne.

Gunnar Åkerblom 1925-2019

Gunnar Åkerblom 1925-2019


 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Grindval, fångst och forskning

16 jan 2013 Läsning

  Den tredje oktober 2012, en kall och klar dag, siktades en grind i fjorden mellan Nólsoy och Tórshavn. Flera båtar gav sig ut, men fick snart veta att den lilla flocken om ett trettiotal...

[natúrligvís]

03 sep 2007 Läsning

  Nordens hus i Tórshavn visade sommaren 2007 en annorlunda utställning där 17 nordiska konstnärer presenterade naturen på ett högst personligt sätt. Uttrycksmedlen varierade också med allt...

Fynd från Färöarna på svensk loppmarknad

23 feb 2017 Läsning

  Hälsningen från Färöarna blev tryckt under 50-talet på en penna i Danmark. Den dök upp på en loppmarknad i Sverige och får sin förklaring via Samfundets nätverk. Nils Walberg berättar...

Gunnar Åkerblom, en av föreningens grundare, har gått bort

10 aug 2019 Läsning

  Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom med stor tacksamhet. Gunnar Åkerblom 1925-2019 Vi i Samfundet...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna

06 feb 2020 Läsning

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande kulturministern Bengt Göransson över en pergamenthandskrift, benämnd kungsboken, som varit i svensk ägo sedan omkring...

Färöiska flaggor på fartyg på västkusten

18 mar 2013 Läsning

  I Göteborgs hamn och Göta älv drogs pråmar av Röda bolaget. Det kallades så för att firmans tre första bogserbåtar från 1870-talet hade sina namn, Ivar, Erik och Oscar, i vitt på rött band...

Gammal bosättning på Koltur

22 okt 2012 Läsning

  Koltur heter en liten ö, norr om om Hestur, väster om Streymoy. Att namnet kan höra ihop med det engelska colt, föl, känns så riktigt när man ser öarna, som från vägen till...

Stormåsen flyger- Fågelfångarens son

26 mar 2019 Läsning

  Boken Fågelfångarens son 2018 väcker en fråga om arv på Färöarna. Gásadalur Den färöiska bygden Gásadalur, med utsikt till Mykines, ligger på nordvästra delen av Vágar, ön som...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk resa till Norge,...

Floating Rocks - Där vägen tar slut

24 apr 2016 Läsning

  Nu är det drygt en månad kvar tills vi packar våra regnkläder för att åka till Färöarna. Förberedelserna tar fart Förväntningsfulla, pålästa och inspirerade av den ändå ganska...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.