Liksom första gången ställde Brandur Enni upp med gitarr till stor glädje för deltagarna. Foto Nanna Hermansson

 

Kan man lära sig färöiska?
Jo, men inte på en helg. Trots det har Samfundet Sverige-Färöarna anordnat en liten helgkurs för nybörjare.

Första kursen

Den första gången hölls den som studiecirkel 25-26 april 2015 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i förbundets lokaler på Östgötagatan i Stockholm. Där var det fullsatt med 14 deltagare och tre från Samfundets styrelse, Rune Bengtsson, Gunnel Wallén och Sören Hallgren samt sångaren Brandur Enni.

Eftersom Samfundet hade arrangerat en resa till internationell balladkonferens i Tórshavn var ballader ett tema under de fem timmarna. Annars var det uttal, litteratur och grammatik som gällde och Brandur överraskade med sång.
Mer än hälften av deltagarna hade redan besökt Färöarna och flera var på väg dit igen.

I studiematerialet ingick Färöord av Ebba Lindberg och Brigitta Hylin som Samfundet gav ut 1984. Det är inte bara en ordbok utan innehåller också en språkhistorisk översikt, uttals- och formlära. Deltagarna fick också, utöver en del mindre artiklar, skriften Balladdans i Norden, Meddelanden från Svenskt visarkiv 48, från Samfundet och Visarkivets symposium i Stockholm 8-9 november 2007. Tidningsnotiser ingick i övningarna där Brandur suveränt gav prov på Suðurroyarmál.
Samfundets årsmöte hölls samma kväll.

Andra kursen

Ett andra kurstillfälle ordnades lördag 10 och söndag 11 oktober i samma lokaler. Planen liknade den tidigare med språkhistoria, litteratur, uttal och grammatik, men utan tonvikt på ballader. Deltagare i den första studiecirkeln hade önskat flera uttalsövningar och mindre grammatik och det rådet följdes. Formläran är svår för den som inte har träning i ett språk som tyska med klarare regelverk.

Liksom första gången ställde Brandur Enni upp med gitarr till stor glädje för deltagarna. Hans deltagande var ovärderligt. Nanna tog hand om språkhistoria och uttal från Nólsoy, Gunnel om litteratur och hon tog upp Sólrún Michelsens Hinumegin er mars, 2013, som nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Rune talade om grammatik och de svenska avhandlingar som skrivits om färöiska. Gränserna mellan avsnitten var flytande och programmet varierat. Alla de sex studietimmarna innehöll uttalsövningar.

Några tillfälligt valda tidningsartiklar fick refereras och framstod som lustigt aktuella. Även denna gång innehöll studiematerialet, utöver diverse textkopior, Färöord och dessutom Fjällskuggan och andra noveller från Färöarna av Heðin Brú, översatta av Birgitta Hylin 1981.

Några av de 14 deltagarna hade goda förkunskaper, andra kom mest av nyfikenhet, men intresset var stort. Stämningen vid kaffepauser och lunch var mycket god.

Utvärderingen visade att uttalsövningarna var särskilt uppskattade, någon ville ha mer grammatik, men medgav att den skall man nog själv studera. En deltagare kan inte glömma sången "Jag ger dig min morgon" på färöiska, framförd av Brandur.

Undervisning i färöiska har bedrivits vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala, men tre år har gått sedan den senaste kursen. Den ökade turismen på öarna borde för övrigt medföra en större intresse för det spännande språket med det kluriga uttalet.

Färöiska kan en svensk mycket väl lära sig, men det måste ske på plats, till exempel på sommarkurs på Fróðskaparsetur i Tórshavn.


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Ö till ö. Från Gotland till Färöarna

30 okt 2019 Läsning

  Ett 20-tal gotlänningar besökte Färöarna i början av juni 2019. Vi landade djärvt på en flygplats bland dimmiga kullar och höjder långt västerut. En av oss gotlänningar kom dit med båten...

Psalmdiktaren Thomas Kingo

16 feb 2014 Läsning

  I sin roman Barbara skriver den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsen: Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder....

Tidig vår på Färöarna

31 mar 2014 Läsning

  Som en god vits berättades det nu i mars att en man från Kollafjørður sagt att detta var en lång regnskur som började i oktober. Eitt langt æl. Under hela vintern har det ena lågtrycket...

Bråda dagar på posten i Tórshavn i januari 1919

25 nov 2013 Läsning

  Första världskriget tog slut i november 1918. Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i...

Besök på friskhuset

12 apr 2010 Läsning

  Tänk dig ett stort hus mitt i huvudstaden. Alltså mitt i stan. Det gedigna huset är en före detta bank och är i flera våningar. Det rymmer bl.a ett bankvalv med en halvmetertjock...

Intryck från en julivecka i Färöarna

09 sep 2015 Läsning

  Intryck under en julivecka bland fågel, fisk, får och så en fotbollsplan förstås. Vi hade installerat oss i vår tillfälliga bostad i bygden Eiði på norra Eysturoy, en bygd som vi...

Landsbiblioteket i Tórshavn - kontakter med Sverige

12 jan 2010 Läsning

  Det var tyst i läsesalen på landsbiblioteket i Tórshavn 1964, ljuset föll vackert in genom de stora välvda fönstren och trästolarna var både bastanta och hårda. Det som förvånade mig mest...

Fyra svenska jagare och ett passagerarfartyg fast i en fjord på Färöarna den 20 juni 1940

23 nov 2013 Läsning

  Hur kom det sig att fyra svenska jagare togs av britterna i Skálafjørður den 20 juni 1940? Just Skálafjørður blev ramen för en historia som handlar om de svenska jagarna HMS Romulus och...

Jóannis Kristiansen, färöisk konstnär

14 nov 2010 Läsning

  Ett utmärkande drag för de flesta färöiska konstnärer är den påverkan det dramatiska landskapet har på deras konst. Impressionisten Jóannis Kristiansen är inget undantag. Jóannis...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna

06 feb 2020 Läsning

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande kulturministern Bengt Göransson över en pergamenthandskrift, benämnd kungsboken, som varit i svensk ägo sedan omkring...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.