Koltur, Färöarna

 

Koltur heter en liten ö, norr om om Hestur, väster om Streymoy. Att namnet kan höra ihop med det engelska colt, föl, känns så riktigt när man ser öarna, som från vägen till Velbastaður.

Andra säger att det står för rund fjälltopp. Se bild. (Själv jämför jag med fjället Hestur och den låga udden Folafótur í Ísafjarðardjúp, Island)

Ön har en låglänt del och en hög, Kolturshamarin. Den ter sig helt annorlunda när man ser norrsidans stup. Jorden är kongsjørð, kronojord, ett begrepp som stammar från reformationen då kronan tog över kyrkans egendomar.

I den äldsta jordeboken från 1584 har den ursprungliga gården delats i två, den äldre Heimi í Húsi och Norðri Gerði. De två delades sedan ytterligare och ', 'fyra bondehushåll, med upp till femtio personer, fanns på ön, som totalt bär 160 moderfår. Fiskeplatserna låg nära och fågel fanns i fjället, men bränntorv fick skäras på andra öar.

Under senare delen av 1900-talet var familjerna bara två. Det kan vara svårt att få båt i sjön och den enda familj som bott där på 2000-talet har fått lita till helikopterförbindelser. Arrendatorn bor idag bara tillfälligt på ön.

Restaurering

I Koltur finns många gróthús, uthus av sten i kallmur. Hela den sydliga husgruppen Heima í Húsi har nu renoverats genom ett omsorgsfullt arbete som inleddes av Føroya Forngripafelag. Fonden Koltursgrunnurin har sedan med stöd från olika håll stått för arbetet av de fridlysta husen.

Heima í Húsi finns två boningshus, Niðri í Húsi och Uppi í Búð, olika förrådshus, stall, lada, hönshus, ett hus kallat Bønhúsið, kapellet, korntorkningshus, kvanngårdar och rester av båthus. Ån är stenlagd och har varit fägata till utmarken. Också i inmarken är stengärdena många och visar att åkrarna med tiden utökats. Konturerna av den gamla kornodlingens tegar är ännu tydliga. Något som motsvarar Heimi í Húsi, där man kan se en hel färöisk gård, finns inte.

Vid midsommar 2012 öppnades gården och folk köade i timmar i det vackra vädret för att få tillfälle att komma över i båt från Gamlarætt. Säkert for många hem med den spännande frågan: Hur skall Koltur kunna vårdas åt framtiden?

alt
Koltur på Färöarna
Gammal bosättning?

Boningshuset Uppi í Búð, en stavbyggnad av trä med skyddande ytterväggar av sten, är från mitten av 1800-talet. Byggnadssättet är traditionellt, men själva bosättningen är mycket äldre, frågan var: Hur gammal?

Arkeologer från Føroya fornminnissavn som följt restaureringsarbetet har undersökt platsen. De upptäckte vid husväggen att en grop tidigare grävts för fäste till en elstolpe. Den visade att jordlagret med tydliga spår av bosättning var två meter tjockt. Det låter mycket om man tänker på hur tunt jordlagret överlag är på Färöarna.

I botten på kulturlagret låg sten som spruckit i eld och brända djurben. En första C14 datering var mycket tidig, men också osäker. Vid en andra analys, gjord på Moesgaard Museum i Århus, hittades bränt korn och det visade sig med stor säkerhet stamma från 800-900-talet, den tid som kallas tidig vikingatid. Arkeologerna säger att det stämmer med rön från andra ställen och tyder på att öarna redan då var helt befolkade. Det brända kornet ger Koltur ännu en dimension.

Se Tjóðsavnið Koltur. Arkitekterna Palle Dyreborg och Poul Jensen har givit ut:

  • Bygd mod blådybet, om Kolturs historie och
  • Sethuse langs solnedgangen, om færøsk kulturhistorie og norrøn byggeskik.

De finns i stort format i en kasett, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, København 2008.

Bilder

Klicka på en bild för att starta bildgalleri.


Nanna Stefania Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Samfundets arkivmaterial till Riksarkivet

16 feb 2011 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna grundades 1973 med färövännen Birgitta Hylin som den drivande kraften. Syftet var att öka kontakten mellan länderna och att sprida kunskap om Färöarna i...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år

13 mar 2019 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern Páll och blev därigenom fri att ägna sitt liv åt konsten. Páll fick däremot, som...

Efter två timmar når vi toppen

22 sep 2016 Läsning

  Efter två timmar når vi toppen av berget. Eftermiddagsljuset lägger de kringliggande fjällen och vikarna i, ett nästan artificiellt, guldfärgat ljus men blå-lila skuggor. Vinden från...

Simhallen på Hestur

21 feb 2014 Läsning

  En av Samfundets medlemmar, Kjell Havring, ställde upp för att för ett tjugotal åhörare den 19 februari 2014 berätta om sina upplevelser 1977 på ön Hestur där den enda bygden har samma namn...

Frimärksåret 2015 på Färöarna

17 dec 2015 Läsning

  Året bjöd på en hel del spännande motiv på de färöiska frimärksutgåvorna. Solförmörkelsen den 20 mars var en nyhet världen över, medan Jacobsens bokhandels 150-årsjubileum eller den...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på brittiska öarna...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra kaskelotter (Physerter...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna

06 feb 2020 Läsning

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande kulturministern Bengt Göransson över en pergamenthandskrift, benämnd kungsboken, som varit i svensk ägo sedan omkring...

Flytten hem till Färöarna

29 sep 2013 Läsning

  Sångaren Brandur Enni beskriver hur det är att att komma hem efter sex år i Sverige. Det är söndagkväll på Suðuroy, och det har nu redan gått över ett år sedan jag släpade mina 13...

Kungariket Danmarks största okända verksamhet

01 mar 2016 Läsning

  Begreppet rigsfællesskabet (riksgemenskapen) omfattar Danmark, Färöarna och Grönland. Alla tre länderna i konungariket har drottning Margrethe II som statschef. Men visste du att...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.