Lärare skriver i Svensk Läraretidning, augusti 1899, om sitt besök i en färöisk skola.

 

I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten.

Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil Hammarlund (1853-1910) och utkom med ett nummer per vecka. Femton år senare, 1896, bildades Svensk läraretidnings förlags AB som övertog utgivningen, och dessutom bland annat utgav Barnbiblioteket Saga.

Svensk Läraretidning blev ovanligt livskraftig för att vara en skoltidning. Från starten 1881 och fram till 1946, alltså under 65 års tid, gavs den ut med i huvudsak bibehållet koncept.
Hammarlund fortsatte att vara redaktör till 1906.

Som ledamot av riksdagen företrädde Emil Hammarlund huvudsakligen folkskolans och folkskollärarnas sak. Bildningsfrågan var ytterst betydelsefull för dåtidens liberaler, och Hammarlund hade en mycket stark tilltro till bildning som medel till ett mera rättvist och demokratiskt samhälle. Han arbetade också med att frigöra undervisningen från kyrkans dominerande inflytande.
Hammarlund arbetade politiskt för förbättring av lärarnas ekonomiska ställning och trygghet. Ivrigt argumenterade han också för resestipendier åt lärare och lärarinnor och för folkbibliotekens förbättring genom statsbidrag.

Det är med stor sannolikhet att V. Lidens artikel En skola på Färöarna är ett resultat av Hammarlund och Svensk Läraretidnings arbete med resestipendier till lärare.

Såsom förut meddelats har folkskolläraren V. Liden i Norberg i sommar företagit en färd till Island. Uti en korrespondens till Bergslagsbladet meddelar han följande lilla bild från Färöarna, dem han också besökt:

alt
Urklipp

På aftonen den 16 juni fingo vi Suderö, den sydligaste av Färöarna, i sikte, och tidigt följande morgon ankrade vi i en smal bukt: Trangisvaag.

Uppehållet här blef för min del utomordentligt angenämt och lärorikt. Jag fick höra, att det skulle finnas en skola i den lilla nere vid stranden belägna byn, och rodde i land för att bese den.

Utanför ett hus, som betydligt skilde sig från de andra kojorna, träffade jag en reslig man, som jag vände mig till. Jo, detta var skolan och - läraren.

Min upplysning, att jag också i mitt hemland ägnade mig åt undervisarens kall, beseglade mitt Öde för den dagen: jag blef föremål för den mest utsökta gästvänlighet.

Läraren, hr D. J. Larsen var född färing, men hade tagit sin examen i Danmark. Hans lön var 1,000 kr. förutom husrum och vedbrand. Lägenheten var lika rymlig som de flesta folkskollärares i Sverige, och i fönstren stodo krukväxter, så frodiga, att man därhemma får söka efter deras like. När så det rika frukostbordet stod dukadt, var det icke mycket, som påminte om, att man befann sig i den utkrok af världen, som benämnes Färöarna.

Så följde jag med in i skolan, där 24 småttingar nu voro samlade, och åhörde ett par lektioner. En skrifbok fick jag med mig som minne. Den kan godt mäta sig med de bättre hemma hos oss, trots att den är skrifven på danska, ett språk, som barnen först få göra bekantskap med i skolorna. (Det färöiska språket liknar till sina grunddrag isländskan.)

- Hvad som mest förvånade mig, var den snygghet, som rådde öfverallt.

Barnen sågo också ganska fina och trefliga ut.

V. Liden, Tidskriften Svensk Läraretidning, nr 31, 1899


Torbjörn Nyström, Tórshavn
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Frimärksåret 2021 på Färöarna

14 dec 2021 Läsning

Återigen har ett frimärksår blivit komplett på Färöarna, det 47:e året i ordning sedan premiären 1975. Sammanlagt har nu 970 märken getts ut och frågan är hur nära vi är det 1000:e märket. Året...

Apropå artikeln Stor grind i Tórshavn

10 feb 2008 Läsning

  Som stadsbo kan mitt förhållande till djur vara komplicerat. Att många unga är veganer eller vegetarianer både av hänsyn till djuren och till naturen tycker jag är uppmuntrande. När jag...

Svenskt flottbesök, Eugenie i Tórshavn 1863

22 jan 2014 Läsning

  Fartygschefen Govert Indebetou var skickad att gå med fregatten Eugenie i sikte av Färöarna och "där ankra om omständigheterna så medgiva”. Det lyckades den 4 juli 1863 och efter salut...

Nólsoy – Utomherten. Om en märklig kontakt mellan bygder

02 jun 2008 Läsning

  Det var sommaren 1974, som en grupp från Nólsoy på Färöarna skulle uppträda på musikveckorna i Östersund och Musik vid Siljan med sin åldriga kedjedans. 25 personer skulle dock...

Skuggbilder – en anmälan

19 okt 2018 Läsning

  Jag har blivit ombedd att skriva ner några tankar kring den svenska översättningen av novellsamlingen Skuggamyndir, på svenska Skuggbilder. Tankar Jag vill närma mig boken med...

Återseende med Färöarna efter trettiofem år

25 nov 2015 Läsning

  Vi hade lovat vår sonson en resa, min man och jag, och den skulle gå till Färöarna. Där hade vi varit på bröllopsresa för trettiofem år sedan, nu fyllde grabben 15 år och vi ville ge...

Vindstyrka och väderstreck i Färöarna

04 feb 2024 Läsning

Vädret i Färöarna är aldrig långtråkigt. Det blåser rätt ofta. När senhösten övergår i vinter brukar det blåsa en hel del över Nordatlanten och det kan fortsätta vara mycket vind en bit in i det...

Bråda dagar på posten i Tórshavn i januari 1919

25 nov 2013 Läsning

  Första världskriget tog slut i november 1918. Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i...

Med färja till Färöarna i april

08 maj 2012 Läsning

  Det var spännande att i april 2012 göra en resa med färjan Norröna till Färöarna och Island. Färjan Norröna Under många år var det lättast att fara till Färöarna med mindre passagerar-...

Ballader och nordisk medeltid i bilder

21 nov 2016 Läsning

Inledning Inspiration till närmare studier Till ballader och visor dansar färöingar fortsatt med försångare i ring eller kedja. Dansen har rötter i medeltiden. Samfundet...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.