Lärare skriver i Svensk Läraretidning, augusti 1899, om sitt besök i en färöisk skola.

 

I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten.

Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil Hammarlund (1853-1910) och utkom med ett nummer per vecka. Femton år senare, 1896, bildades Svensk läraretidnings förlags AB som övertog utgivningen, och dessutom bland annat utgav Barnbiblioteket Saga.

Svensk Läraretidning blev ovanligt livskraftig för att vara en skoltidning. Från starten 1881 och fram till 1946, alltså under 65 års tid, gavs den ut med i huvudsak bibehållet koncept.
Hammarlund fortsatte att vara redaktör till 1906.

Som ledamot av riksdagen företrädde Emil Hammarlund huvudsakligen folkskolans och folkskollärarnas sak. Bildningsfrågan var ytterst betydelsefull för dåtidens liberaler, och Hammarlund hade en mycket stark tilltro till bildning som medel till ett mera rättvist och demokratiskt samhälle. Han arbetade också med att frigöra undervisningen från kyrkans dominerande inflytande.
Hammarlund arbetade politiskt för förbättring av lärarnas ekonomiska ställning och trygghet. Ivrigt argumenterade han också för resestipendier åt lärare och lärarinnor och för folkbibliotekens förbättring genom statsbidrag.

Det är med stor sannolikhet att V. Lidens artikel En skola på Färöarna är ett resultat av Hammarlund och Svensk Läraretidnings arbete med resestipendier till lärare.

Såsom förut meddelats har folkskolläraren V. Liden i Norberg i sommar företagit en färd till Island. Uti en korrespondens till Bergslagsbladet meddelar han följande lilla bild från Färöarna, dem han också besökt:

alt
Urklipp

På aftonen den 16 juni fingo vi Suderö, den sydligaste av Färöarna, i sikte, och tidigt följande morgon ankrade vi i en smal bukt: Trangisvaag.

Uppehållet här blef för min del utomordentligt angenämt och lärorikt. Jag fick höra, att det skulle finnas en skola i den lilla nere vid stranden belägna byn, och rodde i land för att bese den.

Utanför ett hus, som betydligt skilde sig från de andra kojorna, träffade jag en reslig man, som jag vände mig till. Jo, detta var skolan och - läraren.

Min upplysning, att jag också i mitt hemland ägnade mig åt undervisarens kall, beseglade mitt Öde för den dagen: jag blef föremål för den mest utsökta gästvänlighet.

Läraren, hr D. J. Larsen var född färing, men hade tagit sin examen i Danmark. Hans lön var 1,000 kr. förutom husrum och vedbrand. Lägenheten var lika rymlig som de flesta folkskollärares i Sverige, och i fönstren stodo krukväxter, så frodiga, att man därhemma får söka efter deras like. När så det rika frukostbordet stod dukadt, var det icke mycket, som påminte om, att man befann sig i den utkrok af världen, som benämnes Färöarna.

Så följde jag med in i skolan, där 24 småttingar nu voro samlade, och åhörde ett par lektioner. En skrifbok fick jag med mig som minne. Den kan godt mäta sig med de bättre hemma hos oss, trots att den är skrifven på danska, ett språk, som barnen först få göra bekantskap med i skolorna. (Det färöiska språket liknar till sina grunddrag isländskan.)

- Hvad som mest förvånade mig, var den snygghet, som rådde öfverallt.

Barnen sågo också ganska fina och trefliga ut.

V. Liden, Tidskriften Svensk Läraretidning, nr 31, 1899


Torbjörn Nyström, Tórshavn
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Skuggbilder – en anmälan

19 okt 2018 Läsning

  Jag har blivit ombedd att skriva ner några tankar kring den svenska översättningen av novellsamlingen Skuggamyndir, på svenska Skuggbilder. Tankar Jag vill närma mig boken med...

Åka till Färöarna? Låter intressant!

21 jun 2013 Läsning

  "Äntligen ordnar Samfundet Sverige–Färöarna en kulturhistorisk resa till Färöarna. Dagsprogram kommer att variera efter väder. Månaden maj är ofta sval och torr, men man vet aldrig....

Hamnskifte i Stockholm med Kjartan Hansen

30 okt 2015 Läsning

  Det var spännande att gå in i halvmörkret längst in i Kulturhusets botten i Stockholm för att se Hamskifti med den färöiske skådespelaren Kjartan Hansen. Scenens golv och vägg i Unga...

TÓRSHAVN - otrolig stadsutveckling

30 nov 2008 Läsning

  Tórshavns kommun har givit ut en förnämlig nyckel till staden, en bebyggelsehistorisk kartbok, Tórshavnar býaratlas. På senare år har mycket byggts i Tórshavn och alla sluttningar...

Finns det förkristna sakrala ortnamn på Färöarna?

31 maj 2016 Läsning

  Abstrakt Kristendomens historia på Färöarna är omdiskuterad. Nyare undersökningar tyder på att Kristendomen kan ha dominerat på öarna redan under den vikingatida kolonisationsfasen....

Grindvalen och Färöarnas grindfångst

19 jun 2007 Läsning

Grindehvalen og Færøernes grindefangst af Dorete Bloch © Føroya Náttúrugripasavn 2007 Grindvalen och Färöarnas grindfångst är en artikel skriven av naturforskaren Dorete Bloch (1943-2015),...

Hur ser Färöarna ut om man inte kan se?

30 mar 2017 Läsning

  I egenskap av reseledare för Temaresor inbjöds Anders Persson att prata om Färöarna för Synskadades förening på Gotland. I denna artikel berättar Samfundsmedlemmen hur han...

Gunnar Åkerblom, en av föreningens grundare, har gått bort

10 aug 2019 Läsning

  Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom med stor tacksamhet. Gunnar Åkerblom 1925-2019 Vi i Samfundet...

Ballader och nordisk medeltid i bilder

21 nov 2016 Läsning

Inledning Inspiration till närmare studier Till ballader och visor dansar färöingar fortsatt med försångare i ring eller kedja. Dansen har rötter i medeltiden. Samfundet...

Nordisk språkstatistik- Illustrerad språksituation i Norden

03 dec 2017 Läsning

Som gymnasiebibliotekarie brukar jag ibland vara ute i klasserna och undervisa om språk i Norden. Det gör jag inte bara för att jag själv tycker det är väldigt roligt, utan också för att det ingår...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.