Färöiska nöd-frimärken januari 1919.

 

Första världskriget tog slut i november 1918.

Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i december, vintern var sträng och sista fartyget för året från Danmark till Färöarna hade redan avgått när beslutet om portohöjningen kom.

Ett av portona som höjdes var det för lokalbrev i lägsta viktklassen. Där höjdes portot från 5 till 7 öre. Postkontoren på Färöarna hade gott om 5-öresfrimärken, men några 7-öres fanns inte, eftersom denna portosats inte funnits tidigare. Ett ivrigt sändande av telegram fram och tillbaka mellan Tórshavn och Köpenhamn försiggick. Postmästaren i Tórshavn försökte få tillstånd till en framflyttning av tidpunkten för portohöjningen till dess de nya frimärkena fanns på plats – utan framgång. Korrespondensen per telegram skedde på engelska, eftersom censur fortfarande rådde efter kriget.

Man fick helt enkelt söka tillstånd för extraordinära lösningar. Den första lösningen var att använda 4-öresmärken som delades på diagonalen. En sådan halva tillsammans med ett 5-öresmärke blev 7 öre. Eftersom höger- och vänsterhänta väljer olika hörn att påbörja klippningen i, uppstod fyra olika varianter på halva 4-öresmärken. Första kända avstämplingsdag för denna variant är den 4 januari 1919.

Efter några dagar började även 4-öresmärkena ta slut, och då var nästa steg att klippa ur märkesbilden från 4-öres tidningsomslag och därefter halvera den på samma sätt. Även här gavs möjlighet till fyra olika märkeshalvor. Denna lösning användes första gången den 6 januari 1919.

Ytterligare några dagar senare, den 13 januari 1919, var även denna möjlighet på väg att ta slut, varför det beslutades om att ett antal 5-öresmärken skulle tryckas över med texten ”2 øre”. Detta gjordes för hand, ett märke i taget, med en i hast tillverkad stämpel som monterades på en del av ett stolsben. Detta övertryck gjordes i sammanlagt 15.500 exemplar. Stolsbenet ifråga finns idag på Postmuseet i Köpenhamn.

Den 23 januari 1919 anlände fartyget s/s Botnia till Tórshavn med bl.a. de hett eftertraktade 7-öresfrimärkena, och då kunde en tre veckor lång provisorietid upphöra.

Källa

Hopballe, Kristian & Riis, Steffen: Færøernes interimistiske frigørelsesmidler 1919 – en dokumentarisk beretning, 5F Frimærker, Odense 1986.

Bilder

Klicka på en bild för att starta bildgalleri.


Rune Bengtsson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Åka till Färöarna? Låter intressant!

21 jun 2013 Läsning

  "Äntligen ordnar Samfundet Sverige–Färöarna en kulturhistorisk resa till Färöarna. Dagsprogram kommer att variera efter väder. Månaden maj är ofta sval och torr, men man vet aldrig....

Tidig vår på Färöarna

31 mar 2014 Läsning

  Som en god vits berättades det nu i mars att en man från Kollafjørður sagt att detta var en lång regnskur som började i oktober. Eitt langt æl. Under hela vintern har det ena lågtrycket...

Blev öborna på Sandoy tillfrågade innan Färöarnas längsta tunnelbygge började ?

11 aug 2019 Läsning

Inledning. Skapa kontakter på Färöarna. En dag i mitten av februari 2019 kom via hemsidan en förfrågan. Nej, det var faktiskt två. Den första om att köpa ordboken FÄRÖORD var...

Jørgen Frantz Jacobsen i Stockholm

17 maj 2014 Läsning

  Även om det är romanen Barbara vi först förknippar Jørgen Frantz Jakobsen (1900-1938) med, såg han sig själv främst som historiker och journalist. Han skrev i flera år för den danske...

Hur ser Färöarnas flagga egentligen ut? Färöisk flaggfadäs.

03 aug 2016 Läsning

  Den färöiska flaggan formgavs av studenter i Köpenhamn. Den blev officiell först den 25 april 1940 och årligen högtidlighålls flaggdagen den 25 april. Den 29 juli firas Ólavsökudagur i...

Färöarnas frimärksutgivning 2018

30 dec 2018 Läsning

  Årets frimärksutgivning koncentrerades till tre tillfällen samt ett ytterligare för de årliga automatmärkena. 26 februari 2018 Ett handgraverat frimärke ger så mycket...

Utmaningar, möjligheter och framtidsperspektiv i Runavík och Suðuroy

29 maj 2017 Läsning

  För att styrka bärkraftig utveckling i Arktis, gjorde Nordregio på uppdrag av Nordiska ministerrådet ett forskningsprojekt om regional utveckling. Tillsammans med lokala aktörer...

Om Färöarna - föredrag af Theodor Nordström den 23 februari 1878

12 mar 2015 Läsning

  Inledning Det finns inte så många gamla texter eller böcker om Färöarna, skrivna på svenska. Men då och då kan man lyckligtvis fortfarande stöta på en skrift, ett...

Bildkonstnären Kerstin von Post

21 okt 2010 Läsning

  I Tvøroyri kyrka på Suðuroy hänger en målning föreställande Jesus som välsignar brödet vid den sista måltiden. Längst ner på bilden står det: "Til Suderøs Beboere fra Kerstin von Post,...

Svenska fregatten Eugenie på flottbesök

23 aug 2009 Läsning

  Sommaren 1863 gjorde en svensk örlogsman en veckas uppehåll på sin seglats i Nordatlanten. Det var fregatten Eugenie som stannade till vid Färöarna. Fregatten Eugenie sjösattes 19...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.