Färöiska nöd-frimärken januari 1919.

 

Första världskriget tog slut i november 1918.

Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i december, vintern var sträng och sista fartyget för året från Danmark till Färöarna hade redan avgått när beslutet om portohöjningen kom.

Ett av portona som höjdes var det för lokalbrev i lägsta viktklassen. Där höjdes portot från 5 till 7 öre. Postkontoren på Färöarna hade gott om 5-öresfrimärken, men några 7-öres fanns inte, eftersom denna portosats inte funnits tidigare. Ett ivrigt sändande av telegram fram och tillbaka mellan Tórshavn och Köpenhamn försiggick. Postmästaren i Tórshavn försökte få tillstånd till en framflyttning av tidpunkten för portohöjningen till dess de nya frimärkena fanns på plats – utan framgång. Korrespondensen per telegram skedde på engelska, eftersom censur fortfarande rådde efter kriget.

Man fick helt enkelt söka tillstånd för extraordinära lösningar. Den första lösningen var att använda 4-öresmärken som delades på diagonalen. En sådan halva tillsammans med ett 5-öresmärke blev 7 öre. Eftersom höger- och vänsterhänta väljer olika hörn att påbörja klippningen i, uppstod fyra olika varianter på halva 4-öresmärken. Första kända avstämplingsdag för denna variant är den 4 januari 1919.

Efter några dagar började även 4-öresmärkena ta slut, och då var nästa steg att klippa ur märkesbilden från 4-öres tidningsomslag och därefter halvera den på samma sätt. Även här gavs möjlighet till fyra olika märkeshalvor. Denna lösning användes första gången den 6 januari 1919.

Ytterligare några dagar senare, den 13 januari 1919, var även denna möjlighet på väg att ta slut, varför det beslutades om att ett antal 5-öresmärken skulle tryckas över med texten ”2 øre”. Detta gjordes för hand, ett märke i taget, med en i hast tillverkad stämpel som monterades på en del av ett stolsben. Detta övertryck gjordes i sammanlagt 15.500 exemplar. Stolsbenet ifråga finns idag på Postmuseet i Köpenhamn.

Den 23 januari 1919 anlände fartyget s/s Botnia till Tórshavn med bl.a. de hett eftertraktade 7-öresfrimärkena, och då kunde en tre veckor lång provisorietid upphöra.

Källa

Hopballe, Kristian & Riis, Steffen: Færøernes interimistiske frigørelsesmidler 1919 – en dokumentarisk beretning, 5F Frimærker, Odense 1986.

Bilder

Klicka på en bild för att starta bildgalleri.


Rune Bengtsson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Åka till Färöarna? Låter intressant!

21 jun 2013 Läsning

  "Äntligen ordnar Samfundet Sverige–Färöarna en kulturhistorisk resa till Färöarna. Dagsprogram kommer att variera efter väder. Månaden maj är ofta sval och torr, men man vet aldrig....

Resa till Färöarna 1963. Koncept till Hemslöjden

01 jun 2017 Läsning

  Inledning Fagra öar med gästfria och generösa människor Denna artikel från 1964 letades fram av Samfundsmedlemmen Elisabet Johansson efter att hon på Ljungby museum läste...

TÓRSHAVN - otrolig stadsutveckling

30 nov 2008 Läsning

  Tórshavns kommun har givit ut en förnämlig nyckel till staden, en bebyggelsehistorisk kartbok, Tórshavnar býaratlas. På senare år har mycket byggts i Tórshavn och alla sluttningar...

Snö, färöisk dans och slå tunna - En reseledares vecka på Färöarna 2018

08 mar 2018 Läsning

Den traditionella tiden för ballad- eller kvaddansen på Färöarna börjar under julen och når sin kulmen i fastlagen. Under fastan dansar man inte. Därför gick Balladresan 2018 i februari, trots att...

Från Eldradagur till Eivør - en helg i Färöarna

17 dec 2011 Läsning

REFLEXIONER december 2011 Det var helt fantastiskt att flyga in över Nólsoy i så klart väder att jag såg alla Norderöarna från fönstret. Väl framme på Velbastaður bjöd Dorete Bloch på te i...

Nytt slakteri på Stóra Dímun

27 okt 2010 Läsning

  På en av de mest otillgängliga av alla Färöarnas 18 öar, invigs ett nytt slakteri. Personalen från Hälsomyndigheten är och ger godkänt betyg till nya slakteriet den 20 september...

Intryck från en julivecka i Färöarna

09 sep 2015 Läsning

  Intryck under en julivecka bland fågel, fisk, får och så en fotbollsplan förstås. Vi hade installerat oss i vår tillfälliga bostad i bygden Eiði på norra Eysturoy, en bygd som vi...

Humlan surrar också i Färöarna

21 aug 2013 Läsning

  Humlan surrar också i Färöarna. De både syns och hörs och har observerats på flera ställen på öarna. Hur kommer de att ta sig till de största trädgårdarna? Humlan med sin trubbiga kropp,...

Åsa Nyman – svensk etnolog som forskade om färöisk berättarkultur och folkliv

15 jul 2020 Läsning

När jag höstterminen 1973 började läsa etnologi i Uppsala gjorde föreläsarna inte något större intryck på mig. Det fanns dock två undantag, nämligen Wolter Ehn och Åsa Nyman, båda verksamma på...

Befolkning, budget, Nordens hus, grind och fotboll

09 okt 2012 Läsning

  Försommaren var solig och torr på Färöarna, härlig för turisterna. Sensommaren däremot var fuktig och alla var inte färdiga med höskörden när oktober månad började. Fårslakten inleddes...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.