Hässelby slott

 

Under våren har samfundets styrelse sorterat och hämtat sitt arkiv på Hässelby slottsvind och det var slutet på en nordisk epok.

Hässelby finns omnämnt redan 1306. Under förra hälften av 1600-talet köpte riksrådet Karl Bonde upp gårdarna i byn och bildade det nya säteriet Hässelby. Troligen var det den franske arkitekten Simon da la Vallé som ritade och utsmyckade huvudbyggnaden med de två flyglarna och borggården. Efter en brand 1721, då kyrkan på vinden och biblioteket förstördes, fick taket sin nuvarande form.
Egendomen tillhörde den grevliga ätten Bonde ända till början av 1900-talet, då de underlydande gårdarna styckades av till handelsträdgård och villastad. Stockholms stad köpte 1931 Hässelby huvudgård och ett flertal gårdar.

Föreningen Norden undersökte möjligheten att förlägga sin nya folkhögskola till Hässelby, men valde Biskops-Arnö, invigd 1958. Tanken på nordiskt samarbete levde dock vidare och 1960 beslöts att skapa ett nordiskt centrum för kulturutbyte. Huvudstäderna Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och Stockholm bildade en stiftelse för detta, senare kom även Mariehamn, Nuuk och Tórshavn, huvudstäder i de självstyrande områdena, att medverka.
Den gedigna huvudbyggnaden restaurerades och inreddes mycket vackert med både gamla och nya möbler och konst från de olika städerna. Den öppnades 1963 för nordiska möten, konferenser, kurser, för stipendiater och var under sommaren öppet för alla gäster. Utställningar hölls i slottet och från 1972 i Plaisiren, ett sädesmagasin från 1800-talet, i samarbete med Nordiska konstförbundet och Hässelby-Vällingby konstklubb. Där visades också konst från Färöarna.

En ny konferensbyggnad med restaurang och samlingssal invigdes 1986. Med tiden blev de nordiska mötena allt kortare och resan med tunnelbanan från centrum kändes lång. Verksamheten upphörde 2000 och städernas kulturförvaltningar fick ansvaret för det fortsatta samarbetet.
Ett privat företag har fortsatt att driva konferenser i Hässelby slott, som staden våren 2009 sålde till en privat ägare. Hässelby slott var en mycket uppskattad nordiskt samlingsplats. Min isländske morbror, som ställt ut egna målningar, kunde inte nog prisa de dagar han fick vistas i den härliga miljön med trädgård och park.
Föreningen Nordens Stockholmsavdelning hade kontorsplats på vinden i slottet och både Samfundet Sverige-Färöarna och Sverige-Island fick låna utrymme under taket.

I år var det dags för oss att ta hand om skrifter, papper och handlingar som samlats sedan samfundets tillkomst 1973. Enbart pressklipp från de tidiga åren fyllde elva vanliga pärmar och det kändes omöjligt att slänga dem. Kanske vill någon undersöka Färöbilden i svensk press?
Färöarnas nationalbibliotek var intresserat och jag kunde överlämna dem eftersom jag for till Tórshavn med båt. Protokoll och viktiga papper skall vi sortera för att deponera i Stockholms stadsarkiv. Överupplagor av skrifter, som vi inte kunde hitta läsare till, fick lämnas på Lövsta soptipp. En boksamling i Norden i Fokus återstår att avyttra. Arbetet på vinden kändes vemodigt eftersom den nordiska epoken i herrgårdens historia är slut och det inte finns någon annan nordisk mötesplats i Stockholm. Fortfarande finns svenska förbundet Föreningen Norden på Hantverkargatan 33, liksom Norden i Fokus som drivs av Nordiska ministerrådet och skall ägnas information och opinionsbildning. Föreningens kansli kommer emellertid att flytta och då försvinner också Norden i Fokus öppna lokal som varit ett vattenhål till glädje för allmänheten, för samfundets och de andra nordiska vänföreningarna.

Litteratur

Olsson, Birger
Hässelby slott: Från herresäte till nordiskt kulturcentrum, Stockholmsmonografier 83, Stockholm 1998.


Nanna Hermansson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Ræstur fiskur: air-dried fermented fish the Faroese way

21 dec 2015 Läsning

  Abstract Background Fish has played an important role in the diet of the population of the mid-Atlantic Faroe Islands. Dried and fermented fish in particular have been an...

Två bemärkningar till Harald Gustafssons artikel

13 feb 2014 Läsning

  Mine bemærkninger gælder ikke artiklens hovedanliggende: hvorfor kongen af Sverige ikke fik (eller tog) Grønland, Færøerne og Island sammen med Norge. Det er visselig interessant, men...

Min vän frimärksgravören Czeslaw Slania

29 nov 2021 Läsning

Den 22 oktober 2021 var det hundra år sedan frimärksgravören Czeslaw Slania föddes. Jag, som formgivit en del förlagor till arbetet med färöiska frimärken, fick förmånen att lära känna...

Om Färöarna - föredrag af Theodor Nordström den 23 februari 1878

12 mar 2015 Läsning

  Inledning Det finns inte så många gamla texter eller böcker om Färöarna, skrivna på svenska. Men då och då kan man lyckligtvis fortfarande stöta på en skrift, ett...

Under havsbotten investeras miljarder i Färöarnas största tunnelprojekt någonsin

27 jan 2018 Läsning

  Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än halva Gotland. Små öar med höga, branta berg mellan samhällen vid...

Sören Hallgren till minne

23 feb 2022 Läsning

Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och inte minst av Samfundet Sverige-Färöarna. Sören (20.5.1933-5.1.2022) var född i Uppsala och hade arbetat...

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet Sverige-Färöarna och...

Från Eldradagur till Eivør - en helg i Färöarna

17 dec 2011 Läsning

REFLEXIONER december 2011 Det var helt fantastiskt att flyga in över Nólsoy i så klart väder att jag såg alla Norderöarna från fönstret. Väl framme på Velbastaður bjöd Dorete Bloch på te i...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år

13 mar 2019 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern Páll och blev därigenom fri att ägna sitt liv åt konsten. Páll fick däremot, som...

Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2011

02 dec 2010 Läsning

  Nomineringarna till Nordiska rådets litteraturpris 2011 är nu klara. Medlemmarna i bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris har nominerat Tóroddur Poulsen som det färöiska...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.