Nu ska jag eder säga om Burmans långa växt
Han var femton alnar lång över sadeln och hästen

    Holger Dansk vann seger av Burman

Nu ska jag eder säga om Burmans långa svärd
Det var femton alnar långt mellan udden och tånten

Burman han håller för staden ut han låter sin sköld skina
Statt upp du Israels konung och ge mig dotteren dina

Konungen går för staden ut han skjuter sin hatt för änne
Varifrån är du storman kommen emedan dig ingen känner

Jag är kommen av sporra land, där haver jag mina fränder
Innan jag rider ur staden ut, du ska lära mig känna

Jag ska mig beråda med alla mina fränder
Tredje dagen om kvällen jag dig budet sänder

Burman rider ur staden ut han rider i fullan dus
Han kastar en sten tillbaka var stor som ett bastehus

Jungfrun hon tar sitt silver och guld och binder det i en klut
Så gångar hon sig till fångahus att lösa en fånge ut

Jungfrun och ropar över fångahus högt över alla fångar
Svara mig Holger Danske orkar du ännu något gånga

Lite orkar jag krypa och hälften mindre gånga
Här har jag legat i femton år allt som eder faders fånge

Här har jag legat i femton år allt på de hårda linor
Svara mig nu stolts jungfru vad eder står till mena

Här är kommet Burmans namn en kämpe över alla kämpar
Han vill min fader av landet driva och mig ohederligt hämta

Inte ska han eder ohederligt hämta han är icke eder like
Hans moder är ett havstroll hon ligger för Österike

Men hade jag sadel och hade jag svärd ett svärd över alla måtta
Så skulle jag rida en dust idag för jungfrun livet att våga

Jag ska giva eder kläder ny och helst utav det bästa
Därtill giver jag er betsel och svärd och en sadel och häster

Burman han håller för staden ut han ser sig ut åt väster
Ser ni jungfru Gloria hur fagert jag håller på hästen

Inte är du mycket fager att se din kjortel den är viter
Din näsa är tre alnar lång du är en skråpuke liker

Burman han rider från staden ut han låter sin rompa kröka
Jag fruktar för Holger Danske han vill ock allt försöka

Den första strid de red ihop de redo ihop som fiender
Hästarna föllo till marken och glaven ginge sönder

Men Holger han tar sin brune brand den skiner som guldet röda
Så hugger han Burmans huvud utav så blodet rann honom till döda

Holger han håller för staden ut han låter sin sköld skina
Statt upp du Israels konung och ge mig dotteren dina

Holger han går i salen in de sjunger i varje tilja
Statt upp de Israels konung och ge mig nu din vilja

Dotter det har jag ej mera än en och hon är redan given manne
Men kan du henne från Burman befria så går hon dig tillhanda

Vi haver ridit en dust idag den varade icke länge
Vi haver ridit en dust idag allt som två raska hovdrängar

Är det nu sant det du säger till mig du må mig icke svike
Så ger jag dig dotteren min och halva mitt kungarike

    Holger Dansk vann seger av Burman

SMB 216
Text efter Bröms Gyllenmärs visbok från 1630
Melodi från Värmland
Tolkning av Gunnar Nordlinder

Åtta artiklar som du kanske inte sett

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Bárður Jákupsson, konstnär, författare, kulturperson och Samfundets hedersledamot

15 feb 2014 Läsning

  Den 31 januari 2014 strömmade gäster in till vernissage i Listasavn Føroya, konstmuseet i Tórshavn. Vilken glädje det väckte att mötas av en mängd vackra målningar,...

Frimärksåret 2006 i Färöarna

02 jan 2007 Läsning

  Det var en ganska traditionell mix av motiv som utgjorde 2006 års frimärksutgivning på Färöarna – lite natur, lite kultur, lite bygd, lite nyheter, lite historia...

Färöiskt frimärksevent på Konstakademien i Stockholm

26 sep 2012 Läsning

  Den 24 september 2012 utgav Färöarna två konstfrimärken. Det var ett samarbete mellan den färöiske konstnären Edward Fuglö, född 1965, och den svenske konstnären Jan...

Frimärksåret 2016 på Färöarna

27 dec 2016 Läsning

Året 2016 har inneburit att flera spännande frimärken har utkommit på Färöarna, inklusive en verklig innovation i sammanhanget. Ett unikt märke med äkta handarbete. Som...

Oktober kom med kyla

01 nov 2009 Läsning

REFLEXIONERnovember 2009 Oktober kom med kyla och vitt på fjällen om morgonen. Så vände vinden med regn och det är inget vidare väder för dem från bygden Velbastaður som idag...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Steffan Danielsens bilder

16 jan 2010 Läsning

  I slutet av september gavs en stor vacker bok ut med ett hundratal verk av konstnären Steffan Danielsen. De flesta fotograferades av fotografen Ásmund Poulsen vid en...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.