Några motiv är höns, änder och gäss. Astrid Andreasen är illustratör.

 

Fyra utgivningstillfällen gav år 2007 sammanlagt 40 nya färöiska frimärken. Märkena har teman som litteratur, folklore, internationellt samarbete, historia och natur.

alt
Litografi av den franske konstnären Barthélemy Lauvergne 1805-1871

I februari kom de första. Sälkvinnan från Mikladalur är en sägen som illustreras på 10 frimärken i ett ark. Märkena, som har valören 5.50, har tecknats av Edward Fuglø.

Två märken i valörerna 5.50 och 7.50, även utgivna i ett häfte med fyra märken av varje, visar litografier av den franske konstnären Barthélemy Lauvergne 1805-1871). Det ena märket visar segelfartyg med Nólsoy i bakgrunden och det andra Skællingsfjall.

Ett märke i valören 7.50 med vågkraft som motiv uppmärksammar Útnorðurráðið, ett organ för västnordensamarbete.

De nu nämnda märkena hade utgivningsdag den 12 februari.

Scouter

Nästa tillfälle var den 10 april. Då uppmärksammades scoutrörelsens 100-årsjubileum runt om i världen, så även på Färöarna. Den färöiska scoutrörelsen startade 1926 och organiserar idag ungefär 1.500 scouter. De färöiska märkena, illustrerade av Edward Fuglø, har valörerna 5.50 flickscout med en fågel i handen) och 10 kr tält i ett stiliserat färöiskt landskap).

Favoritroman
alt
Motiv från kortromanen Feðgar á ferð

En andra utgåva denna dag, den 10 april, kan sägas ha anknytning till Samfundet Sverige-Färöarna. Av all litteratur som Birgitta Hylin, samfundets grundare, översatte från färöiska till svenska, vädrerade hon Heðin Brús kortroman Fattigmans heder (Feðgar á ferð) allra högst. Hennes översättning kom i två upplagor, den andra utgiven av henne själv.

åtta episoder ur romanen Fattigmans heder utgör motiv på lika många frimärken i ett ark. Märkena har valören 7.50 och är illustrerade av likaledes samfundsmedlemmen Barður Jákupsson.

Bibelöversättare och tamfåglar

På försommaren, den 11 juni, var det åter dags att få ta del av lite färökunskap i frimärksformat. Ett miniark med tre märken i valören 5.50 visar porträtt på färöiska bibelöversättare, nämligen Jákup Dahl (1878-1944), Kristian O. Viderø (1906-1991) och Victor Danielsen (1894-1961). återigen är det Edward Fuglø som illustrerat märkena.

Tre märken i valörerna 9, 20 och 25 kronor visar tamfåglar i sin hemmiljö kring hus och gårdar, nämligen höns, änder och gäss. Denna gång är Astrid Andreasen illustratör.

Stengärdesgård, SEPAC och kyrkfigurer

Sista utgåvan för året kom den 1 oktober. Tre olika motivkretsar var aktuella denna gång.

Ett ark med åtta märken i valören 5.50 visar vad som kan gömma sig i en vanlig stengärdesgård i form av småfåglar, gnagare, insekter, växter mm. Det är Edward Fuglø som har illustrerat detta.

SEPAC (Small European Postal Administrations Cooperation) är en sammanslutning av de små postverken i åland, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Monaco och San Marino. Vartannat år ger dessa länder ut frimärken på ett gemensamt tema. 2007 var temat ”Beautiful corners of Europe” och det färöiska märket visar ett fotografi från Hoyvík med Nólsoy i bakgrunden. Märket har valören 7.50 och fotografen heter Absalon Hansen.

Sist på året, som sig bör, två märken lämpade för julposten. Denna gång är det två figurer från sockenkyrkan i Kirkjubøur som avbildas, en Kristusfigur och en Madonnastaty. Bägge figurerna togs omhand vid renoveringen av kyrkan 1874.
Kristusfiguren är från tiden 1450-1500, medan Madonnastatyn tros vara från andra halvan av 1200-talet. Valörerna är 5.50 och 7.50 och märkena finns även i ett häfte med fyra märken av varje.
Illustratör är Anker Eli Petersen.

Användbara internetadresser för den som vill veta mer om färöiska frimärken, finner du på Samfundets länksida.


Rune Bengtsson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Psalmdiktaren Thomas Kingo

16 feb 2014 Läsning

  I sin roman Barbara skriver den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsen: Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder....

Svenska fregatten Eugenie på flottbesök

23 aug 2009 Läsning

  Sommaren 1863 gjorde en svensk örlogsman en veckas uppehåll på sin seglats i Nordatlanten. Det var fregatten Eugenie som stannade till vid Färöarna. Fregatten Eugenie sjösattes 19...

Kan man lära sig färöiska?

23 okt 2015 Läsning

  Kan man lära sig färöiska? Jo, men inte på en helg. Trots det har Samfundet Sverige-Färöarna anordnat en liten helgkurs för nybörjare. Första kursen Den första gången hölls den som...

Kan en tsunami drabba Färöarna?

21 mar 2011 Läsning

Kan en tsunami drabba Färöarna? är rubriken på en artikel av cand.scient. Lis Mortensen vid de geologiska samlingarna på Føroya Jarðfrøðisavn. I den artikeln belyser hon fenomenet tsunamis, deras...

Færöerne i vore dage

22 jan 2013 Läsning

  Inledning Hjalmar Lauritz Thuren, 1873-1912, var en dansk folkmusikforskare från Köpenhamn. Intresserad av musikhistorik valde han att rikta sitt fokus på folkmusik. I samband...

Två bemärkningar till Harald Gustafssons artikel

13 feb 2014 Läsning

  Mine bemærkninger gælder ikke artiklens hovedanliggende: hvorfor kongen af Sverige ikke fik (eller tog) Grønland, Færøerne og Island sammen med Norge. Det er visselig interessant, men...

Att transkribera Färöarna

08 feb 2011 Läsning

  Av någon anledning fick jag för mig att jag ville veta vad Färöarna heter på thailändska. Jag letade då upp ett översättningsprogram mellan engelska och thai och fick fram หมู่เกาะแฟโร...

Lunnefångst på Färöarna

21 jan 2019 Läsning

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell lunnefångst gavs ut 2018. Gravören är svenske Martin Mörck. På fågelberget Färöiskt frimärke storlek 31...

Nya frimärken i Färöarna 2007

14 feb 2008 Läsning

  Fyra utgivningstillfällen gav år 2007 sammanlagt 40 nya färöiska frimärken. Märkena har teman som litteratur, folklore, internationellt samarbete, historia och natur. Litografi...

Om vikten av att försöka köpa svart bets en söndag

21 aug 2017 Läsning

Inledning Från Färöarna till loppmarknad på Hötorget Från den tid då människor träffades på marknader och torg för att sälja och byta med med varandra, har vi i Sverige haft...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.