Tilhaldið, f d Føroya Banki, i Tórshavn på Färöarna.

 

Tänk dig ett stort hus mitt i huvudstaden. Alltså mitt i stan.

Det gedigna huset är en före detta bank och är i flera våningar. Det rymmer bl.a ett bankvalv med en halvmetertjock ståldörr. Inredningen i de före detta banklokalerna är intakta och i elegant ädelträ.

alt
Friskhuset

Detta hus är öppet dagligen för friska pensionärer. Här träffas man och pratar och dricker kaffe som kan köpas på platsen. Sedan rymmer huset en mängd olika rum som är förberedda för aktiviteter av olika slag.

Vad sägs om en datasal med 12 moderna datorer med plattskärm, ett textilrum med moderna stickmaskiner, en välutrustad slöjdverkstad, bibliotek, sammanträdesrum med mera. Företag och myndigheter sponsrar verksamheten genom att bidra med lämpliga maskiner eller behövligt material.

Tilhaldið
alt
Sjuksköterskan Wanja Petersen leder verksamheten i Tilhaldið.

Vi besökte detta spännande hus, som kallas Tilhaldið Tillhållet, nyligen när vi var på Färöarna och i huvudstaden Torshavn. Ansvarig för verksamheten i detta Tilhaldið, som också är husets officiella namn, är en sjuksköterska vid namn Wanja Petersen.
Wanja visade oss runt i de olika avdelningarna och berättade ingående om allt som händer där under veckorna.

Syftet med denna anläggning är att äldre personer skall komma dit, ägna sig åt utvecklande sysselsättning, gymnastik, språkstudier etc och få socialt utbyte med andra. Med andra ord trivas och därigenom hålla sig friska längre och på så sätt minska trycket på den traditionella äldrevården.

Tanken är att besökarna själva står för all underhållning, och inga underhållare arvoderas. Stickade plagg och andra slöjdalster, som gästerna framställer, försäljs på stället och behållningen går till Tilhaldiðs drift.

Ingen registrering

Att döma av alla de människor vi såg på platsen så var det tydligt att målsättningarna fungerade. Folk verkade glömma bort att (de var gamla) bli gamla. Wanja poängterade att de som gästar dem inte behöver registrera sig som medlemmar eller liknande. Dock är ledningen noga med att politik och religion skall hållas utanför.

Fruktbar idé

Från början stöttades verksamheten av Färöarnas gemensamma skattesystem, men på senare år är det Torshavns kommun ensam som understödjer ekonomiskt. Idén med Tilhaldið i Torshavn har visat sig fruktbar, och nya, men något mindre Tilhaldið har nu växt fram på sex andra platser på Färöarna.

alt
Wanja Petersen visar slöjdverkstaden för Jan-Olov Blixt, Älghult, och Ulf Gabrielsson, Växjö, som också besökte Färöarna 2008.
God utdelning

Syftet med de verksamheter som inryms i friskhuset har väl uppfyllts och de som arbetar i projektet tycker att satsade pengar ger god utdelning.

En del av de styrande i Torshavn är dock en aning skeptiska, och menar att pengar, som idag går till Tilhaldið i stället skall satsas på traditionell sjukvård.

Positiv framtid

Wanja, övriga i projektledningen och andra, som väl satt sig in i hur man jobbar i projektet och ser hur mycket positivt som kommer ut av det, hävdar att idéerna om friskhus håller och att Tilhaldið i Torshavn och på övriga Färöarna skall leva vidare.

Det är bara att önska dem lycka till med fortsättningen!


Elisabet och Sven-Eve Johansson, Ljungby
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Om Färöarna - föredrag af Theodor Nordström den 23 februari 1878

12 mar 2015 Läsning

  Inledning Det finns inte så många gamla texter eller böcker om Färöarna, skrivna på svenska. Men då och då kan man lyckligtvis fortfarande stöta på en skrift, ett...

Aina Cederbloms långfärder

27 apr 2008 Läsning

  I början på 1930-talet gick en flicka och drömde om båtfärder till främmande länder. Hon köpte en karta, följde med fingrarna floder och kanaler och bestämde sig för att fara till Wien...

Väder, dans, pengar, fiske och utställning

07 feb 2011 Läsning

REFLEXIONER februari 2011 Några tankar om väder, dans, pengar och fiske på Färöarna i februari 2011. Väder Det är Kyndelsmässa och ljuset kommer norröver. På Färöarna slår bränningen så...

Tankar om mat

14 feb 2012 Läsning

  Nólsoy är ett matland, sade Andrea till mig för många år sedan. Hon tänkte på fåren som betar ute hela året, på korna och på fågeln i bergets östra sida och på fisken runt öarna. Gråsej...

Færöerne i vore dage

22 jan 2013 Läsning

  Inledning Hjalmar Lauritz Thuren, 1873-1912, var en dansk folkmusikforskare från Köpenhamn. Intresserad av musikhistorik valde han att rikta sitt fokus på folkmusik. I samband...

Fågelfångarens son – en nära på sann berättelse

13 apr 2019 Läsning

  Först manus - sedan bok Richard Hobert berättar för artikelförfattaren Hasse Christiansen bl.a. om den vänlighet och tillmötesgående färöingarna visade vid inspelningen av filmen...

Frimärksåret 2006 i Färöarna

02 jan 2007 Läsning

  Det var en ganska traditionell mix av motiv som utgjorde 2006 års frimärksutgivning på Färöarna – lite natur, lite kultur, lite bygd, lite nyheter, lite historia och lite...

Kan man lära sig färöiska?

23 okt 2015 Läsning

  Kan man lära sig färöiska? Jo, men inte på en helg. Trots det har Samfundet Sverige-Färöarna anordnat en liten helgkurs för nybörjare. Första kursen Den första gången hölls den som...

Kolbrytning i Hvalba under flera århundraden

25 okt 2010 Läsning

  I den tidigare färöiska tidskriften Mondul finns en artikel om kolbrytning i Suðuroy. Där står det bl.a. att läsa: Í øldir hava hvalbingar høgt kol, serliga til egid bruk...., "I...

Vinterns traditionella dans

03 okt 2008 Läsning

REFLEXIONER oktober 2008 Höstens projekt Nólsoy danslag till nordiska huvudstäder med symposiet Balladdans i Norden som hölls i november i Stockholm blev så lyckat att en final på Färöarna kom som...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.