Tilhaldið, f d Føroya Banki, i Tórshavn på Färöarna.

 

Tänk dig ett stort hus mitt i huvudstaden. Alltså mitt i stan.

Det gedigna huset är en före detta bank och är i flera våningar. Det rymmer bl.a ett bankvalv med en halvmetertjock ståldörr. Inredningen i de före detta banklokalerna är intakta och i elegant ädelträ.

alt
Friskhuset

Detta hus är öppet dagligen för friska pensionärer. Här träffas man och pratar och dricker kaffe som kan köpas på platsen. Sedan rymmer huset en mängd olika rum som är förberedda för aktiviteter av olika slag.

Vad sägs om en datasal med 12 moderna datorer med plattskärm, ett textilrum med moderna stickmaskiner, en välutrustad slöjdverkstad, bibliotek, sammanträdesrum med mera. Företag och myndigheter sponsrar verksamheten genom att bidra med lämpliga maskiner eller behövligt material.

Tilhaldið
alt
Sjuksköterskan Wanja Petersen leder verksamheten i Tilhaldið.

Vi besökte detta spännande hus, som kallas Tilhaldið Tillhållet, nyligen när vi var på Färöarna och i huvudstaden Torshavn. Ansvarig för verksamheten i detta Tilhaldið, som också är husets officiella namn, är en sjuksköterska vid namn Wanja Petersen.
Wanja visade oss runt i de olika avdelningarna och berättade ingående om allt som händer där under veckorna.

Syftet med denna anläggning är att äldre personer skall komma dit, ägna sig åt utvecklande sysselsättning, gymnastik, språkstudier etc och få socialt utbyte med andra. Med andra ord trivas och därigenom hålla sig friska längre och på så sätt minska trycket på den traditionella äldrevården.

Tanken är att besökarna själva står för all underhållning, och inga underhållare arvoderas. Stickade plagg och andra slöjdalster, som gästerna framställer, försäljs på stället och behållningen går till Tilhaldiðs drift.

Ingen registrering

Att döma av alla de människor vi såg på platsen så var det tydligt att målsättningarna fungerade. Folk verkade glömma bort att (de var gamla) bli gamla. Wanja poängterade att de som gästar dem inte behöver registrera sig som medlemmar eller liknande. Dock är ledningen noga med att politik och religion skall hållas utanför.

Fruktbar idé

Från början stöttades verksamheten av Färöarnas gemensamma skattesystem, men på senare år är det Torshavns kommun ensam som understödjer ekonomiskt. Idén med Tilhaldið i Torshavn har visat sig fruktbar, och nya, men något mindre Tilhaldið har nu växt fram på sex andra platser på Färöarna.

alt
Wanja Petersen visar slöjdverkstaden för Jan-Olov Blixt, Älghult, och Ulf Gabrielsson, Växjö, som också besökte Färöarna 2008.
God utdelning

Syftet med de verksamheter som inryms i friskhuset har väl uppfyllts och de som arbetar i projektet tycker att satsade pengar ger god utdelning.

En del av de styrande i Torshavn är dock en aning skeptiska, och menar att pengar, som idag går till Tilhaldið i stället skall satsas på traditionell sjukvård.

Positiv framtid

Wanja, övriga i projektledningen och andra, som väl satt sig in i hur man jobbar i projektet och ser hur mycket positivt som kommer ut av det, hävdar att idéerna om friskhus håller och att Tilhaldið i Torshavn och på övriga Färöarna skall leva vidare.

Det är bara att önska dem lycka till med fortsättningen!


Elisabet och Sven-Eve Johansson, Ljungby
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Frimärksåret 2021 på Färöarna

14 dec 2021 Läsning

Återigen har ett frimärksår blivit komplett på Färöarna, det 47:e året i ordning sedan premiären 1975. Sammanlagt har nu 970 märken getts ut och frågan är hur nära vi är det 1000:e märket. Året...

Frimärksåret 2016 på Färöarna

27 dec 2016 Läsning

Året 2016 har inneburit att flera spännande frimärken har utkommit på Färöarna, inklusive en verklig innovation i sammanhanget. Ett unikt märke med äkta handarbete. Som brukligt de senare åren...

På besök i världens navel

28 sep 2012 Läsning

  Ingenstans är Norden en så påtaglig realitet som i Tórshavn Första kvällen i Tórshavn, efter suveränt god sushi och gott färöiskt öl i sol på kajkanten, och efter ett...

Resa med reflektioner

02 sep 2015 Läsning

  Av en händelse kom vi att anmäla oss till en temaresa till Färöarna redan 2008. Temat var dans. Vi fick veta att en svensk guide skulle hålla i resan. Denna första resa till Färöarna för...

Kungariket Danmarks största okända verksamhet

01 mar 2016 Läsning

  Begreppet rigsfællesskabet (riksgemenskapen) omfattar Danmark, Färöarna och Grönland. Alla tre länderna i konungariket har drottning Margrethe II som statschef. Men visste du att...

Czeslaw Slanias 100 färöiska frimärken

06 jan 2011 Läsning

  På försommaren 2003 fick jag på ett styrelsemöte med Samfundet Sverige-Färöarna en förfrågan om jag kunde göra något på temat färöiska frimärken på Postmuseum i oktober när Nordiska dagar...

De färöiska önamnen - en översikt

25 apr 2003 Läsning

  Ortnamnen är ofta det första man möter i kontakten med ett främmande land. De flesta medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna har säkert hört de färöiska önamnen eller i varje fall sett dem...

Översättaren Inge Knutsson har gått bort

14 okt 2015 Läsning

  Översättaren Inge Knutsson i Knislinge har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom med stor tacksamhet. Inge Knutsson (1948-2015) har träget översatt nordisk litteratur till...

Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

13 apr 2022 Läsning

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men satte sina spår och...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk resa till Norge,...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.