Cover of Öar i väster
Förlag/utgivare: Roger Rybergs Förlag, Öckerö
Sidor: 192
ISBN: 9163184516
Språk: Svenska
År: 2006

Klick: 61

Det tycks finnas en ganska betydande grupp manliga nyblivna pensionärer som har behov efter nya och krävande utmaningar. Öknar att vandra igenom, berg att bestiga eller som i den här boken "Öar i väster" att ensamsegla till de vindpinade och dimmiga öarna åt Färöarna till.

Roger Ryberg (1945-2011) var en van kåsör i olika segeltidningar och fick en god debut som bokförfattare med "Öar i väster". Till vackra bilder skriver han om denna dramatiska seglats till ett dimhöljt örike. Om den särpräglade naturen och de vänliga människorna, om att förverkliga drömmar och att hantera kriser.

Som öbo jämför han villkoren för de människor han möter med livet i Bohuslän förr och nu, och följer spåren av svenskar både på Shetland och på Färöarna.
Han berättar också om hur han överraskades av allt liv som finns i havet och hur förhållandena ute i Atlanten relaterar till situationen här hemma.

Han beskrev boken och sig själv på detta sätt :

Året jag fyllde sextio förverkligade jag en dröm. Jag ensamseglade till Färöarna via Shetland och några öar på norska Vestlandet. Det är de som är öarna i väster, och boken handlar om den resan.
Verkligheten överträffar som bekant dikten, och det bekräftades än en gång. Det blev en resa med mycken dramatik, men den bjöd också på fantastiska naturupplevelser, goda samtal människor emellan och rika tillfällen till eftertanke. Mitt livs seglats.
Jag är född och boende i Öckerö socken i södra Bohuslän och är avdankad docent i fysik. Jag har sysslat med båtar och segling alltsedan jag orkade lyfta en åra, och har tidigare bidragit med artiklar i seglarpressen. Detta är min första bok.

 

Fotnot
2:a, något reviderade uppl., 2008, ISBN 9789197747714, 135 s.)

Åtta artiklar som du kanske inte sett

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för...

Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

13 apr 2022 Läsning

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.