Cover of Brendans resa
Förlag/utgivare: Rabén & Sjögren
Sidor: 277
Språk: Svenska
År: 1978

Klick: 74

"Brendans resa - med oxhudsbåt i munken Brendans kölvatten" är en reseskildring av Tim Severin med teckningar av den färöiska konstnären Tróndur Patursson i översättning av Stig Sandelin. Bokens originaltitel är The Brendan voyage

Det finns en tidig skrift som sägs skildra en transatlantisk resa genomförd under 700-talet. Skepparen var munken Sankt Brendan som hade med sig ett drygt dussin bröder på väg att besöka några andra munkar.

Historien om Sankt Brendans resa (lat. Navigatio Sancti Brendani), är en skrift som troligen skrevs på 800-talet och utger sig för att skildra en expedition på Atlanten på 500-talet. Berättelsen är full av typiska sjöfararskrönor och motiv som återkommer i många medeltida sagor – portar till helvetet med smådjävlar, sjöodjur som man kan kliva iland på, och så vidare. Till slut kommer abboten Brendan och hans kompanjoner fram till ett stort land, där de efter ett tag hejdas från att fortsätta, eftersom de befinner sig nära paradiset. Därefter återvänder de hem.

Severin är en akademiker och författare, som sydde i hop en tidstypisk båt av tidig medeltida modell. Den bestod av oxhudar på ett träskelett och 1976–1977 genomförde han en lyckad resa för att bevisa att det var fullt möjligt att på 500-talet segla från Irland via Färöarna, Island och Grönland till Nordamerika.

Projektet finanseierades bland annat med ett förskott på boken Brendans resa, som beskriver äventyret. I boken redogör Severin för hela proceduren: idén, researchen, byggandet och resan. Själva resan blir naturligtvis höjdpunkten - framförallt den omåttligt vådliga rutten Island-Grönland med stormar och så småningom isberg.

Åtta artiklar som du kanske inte sett

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för...

Oktober kom med kyla

01 nov 2009 Läsning

REFLEXIONERnovember 2009 Oktober kom med kyla och vitt på fjällen om morgonen. Så vände vinden med regn och det är inget vidare väder för dem från bygden Velbastaður som idag...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.