Cover of Färingasagan
Förlag/utgivare: Gidlunds Förlag, Hedemora
Sidor: 203
ISBN: 9178441765
Språk: Svenska
År: 1992

Klick: 122

Folkloristen Bo Almqvist (1931–2013) har översatt den fornisländska texten till svenska och skrivet en inledning till boken "Färingasagan".

Museichefen Olov Isaksson (1931-1998), då ordförande i Samfundet Sverige-Island skrev ett alldeles utmärkt förord: Färingasagan - myt eller verklighet?
Boken är illustrerad med fotografier av Sören Hallgren, styrelseledamot i Samfundet Sverige-Färöarna. Gidlunds bokförlag utgav Färingasagan 1992 i samarbete med Statens Historiska Museum.

"Färingasagan" handlar om tiden 950 till omkring 1035 och antas ha skrivits 1210-15, men den finns inte bevarad som en helhet i någon handskrift. Forskare har funnit delar av sagan i olika berättelser. Det mesta innehållet finns i samlingshandskriften Flateyjarbók (från 1380). Början av historien finns i flera handskrifter från 1300-talet och vissa stycken i Olof den heliges saga. Bitarna fogades samman av C.C. Rafn i en utgåva 1832, Færeyinga saga eller Færøboernes historie, med den isländska texten och översättning till färöiska och danska. Senare har flera smärre stycken hittats som har hört till den ursprungliga sagan. Från sen medeltid finns två isländska dikter, så kallade rimor, som handlar om händelser kring Sigmund. Trond i Gata och Sigmund Brestesson är huvudpersoner i sagan som utspelas i Västnorden.
Bo Almqvist beskriver vidare i inledningen olika teorier om sagans tillkomst, förlagor och allmänna sagomotiv.

Färöarnas första bebyggelse är, liksom Islands, knuten till vikingatiden. Dag Strömbäck skriver:

Men i likhet med Island har Färöarna under senare delen av 700-talet och i början av 800-talet också haft sina iriska eremiter [- - -] som i stillhet bosatte sig på de allra otillgängligaste öarna i Nordatlanten. Oceanen blev dessa eremiters öken. Man kan tack vare ortnamn och fynd av keltiska gravstenar följa deras väg från Irland och Hebriderna till Orkney, Shetland och Färöarna. Men då nordborna anlände till dessa öar på 800-talet flydde de undan för de hedniska fridstörarna.

Sagan om den senare erövringen, som gjordes av vikingar från norr, landnamtagningen, utges här första gången på svenska. Färingasagans tillkomsthistoria daterar sig till 1200-talet och består av texter insprängda i andra för oss otillgängliga verk och utgör de enda källorna till Färöarnas tidiga historieskrivning. Det är mot den vida havshorisonten, den vikingatida, som sagans dramatiska episoder bör tolkas. Den som i likhet med de nordiska erövrarna färdats i öppna båtar under långa och farofyllda färder mot Färöarnas arton bergiga öar ute i Nordvästatlanten, lyckats landstiga och bosätta sig där, har i sanning rätt till poetiska överdrifter.

Bo Almqvist står för bragden att till svenska ha bärgat dessa texter, som är sagan om Färöarna, från isländska urkunder. Olov Isaksson har färgsatt den svenska editionen med ett lysande förord: Färingasagan - myt eller verklighet? Sören Hallgren har med sina fotografier fäst de storslagna visuella intrycken av den synliga delen av en monumental höjdrygg i havet, som förbinder Island, Shetland, Orkney och Skottland med Färöarna och Grönland.

Åtta artiklar som du kanske inte sett

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Med färja till Färöarna i april

08 maj 2012 Läsning

  Det var spännande att i april 2012 göra en resa med färjan Norröna till Färöarna och Island. Färjan Norröna Under många år var det lättast att fara till Färöarna med...

Färöiskt frimärksevent på Konstakademien i Stockholm

26 sep 2012 Läsning

  Den 24 september 2012 utgav Färöarna två konstfrimärken. Det var ett samarbete mellan den färöiske konstnären Edward Fuglö, född 1965, och den svenske konstnären Jan...

Frimärksåret 2015 på Färöarna

17 dec 2015 Läsning

  Året bjöd på en hel del spännande motiv på de färöiska frimärksutgåvorna. Solförmörkelsen den 20 mars var en nyhet världen över, medan Jacobsens bokhandels...

Oktober kom med kyla

01 nov 2009 Läsning

REFLEXIONERnovember 2009 Oktober kom med kyla och vitt på fjällen om morgonen. Så vände vinden med regn och det är inget vidare väder för dem från bygden Velbastaður som idag...

Frimärksåret 2006 i Färöarna

02 jan 2007 Läsning

  Det var en ganska traditionell mix av motiv som utgjorde 2006 års frimärksutgivning på Färöarna – lite natur, lite kultur, lite bygd, lite nyheter, lite historia...

Bárður Jákupsson, konstnär, författare, kulturperson och Samfundets hedersledamot

15 feb 2014 Läsning

  Den 31 januari 2014 strömmade gäster in till vernissage i Listasavn Føroya, konstmuseet i Tórshavn. Vilken glädje det väckte att mötas av en mängd vackra målningar,...

Frimärksåret 2016 på Färöarna

27 dec 2016 Läsning

Året 2016 har inneburit att flera spännande frimärken har utkommit på Färöarna, inklusive en verklig innovation i sammanhanget. Ett unikt märke med äkta handarbete. Som...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.