Cover of Färingasagan
Förlag/utgivare: Gidlunds Förlag, Hedemora
Sidor: 203
ISBN: 9178441765
Språk: Svenska
År: 1992

Klick: 68

Folkloristen Bo Almqvist (1931–2013) har översatt den fornisländska texten till svenska och skrivet en inledning till boken "Färingasagan".

Museichefen Olov Isaksson (1931-1998), då ordförande i Samfundet Sverige-Island skrev ett alldeles utmärkt förord: Färingasagan - myt eller verklighet?
Boken är illustrerad med fotografier av Sören Hallgren, styrelseledamot i Samfundet Sverige-Färöarna. Gidlunds bokförlag utgav Färingasagan 1992 i samarbete med Statens Historiska Museum.

"Färingasagan" handlar om tiden 950 till omkring 1035 och antas ha skrivits 1210-15, men den finns inte bevarad som en helhet i någon handskrift. Forskare har funnit delar av sagan i olika berättelser. Det mesta innehållet finns i samlingshandskriften Flateyjarbók (från 1380). Början av historien finns i flera handskrifter från 1300-talet och vissa stycken i Olof den heliges saga. Bitarna fogades samman av C.C. Rafn i en utgåva 1832, Færeyinga saga eller Færøboernes historie, med den isländska texten och översättning till färöiska och danska. Senare har flera smärre stycken hittats som har hört till den ursprungliga sagan. Från sen medeltid finns två isländska dikter, så kallade rimor, som handlar om händelser kring Sigmund. Trond i Gata och Sigmund Brestesson är huvudpersoner i sagan som utspelas i Västnorden.
Bo Almqvist beskriver vidare i inledningen olika teorier om sagans tillkomst, förlagor och allmänna sagomotiv.

Färöarnas första bebyggelse är, liksom Islands, knuten till vikingatiden. Dag Strömbäck skriver:

Men i likhet med Island har Färöarna under senare delen av 700-talet och i början av 800-talet också haft sina iriska eremiter [- - -] som i stillhet bosatte sig på de allra otillgängligaste öarna i Nordatlanten. Oceanen blev dessa eremiters öken. Man kan tack vare ortnamn och fynd av keltiska gravstenar följa deras väg från Irland och Hebriderna till Orkney, Shetland och Färöarna. Men då nordborna anlände till dessa öar på 800-talet flydde de undan för de hedniska fridstörarna.

Sagan om den senare erövringen, som gjordes av vikingar från norr, landnamtagningen, utges här första gången på svenska. Färingasagans tillkomsthistoria daterar sig till 1200-talet och består av texter insprängda i andra för oss otillgängliga verk och utgör de enda källorna till Färöarnas tidiga historieskrivning. Det är mot den vida havshorisonten, den vikingatida, som sagans dramatiska episoder bör tolkas. Den som i likhet med de nordiska erövrarna färdats i öppna båtar under långa och farofyllda färder mot Färöarnas arton bergiga öar ute i Nordvästatlanten, lyckats landstiga och bosätta sig där, har i sanning rätt till poetiska överdrifter.

Bo Almqvist står för bragden att till svenska ha bärgat dessa texter, som är sagan om Färöarna, från isländska urkunder. Olov Isaksson har färgsatt den svenska editionen med ett lysande förord: Färingasagan - myt eller verklighet? Sören Hallgren har med sina fotografier fäst de storslagna visuella intrycken av den synliga delen av en monumental höjdrygg i havet, som förbinder Island, Shetland, Orkney och Skottland med Färöarna och Grönland.

Åtta artiklar som du kanske inte sett

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för...

Oktober kom med kyla

01 nov 2009 Läsning

REFLEXIONERnovember 2009 Oktober kom med kyla och vitt på fjällen om morgonen. Så vände vinden med regn och det är inget vidare väder för dem från bygden Velbastaður som idag...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.