Cover of Gäster från månen och andra berättelser
Förlag/utgivare: Atlantis, Stockholm
Sidor: 255
Språk: Svenska
År: 2003

Klick: 75

"Gäster från månen och andra berättelser" är en bok med noveller av William Heinesen (1900–1991), i översättning, urval och med efterord av Inge Knutsson (1948-2015).

Till de betydande 1900-talsförfattare som har goda utsikter att leva vidare i tidlös aktualitet hör utan tvivel färöingen William Heinesen, ord- och bildkonstnären som svängde sitt trollspö över hemorten Tórshavn och fick denna lilla stad mitt ute i den stora oceanen att framstå som livets vagga eller världens navel, som han själv uttryckte det, inte utan ironi.

Heinesen var bland annat en lysande novellist – ett format där hans pregnanta stilkonst, oemotståndliga berättarglädje och befriande humor kom väl till sin rätt. Gäster från månen består av ett fylligt urval ur de fem novellsamlingar som inte funnits översatta till svenska.

Urvalet omfattar de tre berättelsetyper som man kan urskilja i Heinesens verk :

  • fiktiva berättelser från (mestadels det gamla) Tórshavn,
  • essäliknande betraktelser, samt
  • några av de mycket få noveller vars handling utspelar sig utanför Färöarna.

Innehåll

Jungfrufödelsen ; Gäster från månen ; Grylan ; Advent ; Tinnholmen ; Leonard och Leonora ; Här skall dansas ; Nutidens Krav ; Dansen på lossningsjakten ; Tartaros ; Historien om diktaren Lin Pe och hans tama trana ; Dimmornas hus

Läs MARIE LOUISE RAMNEFALKs recension i Svenska Dagbladet här -->

Åtta artiklar som du kanske inte sett

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för...

Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

13 apr 2022 Läsning

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.