Cover of Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar
Förlag/utgivare: Carlsson, Stockholm
Sidor: 319
ISBN: 9789173312721
Språk: Svenska
År: 2009

Klick: 64

DANMARKS, FÄRÖARNAS OCH GRÖNLANDS ÖAR (2009) är en bok som kunde ha varit tre, för så olika är de tre ö-riken som skildras: Danmarks öar, Färöarnas öar och Grönlands öar. De ingår alla i den danska riksgemenskapen. Författare är Anders Källgård (f. 1958).

Upplägget är detsamma som i boken SVERIGES ÖAR (2005), vilket innebär att det är reseskildring, ö-uppslagsbok och ö-guide i ett. Anders Källgård har använt samma kriterium när det gäller urvalet av öar:

  1. Ingen fast landförbindelse.
  2. Fast, helårsboende befolkning någon gång efter år 1900.

Johnny GR Ahlborg står för akvareller och tuschteckningar också i denna bok, och den innehåller många jämförelser mellan svenskt och danskt. Boken passar lika bra antingen man planerar en ö-resa eller man föredrar läsning hemma i fåtöljen.

Den kärleksfullt och utförligt skildrade ö-naturen, ö-kulturen och ö-människan i respektive land, tillsammans med beskrivningar av språk och historia, gör denna bok till en veritabel guldgruva!

Den grönländska ö-världen som förutom Grönland består av 39 helårsbebodda öar samt Färöarna, bildar en dramatisk kontrast till de mer idylliska danska öarna. En kontrast som har inspirerat bokens illustratör till fantastiska akvareller.

DANMARKS, FÄRÖARNAS OCH GRÖNLANDS ÖAR finns i bokhandeln där den distribueras av Carlssons förlag, och det går också att köpa den direkt från författaren.

Åtta artiklar som du kanske inte sett

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för...

Oktober kom med kyla

01 nov 2009 Läsning

REFLEXIONERnovember 2009 Oktober kom med kyla och vitt på fjällen om morgonen. Så vände vinden med regn och det är inget vidare väder för dem från bygden Velbastaður som idag...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.