Cover of Atlant - med en återkomst
Förlag/utgivare: Bonniers, Stockholm
Sidor: 294
Språk: Svenska
År: 1963

Klick: 58

Om återseendet med Färöarna trettio år efter det första besöket. Vad har hänt med öarna, människorna där och han själv.

En majdag 1962 kom Sven Barthel (1903-1991) åter till Färöarna. Mer än trettio år hade alltså gått sedan sist, och trettio år är i våra dagar en lång tid. Mycket hinner hända en människa och ett land under en tid av stora ekonomiska och politiska omvälvningar, en tid som för Färöarnas del inrymde krig och ockupation, tekniskt uppsving och ökad självständighet i förhållandet till Danmark.

Hurudana hade öarna blivit under den tiden, hurudana hade människorna blivit och hurudan han själv blivit inför dem?
Detta skriver Barthel om i denna bok med titel "Atlant – med en återkomst"

"Atlant", som utkom 1931 och var en skildring av Sven Barthels första besök på Färöarna, är en utomordentligt frisk bok, fylld av vaken iakttagelse och gott humör, klar och ren i stilen.
Barthel var redan då en av de främsta stilkonstnärerna i svensk litteratur. Samma friskhet och charm utmärker den nya del om återkomsten som i denna volym har fogats till. Till jämförelsen mellan då och nu bidrar också det nya fotografiska bildmaterial som har tillkommit.

Åtta artiklar som du kanske inte sett

Hundra år efter Birgitta Hylins födelse arrangerar Färöarnas Landsbibliotek en utställning

20 feb 2016 Läsning

  Hundra år efter Birgitta Hylins födelse gjorde bibliotekarien Erhard Jacobsen en utställning på Føroya landsbókasavn juli 2015, om initiativtagaren till Samfundet...

Inge Knutsson: Färöiska favoriter - och lite till

10 apr 2011 Läsning

  Den 6 april 2011 hölls årsmöte för Samfundet Sverige-Färöarna på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmen i Stockholm. I anslutning till det berättade översättaren Inge...

Graba i Färöarna

01 dec 2008 Läsning

  Den ornitologiskt intresserade Carl Julian (von) Graba var advokat i Kiel, född 1799. Övertalad av sin kollega Friedrich Boie, som 1817 hade gjort en ornitologisk...

En skola i Färöarna 1899

15 feb 2012 Läsning

  I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. Svensk Läraretidning grundades 1881 av Emil...

Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

27 mar 2013 Läsning

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra...

Belysning av aktuell fiskekonflikt i Nordatlanten

02 feb 2014 Läsning

  Fiske är viktigt i Norden. Men det är inte lika viktigt i alla Nordens fem självständiga stater och tre självstyrande områden – för vissa är det viktigare än för...

Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

13 apr 2022 Läsning

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.