Verksamheten inom Samfundet Sverige–Färöarna 2009

Styrelse: 

 • Ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2010
 • Vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2010
 • Kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2010
 • Sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2011 
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2011
 • Johanna Roto vald till årsmötet 2010

Revisorer:

 • Hans Christiansen och
 • Lars-Erik Larsson
 • Suppleant Torálvur Kristoffersen

Valberedning:

 • Lars-Erik Larsson och
 • Yvonne Boulogner

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, den 12 april på Hässelby slott, årsmötet den 29 april protokoll nr 233) ett konstituerande sammanträde, ett tredje den 8 maj nr 234) och ett fjärde nr 235) den 9 oktober.

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2009 var medlemstalet 100.
Hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Björn Hagström, Erik Stark, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen och Poul Gilvad.

Årsavgiften

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj. Portokostnaderna är sådana att inbetalningskort ej sänts ut. Uppmaning att betala har funnits markerad i Tíðindablaðið.

Ekonomi

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter, bidrag från Föreningen Norden och vissa andra projektbidrag. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. Allvarligt är att utgifterna är dubbelt så höga som inkomsterna.

Utställningen Havsfiske- sex turer på Nordatlanten byggde främst på stöd från Nordiska kulturfonden och redovisning med slutrapport godkändes den 23 november. Utställningen lever vidare.

Birgitta Hylin-stipendiet

Birgitta Hylin-stipendiet delades ut till båtbyggare på  Stensunds folkhögskola som byggt en färöisk båt. Gruppen skall resa till Färöarna 28 maj-5 juni. Jakob Wirdenäs är ansvarig.

Publikationer

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið, nr 57-59 och  årsskriften Gardar nr XL med verksamhetsberättelse för 2008.

Samfundets medlemmar har under året kallats till :

Årsmöte
Samfundets årsmöte hölls den 29 april 2009 i Skogens hus på Skansen, Stockholm.
Efter årsmötesförhandlingarna visades en DVD med gamla kortfilmer från Färöarna: ”Føroyskar søgur – Upplivingar úr gerandisdegnum frá 1907 til dagin i dag”.
De 13 deltagarna bjöds på enkel förtäring.

Övrigt:

Havsfiske- sex turer på Nordatlanten
Utställningen visades på kulturhuset Nordatlantens Brygge i Köpenhamn från 19 maj till 20 september. Ordförande deltog vid invigningen. Utställningen gick sedan vidare till Fiskeri- och Söfartsmuseet i Esbjerg där den visats från 2 november till 31 januari 2010.

Arkiv och bibliotek
Länge har Samfundet fått förvara sitt arkiv på Hässelby slotts vind. Stockholm stad har sålt egendomen och därför har styrelsen under året tömt lokalen. Det egentliga arkivet är sorterat enligt arkivplanen i kapslar och finns hos kassaförvaltaren för att lämans vidare till Riksarkivet. Elva pärmar med tidningsklipp ur svensk press om Färöarna från 1976 till början av 1980-talet fördes till Färöarnas Landsbibliotek. I källaren hos Norden i Fokus, Hantverkargatan 33, förvarades en boksamling som främst bildades vid arbetet med ordboken Färöord, 1984. Norden i Fokus har flyttat och har ej längre öppet för allmänheten. Boksamlingen har överlämnats till Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö.

Sagoresa
Samfundet anordnade en resa för 12 deltagare från Berättarnät Kronoberg till Färöarna 14-19 augusti. Berättarna stod för berättarkväll i Klaksvík med sju åhörare, berättarkafé i Norðurlandahúsið föer ett 60-tal åhörare, í Listasavnið Heima á Sandi med 23 och i Nólsoy med knappt 20 lyssnare. Dessutom beskrev medverkande från Sagomuseet i Ljungby sitt arbete på Föroya fornminnissavn för omkring 30 åhörare. Berättarna framträdde också i radio.
Resan beskrivs i Tiðindablaðið nr 59.

Hemsida
Johanna Roto och ordförande deltog i Nordiska kulturfondens möte för bilaterala fonder och föreningar på Schæffergården, Lyngby, 5-6 mars och då väcktes frågan bland föreningarna om en gemensam kurs i att skapa hemsida. I september skrev ordförande och Torbjörn Nyström, Svensk-Färöisk Förening på Färöarna, en ansökan om stöd från Kulturfonden till tio bilaterala västnordiska föreningar för en gemensamma kurs. Ansökan fick omgående avslag.
 
Bokförsäljningen har varit sparsam under året, främst Färöord. Några förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats
Samfundets samarbete med Norden i Fokus har varit gott. Samfundet har under året också haft kontakt med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Stockholm den 19 april 2010
Nanna Hermansson

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.