ÅRET SOM GICK

Verksamhetsberättelse 2016.

 

 
Styrelse:
Ordförande
Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2017

Kassaförvaltare
Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2018

Sekreterare
Yvonne Boulogner vald till årsmötet 2018

Ledamöter
Johanna Roto, vald till årsmötet 2018
Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2017
Brandur Enni, vald till årsmötet 2018

Revisorer:
Lars-Erik Larsson
Gunvor Vretblad

Revisorssuppleant:
Torálvur Kristoffersen

Valberedning:
Kjell Havring
Lars-Erik Larsson

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls 12 mars hos Studieförbundet Vuxenskolan, Östgötagatan 11 i Stockholm. (prot nr 263)

Ett arbetsgruppsmöte hölls 27 januari på Medelhavsmuseet (nr 260). Ett styrelsemöte hölls 18 februari i Kulturhuset (nr 261), ännu ett 10 mars i Kulturhuset (262), vidare 5 maj på Vråkstigen i Älvsjö med middag och avtackning (264), 31 maj, arbetsgrupp hos Chet Kanra, Östgötagatan 9 (265), 25 augusti i Kulturhuset (nr 266), 24 oktober i Kulturhuset (267) och slutligen 5 december Östgötagatan 9 (268). De många mötena beror på årets projekt.

 

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2016 var antalet betalande medlemmar 118. Hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen, Poul Gilvad, Anna Juul och Høgni Thomsen och nu även Sören Hallgren, som varit styrelsemedlem sedan 1993.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsidan samfundet-sverige-faroarna.se har nu 300 artiklar varav 21 av dem nya, 64 har tips på böcker om eller från Färöarna.
51% av besökarna kommer via sökning och 12 % har Samfundet som bokmärke / favorit. De resterande 37%, som kommer via Facebook etc, stannar i genomsnitt fyra gånger längre på webbplatsen än de som letar sig fram. Samfundets Facebooksida med 480 följare är alltså mycket viktig och bör prioriteras. Hur det med framgång kan göras visas med artikeln om tusenkronorssedeln:
"Världens vackraste sedel" hade 1 600 läsare på de tre första publiceringsdagarna, 1 300 kom från Facebook där den blev delad 61 gånger och 300 från en färöisk nyhetsportal. Artikeln fick över 500 Gilla-klick. Via Facebook kom under året över 4 500 besökare, vilket är rekord.
Under 2016 har totalt har 15 168 personer besökt sidan 20 624 gånger. De har läst 35 425 artiklar, en ökning med ca 4 000 stycken jämfört med 2015. De flesta stannar under en minut och läser bara en sida, men trots det är genomsnittlig tid på hemsidan över 2 minuter tack vare de 5 538 återkommande besökarna (+1 200 jämfört med 2015).
Verksamhetsårets mest lästa sida, utöver den första (21 %), är den om matprogrammet "Smak från Färöarna" med 6% (2 200 träffar och mer än 1 000 Gilla-klick). Tätt följd av "Att resa till Färöarna 2016", "Utvald som världens vackraste sedel" och "Kort om det färöiska språkets historia". Därefter kommer "Res med Samfundet till Färöarna", hälsar Torbjörn Nyström, webmaster.

 

Samfundets medlemmar har under året kallats till:

Introduktion till färöiska, en studiecirkel om språkets historia huvuddrag, uttal och litteratur som för tredje gången hölls lördagen den 12 mars, med fortsättning söndagen den 13 mars, sex lektionstimmar. Ledare var ordförande, Gunnel Wallén, Rune Bengtsson och Brandur Enni. De tio deltagarna visade stort intresse och fick studiematerial, bl a Färöord med hem.
I direkt anslutning till kursen och i samma lokaler hölls årsmöte lördagen 12 mars. Brandur Enni spelade och sjöng. Dagmar Winther, utbytesstudent en termin vid Södertörns högskola, berättade om sina studier och hur väl hon blivit mottagen. Förutom paj serverades torrfisk och späck med snaps. Antalet deltagare var femton.

Vårmöte i Villa Bergshyddan 29 april med Árni Winther som talade om färöisk arkitektur och visade bilder av egna verk. Tjugo deltagare. Rapport på hemsidan.

Färöresa 15-20 september, med tonvikt på språk och kultur gjordes med besök i Gjógv-Klaksvík-Norðragøta-Tórshavn-Nólsoy med tre danskvällar, en med Gunnar Turesson, en annan med Klaksvíkar Dansifelag och en tredje med Nólsoyar Dansifelag. Deltagarna var tretton och ordförande planerade och ledde färden i samarbete med resebyrån Islandia. Gruppen fick överallt ett strålande mottagande. En illustrerad reseberättelse av Monica Selahn ligger på hemsidan.

 

Projekt

Balladresa, dans och nordiska medeltid i bilder, 8-14 september för Klaksvíkar Dansifelag med 23 deltagare, häften ungdomar, planerades under våren. Resan skulle gå från Stockholm till Sorö på Själland med åtta danskvällar med olika föreningar och studiebesök. -- Ordförande skickade in åtta ansökningar, positivt svar endast från Letterstedtska föreningen,15 000 kr, och från Svensk-danska samarbetsfonden 30 000 kr. Budget omfattade 453 000 kr. -- En liten lathund förbereddes, Gunnel och Nanna skrev korta texter, Monika Minnhagen, Linköping illustrerade och arbetsmöte hölls där. -- I början av maj stod de klart att gruppen inte tänkt komma. Danskvällar, föredrag, kyrko- och museibesök, måltider, övernattningar och bussresa för 34 personer avbokades. -- Skriften Balladresa, nordisk medeltid i bilder trycktes dock, 20 s., ill., 150 ex., sändes ut till alla de många som deltagit i planeringen. Gunnel och Torbjörn lade sedan ner ett stort arbete för att få materialet på hemsidan med länkar till de omnämnda balladerna.

Föreningen Svensk-färöisk ordbok har bildats för att få fram en digital utgåva, svensk-färöisk/färöisk-svensk ordbok, i samarbete med Sprotin Sp/F som redan har Føroysk orðabók med 78 000 ord på internet och dessutom har flera andra språk. Kungl. Tekniska Högskolan bidrar med Lexin, en invandrar- och minoritetsordbok om 30 000 ord. De två ordbankerna skall kombineras. Samfundets Färöord från 1984 med 18 000 ord står till förfogande. Föreningen har sökt medel på Färöarna. Torbjörn Nyström arbetar med projektet, söker ideella korrekturläsare.

Romeo&Julia kören vill fara med föreställningen Hemlängtan så in i Norden till Färöarna och Island. Dessförinnan skall en musiker/sångare från Tórshavnar kamarkór och en från Skagfirski kammerkórinn bjudas en vecka till Dramaten för att delta i projektet. Samfundet stöder projektet med 10 000 kr. Urban Wedin och ordförande planerar. Förra resan gjordes 2005.

 

Övrigt

Föreningssamarbete

Programmen har som tidigare annonserats i samarbete med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Anders Schærström från dessa har samlat föreningar med nordisk inriktning och bjudit in styrelsen. Kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge och Tyskland.

Flera förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats.

 

Stockholm den 15 februari 2017

Nanna Hermansson

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.