SAMFUNDET SVERIGE - FÄRÖARNA

Verksamhetsberättelse 2014

 

Styrelse:
Ordförande
Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2015

Vice ordförande
Sören Hallgren, vald till årsmötet 2016

Kassaförvaltare
Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2016

Sekreterare
Johanna Roto, vald till årsmötet 2016
Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2015
Yvonne Boulogner vald till årsmötet 2016

Revisorer:
Lars-Erik Larsson
Gunvor Vretblad

Revisorssuppleant:
Torálvur Kristoffersen

Valberedning:
Kjell Havring
Lars-Erik Larsson
Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls den 18 mars i S:t Jakobs församlingshem, Västra Trädgårdsgatan 2, Stockholm (nr 250), ett styrelsemöte hölls den 21 maj i Kulturhuset (nr 251) och ännu ett styrelsemöte den 27 augusti Kulturhuset (nr 252).

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2014 var talet 114 betalande medlemmar, en ökning med 23. Hedersmedlemmar: Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen, Poul Gilvad samt Anna Juul och Høgni Thomsen.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter och bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Hemsidan www.samfundet-sverige-faroarna.se är vägen för att öka kontakterna mellan Sverige och Färöarna och sprida kunskap om Färöarna i Sverige. Webmaster Torbjörn Nyström har under året även använt Samfundets Facebook-profil för snabba utskick.

Samfundets medlemmar har under året kallats till:

Till möte den 19 februari med medlemmen Kjell Havring som berättade och visade bilder från "Simhallen på Hestur". Han deltog 1977 som volontär genom IAL, Internationella arbetslag, i byggandet av hallen. Ett tjugotal åhörare samlades i Träfflokalen Baltzar, Baltzar von Platens gata 11, Stockholm. Referat på hemsidan.

Årsmöte den 18 mars 2014. Efter årsmötet talade Danmarks ambassadör Kirsten Malling Biering om "Rigsfællesskabet og Færøerne" till 13 åhörare. Hon gav en historisk bakgrund, förklarade lagen om självstyre och deklarationen i Fámien 2005. Till de svåra aktuella frågorna hörde EU:s, och därmed Danmarks, sanktioner som hindrar Färöarna från att landa sill och makrill inom unionen. Kirsten Malling Biering betonade de starka band som finns till öarna inte minst eftersom det bor över 22 000 färöingar i Danmark. Hon avslutade den mycket klara översikten med några personliga kommentarer. Referat på hemsidan.

Dansresa

Medlemmarna inbjöds till Färöresa med tema kultur och dans i fastlagen dagarna 26 februari till 3 mars 2014. Den hade 15 deltagare och skedde i samarbete med Folkvisedanslaget. Resan gick Vágar-Tórshavn-Nólsoy-Tórshavn-Dalur-Klaksvík-Vágar. Den var mycket lyckad med dans varje dag även på morgonen innan flygbussen gick från Klaksvík. Referat och resenärs beskrivning publicerades på hemsidan. Genom ordförandes kontakter medverkade flera färöiska dansföreningar och frågan väcktes om en svarsresa till Sverige 2016. Den 1 mars hölls ett arbetsmöte med Torbjörn Nyström eftersom Gunnel, Rune, Yvonne och ordförande var på Hotel Streym i Tórshavn.

Övrigt

Vid Nordiska rådets höstmöte i Stockholm 28-30 oktober inbjöd de färöiska delegaterna genom Föreningen Norden till en sammankomst i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 den 29 oktober. Sunda kommun som nominerats till natur- och miljöpriset presenterades, lagman Kaj Leo Holm och samarbetsminister Annika Olsen deltog i diskussion med ett femtiotal deltagare. Se hemsidan.

En internationell konferens om ballader som Färöarnas universitet och HN Jakobsens bokhandel står för i Tórshavn 20-24 juli 2015. Samfundets ordförande står som en av arrangörerna och planerar en resa från Sverige till konferensen som samtidigt är bokhandelns 150-årsjubileum. Artikel och resplan på hemsidan.

Föreningssamarbete

Program har annonserats i samarbete med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Bokförsäljningen har varit liten, men ökande, särskilt av ordboken.

Ett välkomstbrev har formulerats och skickas ut till nya medlemmar.
Flera förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats

 

Stockholm den 13 mars 2015

Nanna Hermansson

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.