Verksamheten inom Samfundet Sverige–Färöarna 2004.

Styrelse:

 • ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2006
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2006
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2006
 • sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2005
 • Anne Eide Mörner, vald till årsmötet 2006
 • Ove Granum, vald till årsmötet 2005
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2005

Revisorer:

 • Mats Gullberg och
 • Hans Christiansen
 • Suppleant Lars-Erik Larsson

Valberedning:

 • Britt Werner och
 • Lars-Erik Larsson

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden, den 21 april och den 18 augusti. Dessutom hölls ett gemensamt styrelsemöte med Västnorden-föreningarna i Finland och Sverige på Etnografiska museet i Stockholm den 15 september 2004.

Den 31 december 2004 var medlemstalet 170 betalande medlemmar.
Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark och Gunnar Åkerblom.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið, varav ett dubbelnummer. Övergång till nytt datasystem orsakade försening av sista numret.

Samfundets medlemmar har under året kallats till två möten:

 1. Årsmötet hölls den 28 april på Etnografiska museet i Stockholm.
  Efter årsmötesförhandlingarna visades utställningen Jägare i Útnorður, om fångstkultur i Västnorden. Det var en vandringsutställning producerad av Norðurlandahúsið i Tórshavn.
  I visningen deltog även medlemmar från Samfundet Sverige-Island. Servering.
 2. Den 19 september höll Nanna Hermansson föredrag om Grindvalsfångst på Färöarna på Etnografiska museet i Stockholm. Ett samarbete med museet och Norden i Fokus.

Evenemang som medlemmarna informerats om:

Söndagen den 29 augusti deltog Samfundet i Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm.

Övrigt

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland. Ett utökat samarbete med Västnordenföreningarna har också diskuterats.
Samfundets samarbete med Norden i Fokus har varit gott.

Något färre frågor än tidigare från medlemmar eller andra färöintresserade har inkommit och besvarats av Samfundets styrelse via telefon, brev och e-post.

Stockholm den 16 april 2005

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.