Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 2003

 

Styrelse:

 • ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2004
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till 2004
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till 2004
 • sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2005
 • Anne Eide Mörner, vald till årsmötet 2004
 • Ove Granum, vald till årsmötet 2005
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2005

Revisorer:

 • Hans Christiansen
 • Mats Gullberg
 • suppleant Lars-Erik Larsson

Valberedning:

 • Britt Werner
 • Lars-Erik Larsson

Året som gick

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden.

Den 31 december var medlemstalet 167 betalande medlemmar och 5 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark och Gunnar Åkerblom.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit fyra nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið.

Ett av bladen var ett 12-sidigt jubileumsnummer i färg, med anledning av att Samfundet fyllde 30 år.

Årets medlemsgåva var, förutom jubileumsnumret, en liten skrift om Koltur, utgiven av Koltursgrunnurin.

Aktiviteter

Samfundets medlemmar har under året kallats till två möten:

 1. Årsmötet hölls den 29 mars i gillestugan i Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm. Dokumentärfilmen ”1700 meter från framtiden” visades efter årsmötesförhandlingarna. Medlemmarna bjöds på kaffe med tilltugg.
 2. I samband med Nordiska dagar i Stockholm 22-25 oktober visades Czeslaw Slanias 100 färöiska frimärken på Postmuseum. Den 25 oktober inbjöds medlemmarna till Postmuseum för att höra Rune Bengtsson berätta om de 100 frimärkena.

Evenemang som medlemmarna informerats om:

 • Söndagen den 31 augusti deltog Samfundet i Världens längsta bokbord.
 • 27 september - 19 oktober visades verk av 8 färöiska konstnärer i Huddinge kulturhus. Huddinge KonstnärsKlubb stod som värdar.
 • Under oktober månad höll Havnarkórið två konserter i Sverige, lördagen den 11:e i Uppsala och söndagen den 12:e i Stockholm.

Övrigt:

Den 26 november höll Ove Granum två lektionstimmar om färöisk litteratur för en grupp gäststudenter från Östeuropa på Stockholms Universitet.

Den 5 maj föreläste Nanna Hermansson om Färöarna för Huddinge KonstnärsKlubb inför en resa till Färöarna och talade vid invigningen av den färöiska utställningen i Huddinge.

Nanna reste som guide med Havnarkórið till Uppsala 11 oktober och dagen efter hölls en mottagning i samarbete med Romeo & Julia Kören i Dramatens foajé.

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Samfundets samarbete med Norden i Fokus har varit gott.

Många frågor av olika art från medlemmar eller andra färöintresserade har besvarats av Samfundets styrelse via telefon, brev och e-post.

 

Stockholm, april 2004
Nanna Hermansson

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.