Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 2002

 

Styrelse:

 • ordförande Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2003
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till 2004
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till 2004
 • sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2003
 • Anne Eide Mörner, vald till årsmötet 2004
 • Ove Granum, vald till årsmötet 2003
 • Lars Ljungdal, vald till årsmötet 2003

Revisorer:

 • Hans Christiansen
 • Poul Gilvad
 • suppleant Lars-Erik Larsson

Valberedning:

 • Britt Werner
 • Lars-Erik Larsson

Året som gick

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

Den 31 december var medlemstalet 191 betalande medlemmar och 6 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark, Gunnar Åkerblom och Ingvar Andersson. (Ingvar Andersson avled under året.)

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit fyra nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið.

Årets medlemsgåva: Antologin HAVET - med texter, i huvudsak dikter, från Färöarna, Grönland, Island och Åland.

Aktiviteter

Samfundets medlemmar har under året kallats till två möten:

 1. Årsmötet hölls lördagen den 13 april i gillestugan i Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm. Henning Bøgesvang, präst på Färöarna 1976-1997, berättade om religionens betydelse i vardagslivet på Färöarna och om prästens ställning i samhället.
 2. Onsdagen den 20 november besöktes Skeppsholmens folkhögskola. Lärarna Göran Hernlund och Stellan Feltzing berättade om nordisk båtkultur. De visade också diabilder och berättade om en studieresa till Färöarna som de gjort med en klass. Medlemmarna fick även besöka Folkhögskolans båtbyggarverkstad.

Evenemang som medlemmarna informerats om:

 • Den färöiska musikgruppen Yggdrasil och sångerskan Eivør Pálsdóttir uppträdde på jazzklubben Fasching i Stockholm den 17 januari 2003.
 • På Skeppsholmsgården i Stockholm har medlemmarna flera gånger per termin haft möjlighet att delta i balladdans under ledning av samfundsmedlemmen Jörgen Backelin.

Övrigt:

Ove Granum har hållit föredrag och visat bilder:

 • 29 april, i Norske Y´s Men´s Club i Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm.
 • 24 oktober, på biblioteket i Vetlanda.
 • 4 november, i Föreningen Norden i Hofors.
 • 10 februari, på Schartau för elever som gick en kurs med inriktning på yrkesutbildning i Resor & Turism.

Poul Gilvad har under året visat bilder och berättat om Färöarna i Föreningen Norden i Tranås och i samband med ”Kura skymning” i biblioteket i Jönköping.

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Samfundets samarbete med Norden i Fokus har varit gott.

Många frågor av olika art från medlemmar eller andra färöintresserade har besvarats av Samfundets styrelse via telefon, brev och e-post.

Vid styrelsemöte den 27 januari beslutade styrelsen utse Ulf Engström till 2003 års "Birgitta Hylin-stipendiat". Styrelsen beslutade summan till 5 000 SEK.

 

Stockholm, mars 2003
Gunnel Wallén

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.