Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 1999

 

Styrelse:

 • ordförande Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2000
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2000
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2000
 • sekreterare Victoria Insulán, vald till årsmötet 2000
 • Anna Westfahl, vald till årsmötet 2001
 • Ove Granum, vald till årsmötet 2001
 • Britt Werner, vald till årsmötet 2000

Revisorer:

 • Poul Gilvad
 • Lars-Erik Larsson
 • suppleant Hans Christiansen

Valberedning:

 • Hans Christiansen
 • Lars-Erik Larsson

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

Den 31 december 1999 var medlemstalet 215 betalande medlemmar och 6 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark, Gunnar Åkerblom och Ingvar Andersson.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit fyra nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið.

Årets bokgåva, vilken distribuerades först under första kvartalet 2000, var Färingasagan (Almqvist, Isaksson, Hallgren).

Aktiviteter

Samfundets medlemmar har under året kallats till fyra möten:

 1. Årsmötet hölls lördagen den 13 mars i församlingssalen vid Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Programpunkten, vilken var gemensam med Föreningen Sverige-Grönland, var ”Östgrönländsk lyrik och trumsång” med Ola Okfors.
 2. Tisdagen den 13 april. Träff på Arena Norden med allmän information om Färöarna inför sommaren.
 3. Söndagen den 17 oktober på Hässelby slott. ”Den Nordatlantiska ö-världen” av och med Sören Hallgren. Bildvisning.
 4. Onsdagen den 17 november på Arena Norden. Anna Westfahl berättade om sin färöiska hemö Sandoy.

Medlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna har deltagit vid:

 • Pub Norden, tisdagen den 25 maj på restaurang Fällan
 • Hembygdsdräktens dag den 22 augusti på Skansen.
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 16-19 september. Poul Gilvad ansvarade assisterad av Göteborgsmedlemmar.
 • Göteborgsmedlemmar deltog under den Västnordiska kulturfestivalen 23-28 mars.

Samfundets samarbete med Arena Norden och Hässelby slott har, liksom tidigare år, varit gott.

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningar i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Ett drygt 50 brev- och telefonförfrågningar från medlemmar och andra färöintresserade personer har besvarats av ordförande Gunnel Wallén.

 

Januari 2000
Gunnel Wallén

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.