Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 1998

 

Styrelse:

 • ordförande Gunnel Wallén, vald till årsmötet 1999
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2000
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2000
 • sekreterare Ingegerd Wahrgren, vald till årsmötet 1999
 • Wictoria Insulán, vald till årsmötet 2000
 • Britt Werner, vald till årsmötet 1999
 • Lív í Baianstovu, vald till årsmötet 1999

Revisorer:

 • Poul Gilvad
 • Lars-Erik Larsson
 • suppleant Hans Christiansen
 • suppleant Ove Granum

Valberedning:

 • Hans Christiansen
 • Lars-Erik Larsson

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden samt ett informellt planeringsmöte.

Den 31 december 1998 var medlemstalet 224 betalande medlemmar och 6 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark, Gunnar Åkerblom och Ingvar Andersson.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit fyra nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið.

Årets bokgåva: Ett nytryck, som tillkommit på initiativ av Samfundet, av ”Sommardansen och andra visor” av Birgitta Hylin.

Samfundets medlemmar har under året kallats till två möten:

 1. Årsmötet hölls lördagen den 14 mars i församlingssalen i Stallet, Lusthusporten 10, Djurgården i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Ove Granum om bakgrunden till romanen Barbara av Jørgen Frantz Jacobsen.
 2. Lördagen den 14 november 1998 firade Samfundet sitt 25-årsjubileum på Sjöhistoriska museet med ett digert program. Deltagarna fick bland annat delta i färöiska danslekar tillsammans med Dansföreningen Fótatraðk, se utställningen Människor och båtar i Norden, lyssna till sång och musik av Lív í Baianstovu. Mikael Wahlberg visade en videoupptagning om båtar i Norden. Denna kommer så småningom att bli film. Ett lotteri hade anordnats med en resa till Färöarna som första pris. Sammankomsten avslutades med en gemensam måltid. 80 personer deltog.

Aktiviteter

Medlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna har deltagit vid:

 • Nordens dag arrangerades den 16 maj på Sjöhistoriska museet. Samfundet deltog i ett av marknadsstånden.
 • Hembygdsdräktens dag den 30 augusti på Skansen.
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 22-25 oktober. Poul Gilvad ansvarade assisterad av Göteborgsmedlemmar.

Övrigt:

Britt Werner har ordnat ett vindsrum på Hässelby slott, som Samfundet får disponera som arkiv.

Styrelsen har i enlighet med årsmötets önskan tillskrivit SF angående den dåliga marknadsföringen av filmen Barbara.

Medlemmen Gunnar Löfgren har föreslagit att Samfundet skaffar sig en hemsida på internet. En arbetsgrupp bestående av Rune Bengtsson, Wictoria Insulan, Gunnar Löfgren och Gunnel Wallén har tillsatts. Arbetsgruppen har under året haft flera sammankomster och beräknas kunna presentera ett förslag i början av 1999.

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningar i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Många brev- och telefonförfrågningar från medlemmar och andra färöintresserade personer har besvarats av ordföranden. Samfundets grundare och hedersordförande Birgitta Hylin avled efter en tids sjukdom den 6 april 1998.

 

Januari 1999
Gunnel Wallén

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.