Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 1997

 

Styrelse:

 • ordförande Gunnel Wallén, vald till årsmötet 1998
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 1998
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 1998
 • sekreterare Ingegerd Wahrgren, vald till årsmötet 1999
 • Wictoria Insulán, vald till årsmötet 1998
 • Britt Werner, vald till årsmötet 1999
 • Lív í Baianstovu, vald till årsmötet 1999

Revisorer:

 • Poul Gilvad
 • Lars-Erik Larsson

Valberedning:

 • Hans Christiansen
 • Lars-Erik Larsson

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden samt ett informellt planeringsmöte.

Den 31 december 1997 var medlemstalet 243 betalande medlemmar och 4 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Birgitta Hylin, hedersordförande samt Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg och Ingvar Andersson.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið samt ett specialnummer, Føroyar - vårt land i Norden, utgivet av Norsk Færøysk Lag, Samfundet Sverige-Färöarna och Tjaldur i Finland.

Årets bokgåva: En bok för alla: Avsändare Norden.

Möten

Samfundets medlemmar har under året kallats till två möten:

 1. Den 28 januari. Medlemsträff på Arena Norden, i vars källare Samfundet har sin boksamling. Maj-Britt Imnander informerade om Arena Nordens verksamhet. Utbildningsradions film om Färöarna visades.
 2. Den 27 april. Årsmöte i Biologiska museet. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Birgitta Hylin om de färöiska sägnerna.

Medlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna har deltagit vid:

 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 30 oktober-2 november. Medlemmar från Göteborg tjänstgjorde i Samfundets monter.

Stipendium:

Styrelsen har utlyst ett stipendium - Birgitta Hylins stipendium - på högst 5 000 SEK.

På styrelsemöte den 8 juni utsågs Ann-Marie Sundberg, numera bosatt på Åland, till den första Birgitta Hylin-stipendiaten.

Övrigt:

Den 11-12 oktober. Kulturresa för medlemmar till Mariehamn, Åland, med besök på Nordens Institut på Åland samt Ålands museum. De 19 deltagarna fick i samband härmed även träffa Birgitta Hylin-stipendiaten Ann-Marie Sundberg.

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningar i Finland och Norge.

 

Januari 1998
Gunnel Wallén

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.