Verksamhetsberättelse 2010

 

Styrelse:
 • Ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2011
 • Vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2012
 • Kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2012
 • Sekreterare Johanna Roto, vald till årsmötet 2012
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2011
 • Yvonne Boulogner vald till årsmötet 2012
Revisorer:
 • Ralph Björkman och
 • Lars-Erik Larsson
 • Suppleant Torálvur Kristoffersen
Valberedning:
 • Osva Olsen och
 • Lars-Erik Larsson

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, den 6 januari hos Rune Bengtsson, den 23 januari hos Nanna Hermansson, årsmötet den 23 april hos Yvonne Boulogner, ett konstituerande sammanträde efter årsmötet och ett sammanträde den 11 maj på Kulturhuset.

Dessutom hölls ett första styrelsemöte gemensamt med Samfundet Sverige-Island den 6 mars, ett andra den 17 mars och ett tredje den 7 september. 

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2010 var medlemstalet 128.  Hedersmedlemmar:  Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen och Poul Gilvad. Under året har hedersmedlemmarna Björn Hagström och Erik Stark gått bort.

 

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj. 
Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter, bidrag från Föreningen Norden och vissa andra projektbidrag. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. Utgifter för tryckning av bladet och portokostnader har stigit så att de de är högre än inkomster från årsavgifterna. Samfudnet har haft ett underskott under några år, men detta kan inte fortsätta och därför har styrelsen under året satsat på hemsidan. 

Tíðindablaðið har sedan 1993 givits ut fyra gånger om året. Det fjärde numret ersattes under åren 2005-2009 av årsskriften Gardar (nr XXXVI- XL). Det skedde i samarbete med Samfundet Sverige-Island i Lund och Malmö som lades ner 2010. Styrelsen har av ekonomiska skäl beslutat att inte fortsätta utgivningen av Tíðindablaðið och därför blev nr 62 det sista. 

Hemsidan www.samfundet-sverige-faroarna.se är en möjlighet för Samfundet att fortsätta arbeta för sina syften att öka kontakterna mellan Sverige och Färöarna och sprida kunskap om Färöarna i Sverige.

Torbjörn Nyström, Svensk-färöiska föreningen på Färöarna, höll den 6 mars en website-kurs för Samfundet och Samfundet Sverige-Island på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Han har sedan lagt upp Samfudnets hemsida och kvarstår som webmaster, medan styrelsen hoppas kunna hålla sidan levande. 

Birgitta Hylin-stipendiet delades ut till en grupp på Stensunds folkhögskola som byggt en färöisk båt. Gruppen var på Färöarna 28 maj-5 juni och Jakob Wirdenäs skrev rapport till Tíðindablaðið nr 62.

Inkallelser 

Samfundets medlemmar har under året kallats till : 

 • Årsmöte som hölls den 23 april 2010 hemma hos Yvonne Boulogner i Stockholm. Efter mötet skulle en delegation från Tórshavn med borgmästaren i spetsen tala om läget på Färöarna. De kom ej då aska från utbrottet i Eyjafjallajökull hindrade deras nordiska huvudstadsmöte på kulturförvaltningen. I stället berättade Gunnel Wallén från vårens resa till Färöarna och medlemmarna diskuterade livligt egna upplevelser. De 13 medlemmarna bjöds på festmåltid. 
 • Västnordiska vänföreningars möte i Stockholm höl1s dagarna 19-20 november 2010 med deltagare från Tjaldur, vänskapsförening Finland- Färöarna, Uppik Vänskapsförening Finland-Grönland, Föreningen Sverige-Grönland, Samfundet Sverige-Färöarna och Samfundet Sverige-Island.
  Från Finland kom sex medlemmar som gjorde en liten stadsvandring med ett besök i Livrustkammaren. Vid ett samarbetsmöte hos Föreningen Norden, Hantverkargatan 29, diskuterade nio deltagare program, gemensam resa och vikten av hemsidor. Ledarna från Föreningen Norden välkomnade gästerna och betonade vikten av det bilaterala samarbetet som en grund för det nordiska.
  På kvällen var alla medlemmar inbjudna till Skogens hus på Skansen. Lars-Erik Larsson, chef för Biologiska museet, gav livfulla glimtar av sin karriär som reseledare på Färöarna från 1975  till 1987. Han illustrerade dem med goda diabilder. Efter förfriskningar tog den unge färöiske sångaren Brandur Enni fram sin gitarr och sjöng till de 23 åhörarnas uppenbara förtjusning. Följande dag höll Christian Hjort, geolog och ornitolog från Lund, föredrag om sitt mångåriga fältarbete på nordöstra Grönland. Han visade också bilder för bortåt 35 åhörare hos Nordregio på Skeppsholmen.

Övrigt:

Utställningen Havsfiske- sex turer på Nordatlanten med Maria Olsens fotografier visades på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg från 2 november 2009-31 januari 2010. Den 5 juni öppnades den i Víkin- Sjóminjasafnið í Reykjavík och stod till den 5 augusti. Sören Hallgren och fotografen Maria Olsen talade vid invigningen på Sjömännens och havets dag. Med skutan Westward Ho, ägd av Tórshavns kommun, deltog borgmästaren Heðin Mortensen med följe. Utställningen skickades sedan till Katuaq, Grönlands kulturhus i Nuuk, försenades, men öppnades 14 oktober. Nanna Hermansson hängde utställningen och talade vid invigningen. Den togs ner den 29 oktober.

Arkivet förvarades hemma hos Rune Bengtsson där uppordningen fortsatt.

Sagoresans forsättning blev färöiskt tema på den Berättarfestival som Berättarnät Kronoberg och Sagomuseet höll i Ljungby. Den 12 juni berättade Eyð Matras, Bárður Jákupsson och Hedvig Westerlund sägner och äventyr från Färöarna, ordförande stod för inramningen. De framträdde också i lokalradio. Gruppen Yggdrasil under ledning av Kristian Blak höll konsert. I november for Per Gustavsson och berättade i färöiska skolor. 

Folkdansringen Skåne fick hjälp med att genomföra en planerad dansresa och utbyte med Klaksvíkar Dansifelag i oktober-november. 

Bokförsäljningen har varit mycket liten under året. Förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats.

Samfundets samarbete med Föreningen Norden har varit gott och kontakt har hållits med  med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland. 

 

Stockholm den 31 januari 2011
Nanna Hermansson

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.