SAMFUNDET SVERIGE-FÄRÖARNA

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelse:

 • Ordförande
  Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2014

 • Vice ordförande
  Sören Hallgren, vald till årsmötet 2014

 • Kassaförvaltare
  Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2014

 • Sekreterare
  Johanna Roto, vald till årsmötet 2014

 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2013
 • Yvonne Boulogner vald till årsmötet 2014

 • Revisorer:
  Lars-Erik Larsson och
  Gunvor Vretblad

 • Revisorssuppleant:
  Torálvur Kristoffersen

 • Valberedning:
  Osva Olsen och
  Lars-Erik Larsson

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls den 11 april i Konstnärsklubben i Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, Stockholm. Närvarande var omkring 15 var medlemmar och 35 andra gäster. 

Ett styrelsemöte hölls den 27 november 2012 på Kulturhuset. 

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2012 var medlemstalet 91 betalande medlemmar.  Hedersmedlemmar:  Bárður Jákupsson, Gunnar Åkerblom, Jeffrei Henriksen och Poul Gilvad. 

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.  

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter och bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.  

Hemsidan www.samfundet-sverige-faroarna.se är en möjlighet för Samfundet att fortsätta arbeta för sina syften att öka kontakterna mellan Sverige och Färöarna och sprida kunskap om Färöarna i Sverige. Torbjörn Nyström, Svensk-färöiska föreningen på Färöarna, som har lagt upp hemsidan fortsätter som webmaster. 

Samfundets medlemmar har under året kallats till:

Årsmöte den 11 april i 2012 i Konstnärsklubbens härliga sal i Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 i Stockholm. Där samlades 15 medlemmar och 35 övriga gäster.
Kvällen inleddes med att organisten Heri Eysturlíð på den fina flygeln spelade Kúrur tú lítli songfuglur minn av Jógvan Waagstein.
Själva årsmötet bjöd inte på överraskningar, verksamhetsberättelse godkändes, revisorerna hade gjort sitt och var nöjda med räkenskaperna, styrelsen återvaldes. Efter mötet serverades ostpaj och vin och det gavs tillfälle att studera bilder av konstnärer, ritade på borddukar under herrklubbens 150 år.

De flesta hade kommit för höra Brandur Enni sjunga och spela ackompanjerad av Eric Jakobsson på tuba. Bägge spelade annars i blåsorkestern Solna Brass.
Brandur, som var på väg hem till Suðuroy efter sex år i Sverige, sjöng olika slags visor, både egna och andras. Hans mjuka version av Fred Åkerströms Jag ger dig min morgon uppskattades särskilt. En färöisk version av Jag trivs bäst i öppna landskap blev mycket uppskattad.

Heri Eysturlíð berättade att svensk populärmusik från 1960-talet blev känd på Färöarna tack vare Alan Nolsöe som arbetade på radion. Han hade varit i Sverige och blev medlem redan när Samfundet grundades 1973. Nu är han bosatt i Sverige sedan länge och han deltog i årsmötet.

Ordförande påpekade att uppsvinget för musiken skett efter Nordens Hus tillkomst 1983. Med en ny estrad och kommunal musikskola utvecklades den snabbt och nu rör sig färöiska musiker och sångare vant i hela världen. 

Frimärksevent

Den 24 september 2012 varmedlemmarna inbjudna till Konstakademien i Stockholm där två nya frimärken och en liten utställning visades. Det var resultatet av ett samarbete mellan den färöiske konstnären Edward Fuglø och den svenske Jan Håfström. Märkena presenteras på Samfundets hemsida. 

Film

Tillsammans med Samfundet Natur och Samhälle i Norden och Föreningen Nordens Stockholmsavdelning bjöd Samfundet in medlemmarna den 29 oktober 2012 till Träffpunkt Baltzar. Där visades av dokumentärfilmen Thurids krig om Thurid Zwinges liv under andra världskriget. Den är gjord av Uffe Bregendahl 2011. Den berättar om den brittiska ockupationen av Färöarna och en ung kvinna som flyttar till England. I diskussion efteråt betonades Psilander-affären, då de svenska jagarna den 20 juni 1940 var inlåsta i Skálafjørður.  

Övrigt:

Bokförsäljningen har varit mycket liten under året.

Förfrågningarom kontakter inför resor  till Färöarna har besvarats

Samfundets samarbete med Föreningen Norden och Föreningen Nordens Stockholmsavdelning samt Föreningen Natur och Samhälle i Norden har varit gott och kontakt har hållits med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland

 

Stockholm 28 mars 2013

Nanna Hermansson

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.