Verksamheten för Samfundet Sverige–Färöarna 2008

Styrelse:

 • ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2009
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2009
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2010
 • sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2009
 • Gunilla Lindberg, vald till årsmötet 2009
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2009
 • Johanna Roto, vald till årsmötet 2010

Revisorer:

 • Hans Christiansen och
 • Lars-Erik Larsson
 • Suppleant: Tóralvur Kristoffersen

Valberedning:

 • Lars-Erik Larsson

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden, årsmötet den 19 april ett konstituerande sammanträde samma dag, och ett tredje den 14 oktober.

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2008 var medlemstalet 152.
Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Erik Stark och Gunnar Åkerblom.
Bárður Jákupsson och Poul Gilvad utsågs till nya hedersmedlemmar. Bárður Jákupsson har som en sann nordist främjat Samfundets intressen på Färöarna. Poul Gilvad har i Göteborg för Samfundet hållit föredrag om Färöarna och var en stöttepelare när Samfundet deltagit i Bok- & Biblioteksmässan.

Årsavgift

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Ekonomi

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter, bidrag från Föreningen Norden och vissa andra projektbidrag. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Birgitta Hylin-stipendiet

Birgitta Hylin-stipendiet delades ut inte ut.

Publikationer

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið och ett exemplar av årsboken Gardar XXXIX med verksamhetsberättelse för 2007.

Samfundets medlemmar har under året kallats till :

Årsmöte

Samfundets årsmöte hölls den 19 april 2008 på Postmuseum i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna framträdde musikgruppen Här dansar en jungfru på fager ö. Med sång och olika instrument gladde de 13 medlemmar och de inbjudna gästerna.

Havsfiske – sex turer på Nordatlanten

Medlemmarna var den 27 juni inbjudna till invigning av utställningen Havsfiske– sex turer på Nordatlanten på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Museichefen Hans-Lennart Ohlsson invigde och fotografen Maria Olsen och hennes man medverkade, inbjudna av Samfundet.

Övrigt

Balladdans

Som en final på projektet Nólsoy danslag till nordiska huvudstäder och konferensen Balladdans i Norden reste arbetsgruppen för konferensen till Färöarna 29 januari–4 februari.

I gruppen ingick Bo Nordenfelt, Dan Lundberg och Ulrika Gunnarsson från Visarkivet, Gunnar Nordlinder och Karen Petersen från sånggruppen Korp. Inför resan bildade de musikgruppen Här dansar en jungfru på fager ö.

Syftet var att lära känna balladdans i fastlagstid, i slutet på den traditionella danstiden. De äldre dansade på en klubb, 350 utklädda elever dansade i skolan i Hoyvík. Det var dans hela helgen i Nólsoy och till sist i friskolan på Velbastað.

Då gruppen framträdde i Norðurlandahúsið, kunde emellertid endast 30 av de flera hundra från äldrevården, som skulle ha kommit, ta sig dit, eftersom det snöade och haglade och vinden hade orkanstyrka. Gruppen framträdde i morgonradion, men kvällens konsert fick ställas in.

Resan bildade stomme till programmet Folke i P 2 den 16 mars och det har sedan sänts i repris två gånger. Som en följd av projektet återkom två av den färöiska dansarna från Nólsoy i november för att dansa med Nätverket för folklig sång och Folkmusikhuset på Skeppsholmen.

Folkdansresa

Ett annan fortsättning på projektet blev en kulturresa till Färöarna 27 augusti –2 september med dansare från Växjöbygdens folkdanslag, Sunnerbogillet och samfundsmedlemmar.
I Dalur gungade dansgolvet två kvällar under både färöisk och annan dans med många deltagare och den sista kvällen var det dans på Nólsoy. Nanna Hermansson organiserade och ledde resan. En rapport finns i tidskriften I Värend och Sunnerbo 2008:4.

Utställningen Havsfiske – sex turer på Nordatlanten

Boken Images of Fishermen. The North Atlantic av fotografen Maria Olsen och journalisterna Búi Tyril och Menakhem Ben-Yami Aberdeen 2006) utgör grunden till en fotoutställning. Se Tíðindablaðið nr 53. Syftet med den var att berätta att det finns nationer som är helt beroende av fiske, detta med anledning av den livliga svenska debatt om fiskeripolitik som inleddes hösten 2007.
Sören Hallgren och Nanna Hermansson reste till Färöarna 5-9 februari för att tillsammans med fotografen Maria Olsen välja ut 29 bilder. För att förankra utställningen och få underlag till texter for Nanna Hermansson till Island, Färöarna och Shetlandsöarna i mars–april. Projektet möttes av stort intresse från både museer och fiskeriansvariga. Utställningen producerades i maj i Stockholm i samarbete med Sjöhistoriska museet, som gjorde ett bildspel och stod för marknadsföring, bland annat i tunnelbanan.
Ekonomiskt stöd till vandringsutställningen kom från Nordiska kulturfonden. Det isländska ministeriet för fiskeri och lantbruk lämnade ett stort bidrag liksom Samfundet Sverige–Island. Bidrag erhölls också från trålfabriken Vónin och Hjælpeforeningen Danas fond.
Utställningen visades i Stockholm från den 27 juni 2008 till den 1 februari 2009.

Seminariet Fiskeripolitik i de nordiska länderna–vägen till ett hållbart fiske?

Sjöhistoriska museet, Fiskeriverket och Norden i Fokus höll i samarbete med Samfundet ett heldagsseminarium – Fiskeripolitik i de nordiska länderna–vägen till ett hållbart fiske? – på museet den 13 oktober. Seminariet riktades mot journalister och beslutsfattare och hade ett 80-tal deltagare. Fotografen visade även utställningen för de västnordiska
föreningarna och allmänheten.
Rapport finns på www.nordenifokus.se.

Bokförsäljningen har varit sparsam under året. Några förfrågningar om kontakter inför resor till Färöarna har besvarats.

Samarbetet med Norden i Fokus har varit gott. Samfundet har under året också haft kontakt med Färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Stockholm den 29 april 2009

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.