Verksamheten inom Samfundet Sverige–Färöarna 2007

Styrelse:

 • ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2008
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2008
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2008
 • sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2009
 • Gunilla Lindberg, vald till årsmötet 2009
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2009
 • Johanna Roto, adjungerad medlem

Revisorer:

 • Mats Gullberg och
 • Lars-Erik Larsson
 • Suppleant Hans Christiansen

Valberedning:

 • Lars-Erik Larsson

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, ett den 6 februari protokoll nr 224), årsmöte den 27 mars, ett konstituerande sammanträde samma dag, ett möte den 27 april och ännu ett den 11 september 2007 nr 228).

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2007 var medlemstalet 145 betalande medlemmar.
Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Erik Stark och Gunnar Åkerblom.

Årsavgift

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Ekonomi

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter, bidrag från Föreningen Norden och vissa andra projektbidrag. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Birgitta Hylin-stipendiet

Birgitta Hylin-stipendiet delades ut till Noomi Riedel och Rasmus Borg.

Publikationer

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið och ett av årsboken Gardar med verksamhetsberättelse för 2006.

Samfundets medlemmar har under året kallats till :

Årsmöte

Samfundets årsmöte hölls den 27 mars 2007 på Norden i Fokus i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna berättade etnologen Osva Olsen, Uppsala, om stickning på Färöarna förr och nu. Hon talade om mönster, hemslöjdsföreningar, stickning till avsalu och plaggens symbolvärde. Osva Olsen visade också olika stickade alster. Det intressanta föredraget refererades i Tíðindablaðið nr 52. – Bröd och ost serverades för de 18 medlemmar som deltog.

Balladdans i Norden

Medlemmarna var inbjudna till konferensen Balladdans i Norden 8–9 november på Postmuseum och Musikmuseet och till avslutande dansafton på Skeppsholmen.
Samfundet hade inlett ett samarbete med västnordenföreningarna Norsk-Færøysk Lag i Oslo och Tjaldur, vänskapsförening Finland-Färöarna i Helsingfors inför en resa för Nólsoy danslag till de nordiska huvudstäderna Olso, Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn 2–11 november 2007. Svenskt visarkiv stod tillsammans med samfundet för konferensen. En andra medverkande institution var Nordatlantens Brygge och vidare föreningarna Oslo Songdanslag, Brage, Folkvisedanslaget och Folkmusikhuset.
Stöd erhölls från Nordiska kulturfonden, Vera och Greta Oldbergs stiftelse, Letterstedtska föreningen, Finlands konsul på Färöarna, Färöarnas Lagting och Landsstyre. Samfundet fick 15 000 kr från Clara Lachmanns fond till projektet. Från Nólsoy kom tolv dansare som ledde workshop på den nordiska konferensen och som bjöd upp till dans vid åtta tillfällen.
Konferensens föredrag har tryckts som Meddelande nr 48 från Svenskt visarkiv. Programmet Folke i P2 den 11 november ägnades konferensen. Projektet har beskrivits i Tíðindablaðið och Gardar.

Färöfoto med musik

Den 26 november 2007 inbjöds medlemmar till en fotoutställning med musik Stipendiaterna Noomi Riedel och Rasmus Borg satte upp utställningen med musik enbart för kvällen. Det kändes som om samspelet gick i grågrönt och dröp av fukt. Resan blev annorlunda än väntat, men de hade haft fina dagar och vill gärna till öarna igen.
Till evenemanget kom 45 personer, bland dem studiekamrater och färöingar.

Övrigt:

IOFFotoutställning om havsfiske
I Tíðindablaðið nr 53 omtalades boken Images of Fishermen : the North Atlantic av fotografen Maria Olsen och journalisten Búi Tyril, Aberdeen 2006. I boken skildras sex fisketurer, två av dem från Färöarna. Samfundet sökte under hösten medel hos Nordiska kulturfonden för en nordisk vandringsutställning om havsfiske med Maria Olsens och 50 000 DKK beviljades. Samarbete sker bland annat med Samfundet Sverige-Island och Islands ambassad, som utlovat ekonomiskt stöd.
Syftet är att informera om att det finns nationer som är helt beroende av fiske och att visa hur modernt havsfiske går till och uppmuntra en nordisk debatt om hållbart fiske. I Västnorden, utanför EU, används andra regler än de som gäller i Sverige. Utställningen skall öppnas i juni på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Bokförsäljningen har varit sparsam under året. Några förfrågningar om resor till Färöarna har inkommit.

Samfundets samarbete med Norden i Fokus har varit gott. Samfundet har under året också haft kontakt med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

 

Stockholm den 19 april 2008

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.