Verksamheten inom Samfundet Sverige–Färöarna 2005

Styrelse: 

 • ordförande Nanna Hermansson, vald till årsmötet 2006
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2006
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 2006
 • sekreterare Ralph Björkman, vald till årsmötet 2007
 • Anne Eide Mörner, vald till årsmötet 2006
 • Ove Granum, vald till årsmötet 2007
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2007

Revisorer:

 • Revisorer: Mats Gullberg och
 • Hans Christiansen
 • Suppleant Lars-Erik Larsson

Valberedning:

 • Britt Werner och
 • Lars-Erik Larsson

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden, ett konstituerande sammanträde efter årsmötet den 31 mars och ett den 3 oktober, hos Rune Bengtsson, Siargatan 11, Stockholm.

Medlemsantal. Hedersmedlemmar

Den 31 december 2005 var medlemstalet 163 betalande medlemmar.
Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark och Gunnar Åkerblom.

Årsavgiften

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.
Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen.

Birgitta Hylin-stipendiet

Birgitta Hylin-stipendiet delades inte ut 2005.

Publikationer

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið, varav ett dubbelnummer.
I tillägg har medlemmarna erhållit årsskriften Gardar som årsgåva.

Samfundets medlemmar har under året kallats till :

Årsmöte
Samfundets medlemmar har under året kallats till ett möte.
Årsmötet hölls den 31 april 2005 på Norden i Fokus i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna kåserade ambassadsekreterare Lone Andersen från Danmarks ambassad om förhållandet mellan Färöarna och Danmark. Hon gav en mycket nyanserad skildring av förloppet under 1900-talet och intressanta inblickar i de senaste händelserna inom politiken. Lone Andersen menade att stämningen har blivit mer positiv än tidigare.
Bröd och ost, torrfisk och späck serverades till de tretton deltagarna.
Föredraget publicerades i Tíðindablaðið nr 47.

Övrigt:

ROMEO & JULIA KÖREN
Romeo & Julia Kören från Dramatiska teatern gjorde 19–24 januari 2005 en resa till Färöarna där de övade tillsamamans med Gríma, nu nationalteater, och Tórshavnar Kammarkór.
De två körerna framträdde i Norðurlandahúsið och Romeo & Julia Kören höll konsert i Nólsoy och på sjukhuset i Tórshavn. Turnén var mycket lyckad och gästfriheten översvallande.
Initiativtagare var Nanna Hermansson.

MÖTE I KÖPENHAMN
Efter ett förslag från möte med Västnorden-föreningar den 15 september 2004 arrangerade Samfundet helgen 22–24 april 2005 en resa för styrelserna till Köpenhamn. Från Samfundet deltog fyra styrelsemedlemmar, från Föreningen Sverige-Grönland en, övriga åtta kom från Tjaldur – Vänskapsföreningen Finland-Färöarna, och Uppik–Vänskapsföreningen Finland-Grönland. I resan ingick besök på Bymuseet där chefen, Jörgen Selmer, tog emot, vidare Runde tårn, innerstaden och Nordatlantens brygge. Skarp vårsol strålade över de nyrestaurerade statyerna i Nordmandsdalen i Fredensborg.

ÅRSSKRIFTEN GARDAR
Ett utökat samarbete med Västnordenföreningarna har också diskuterats. Det ledde till att årets fjärde och sista nummer av Tíðindablaðið ingår i årskriften Gardar som kom i januari 2006. Gardar har sedan 1970 givits ut av Samfundet Sverige–Island i Lund-Malmö och är nu även årsskrift för Samfundet Sverige–Färöarna.

KÅSERI
Den 26 oktober besökte Gunnel Wallén och Ove Granum Föreningen Norden i Täby med kåseri och bildvisning.

SAMARBETE. KONTAKT
Samfundets samarbete med Norden i Fokus har varit gott. Samfundet har under året också haft kontakt med färöföreningarna i Norge, Tyskland och Lettland.

FRÅGOR
Frågor från medlemmar och andra färöintresserade har besvarats av Samfundets styrelse via telefon, brev och e-post.

UPPVAKTNING. REPRESENTATION
Hedersmedlemmen Erik Stark uppvaktades på sin 90-årsdag den 7 februari 2005 av Sören Hallgren och Nanna Hermansson. Ordföranden representerade Samfundet vid Folkvisedanslagets 100-årsfest den 13 november 2005.


Stockholm, april 2006

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.