Vår historia

- Liten förening med stora ambitioner -

 

 

Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik

Färöarna - ett okänt land i norden, som samfundet vill göra känt för svenskar.

 

År 1973 samlade Birgitta Hylin (1915-1998) några vänner kring sig och bildade Samfundet Sverige-Färöarna.

Birgitta hade rest till Färöarna på 1960-talet för att bland annat samla barnvisor och barnrim. Därefter kom Färöarna att bli hennes mittpunkt i tillvaron.

Hon kände en mission att göra Färöarna mera känt i Sverige och att föra våra båda folk närmare varandra. "Färöarna - okänt land i Norden" var en slogan som hon ofta använde till artiklar och föredrag runt om i Sverige.

 

Verksamhet

De första tio åren innehade Birgitta ordförandeposten i Samfundet. När hon avgick - och samtidigt lät sig iklädas rollen av hedersordförande - efterträddes hon av PG Braf. Därefter har i tur och ordning Lena Sewall, Hans Christiansen, Gunnel Wallén och Nanna Hermansson varit Samfundets ordförande.

Samfundets medlemsanknutna verksamhet har av praktiska skäl mest försiggått i Stockholm. De tidiga verksamhetsåren präglades av en mängd föredrag, konserter, bildvisningar och andra aktiviteter, oftast i anknytning till någon intressant stockholmsmiljö. Efterhand har programverksamheten fått allt svårare att få genomslagskraft i en stad fylld av aktiviteter.

 

Skrifter

Under många år deltog Samfundet i Bokmässan i Göteborg och där knöts många kontakter. Samfundet har givit ut ett antal skrifter till medlemmarna och till försäljning. Medlemsblad av skilda slag har sänts ut. Tíðindablaðið kom ut med fyra nummer om året fram till 2010. Det sista bladet hade nummer 62.

År 2005 inleddes ett samarbete med Samfundet Sverige-Island i Lund och Malmö som gav ut årsboken Gardar. Den blev också Samfundet Sverige-Färöarnas årsbok 2005 till 2009.

Ett halvdussin boktitlar har givits ut av Samfundet på eget förlag. Främst bland dessa är den färöisk-svenska ordbok som Birgitta Hylin skrev tillsammans med Ebba Lindberg och med stöd av Jeffrei Henriksen och som kom ut 1984. Denna enda färöisk-svenska ordbok är fortfarande till salu.

 

Kulturpersoner

Ett flertal kända kulturpersonligheter och nordister har varit aktiva medlemmar i Samfundet. Bland dessa kan nämnas Ejnar Fors Bergström, Bengt Göransson, Björn Hagström, Erik Stark, P O Sundman och Roland Svensson.

 

Samarbete & hemsida

Samfundet har genom åren haft ett gott samarbete med Föreningen Norden och nordiska vänföreningar, särskilt dem som har Västnorden i fokus. Sedan 2010 vill Samfundet sprida kunskap och information om Färöarna genom den egna hemsidan: www.samfundet-sverige-faroarna.se

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Styrelse

  Styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 21 mars 2019 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   § 1 Ändamål Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.