Back

Tryckt sedel från ockupationen 1940-45

Självständig färöisk valuta

Under 2. världskriget upprättades en självständig färöisk valuta. En färöisk krona blev med lag fastställd att vara en tjugondedel av det engelska pundet. Dessa båda valutorna blev låsta till varandra i ett s.k. sedelfondsystem, Currency board, en fast växlingskurs. Minskar den ena valutan så minskar också den andra motsvarande. Anledningen att göra en egen färöisk valuta var att Danmark ockuperades av Tyskland i april 1940, men inte Färöarna. På Färöarna fanns fortfarande de danska myndigheterna kvar. De hade bara flyttat in i amtmansborgen till amtmannen, den högste danske tjänstemannen på Färöarna. Han ansvarade nu själv för det som danska myndigheter i Danmark tidigare stod för. Därför kunde man fortsätta att använda myntenheten krona, bara nu med skillnaden att den var självständig färöisk och inte längre beroende av kronan i Danmark.

Inledningsvis blev de danska sedlarna som var i omlopp på Färöarna stämplade (se bild 10 kr) att den bara var giltig på Färöarna. Efter drygt ett halvt år trycktes (se bilder 1 kr) speciella färöiska sedlar och mynt. Denna nya valuta trycktes i England.

Valutan från 1940 var i omlopp fram till 1949, trots att kriget slutade 1945. Hemstyreslagen på Färöarna trädde i kraft 1948, och inte föränn efter den ändrades den färöiska valutan till det hon är idag. 12 april 1949 kom "Lagen om färöiska sedlar mm på Färöarna" och den fastställer att valutan på Färöarna är en krona och att förhållandet mellan den färöiska och danska kronan är 1 króna = 1 krone. Enligt lagen skall Nationalbanken (i Danmark) producera särskilda färöiska sedlar med text på färöiska, men med samma värde och format som de danska sedlarna. Mynten är det ingen skillnad på, utan de är samma som används i Danmark.

Tack till medlemmen Nils Walberg som har skickat in bilder på en-kronors sedel från november 1940 som kom i hans ägo efter att hans far kom till Färöarna med ubåt 1947 på ett flottbesök. Läs om de sju ubåtarna på Färöarna här
Som referens lägger vi med en bild på en stämplad tio-kronors sedel från juni 1940.
 

måndag, 19 februari 2018

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.