Posta uppmärksammade den totala solförmörkelse som svepte över Färöarna den 20 mars 2015. Två märken utkom, i valörerna 17 och 19 kr, sammantryckta i ett block.

 

Året bjöd på en hel del spännande motiv på de färöiska frimärksutgåvorna.

Solförmörkelsen den 20 mars var en nyhet världen över, medan Jacobsens bokhandels 150-årsjubileum eller den färöiska flaggans 75-årsjubileum som internationellt erkänd flagga hade mer lokal betydelse, liksom invigningen av den nya terminalen vid flygplatsen på Vágar.

Årets första utgivningstillfälle var den 23 februari. Ett märke i valören 24 kr uppmärksammade att Magna Carta, det dokument som anses ligga till grund för modern statsbildning med lagstiftande, dömande och utövande makt, fyllde 800 år. Anker Eli Petersen formgav märket som trycktes i Frankrike.

100-årsdagen av kvinnlig rösträtt uppmärksammades på ett 36-kronorsmärke, formgivet av Edward Fuglö och tryckt i Frankrike.

Flygplatsens nyinvigda terminalbyggnad var föremål för två frimärken i valörerna 8,50 och 15 kr, vilka även kom ut i ett häfte med fyra märken av varje. Motiv är själva terminalbyggnaden samt flygplan från Atlantic Airways flotta.

Ett block med fyra märken i valören 8,50 visar målningar av Clayton Atkinson från hans expedition till Färöarna och Island år 1833.

Den 11 mars kom en alldeles speciell utgåva. Då var det dags att uppmärksamma den totala solförmörkelse som skulle komma att svepa över Färöarna den 20 mars. Två märken utkom, i valörerna 17 och 19 kr, även sammantryckta i ett block. Motivet är den nästan helt förmörkade solen bakom Nólsoy. Här har konstnären, den svenska frimärksgravören Martin Mörck, utövat viss konstnärlig frihet eftersom solen har en östligare placering än vad som var fallet när solförmörkelsen verkligen inträffade.

Det gemensamma europeiska frimärkstemat för 2015 var leksaker och på Färöarna kom två märken den 24 april på detta tema, i valörerna 17 och 22 kr. Märkena, vilka är formgivna av Edward Fuglö, visar en trasdocka och en ring gjord av bockhorn.

Samma dag utkom också två frimärken i valörerna 11 och 12 kr som uppmärksammar att det är 75 år sedan den färöiska flaggan blev internationellt erkänd i samband med andra världskriget. 11-kronorsmärket visar flaggan placerad på Mount Everests topp, medan 12-kronorsmärket visar flaggan i mer vardaglig miljö, på färöiska farvatten.

Årets sista utgivningstillfälle var den 28 september. Ett block med tre märken, vardera i valören 12 kr visar olika föremål som har haft samband med religionsutövning på vikingatiden. Bakgrunden till märkena visar en vikingatida miljö från Färöarna. Blocket är formgivet av Martin Mörck och tryckt i Sverige.

Färöarna ingår i ett samarbete mellan små postadministrationer i Europa, Sepac, och årets tema för detta samarbete var stickkonst. Ett 17-kronorsfrimärke visar vantar och andra föremål stickade av Randi Samsonsen. Ett mycket vackert och vällyckat märke. Man kan nästan känna strukturen på de stickade föremålen.

En stor kulturell händelse på Färöarna var 150-årsjubiléet hos H. N. Jacobsens bokhandel i Tórshavn. Två märken, i valörerna 17 och 26 kr, uppmärksammar detta. Det ena märket visar den vackra bokhandelsbyggnaden i vinterskrud, medan det andra vill lite för mycket då det visar både två gamla interiörbilder och fyra bokomslag i det lilla frimärksformatet!

Traditionsenligt avslutades utgivningsåret med två stycken julfrimärken i valörerna 8,50 och 17 kr. För tredje året i följd är det scener ur julevangeliet som återges i bilder av Edward Fuglö. Dessa märken finns även i häfte med fyra märken av varje.


Rune Bengtsson, Stockholm
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta

Tio slumpvis valda artiklar

Kultur- och dansresan till Färöarna, februari-mars 2014 - en betraktelse

02 apr 2014 Läsning

  Femton trötta resenärer från Sverige som anländer till Vágar, varav en engelsk balladnörd från Linköping, uppvuxen i den forna Danelagen. Alla känner någon, men ingen känner alla, tror...

Ö till ö. Från Gotland till Färöarna

30 okt 2019 Läsning

  Ett 20-tal gotlänningar besökte Färöarna i början av juni 2019. Vi landade djärvt på en flygplats bland dimmiga kullar och höjder långt västerut. En av oss gotlänningar kom dit med båten...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år

13 mar 2019 Läsning

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern Páll och blev därigenom fri att ägna sitt liv åt konsten. Páll fick däremot, som...

Steffan Danielsens bilder

16 jan 2010 Läsning

  I slutet av september gavs en stor vacker bok ut med ett hundratal verk av konstnären Steffan Danielsen. De flesta fotograferades av fotografen Ásmund Poulsen vid en utställning i...

Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

01 dec 2013 Läsning

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan? Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra kaskelotter (Physerter...

Intryck från Färöarna 1963 - En illustrerad resedagbok

08 dec 2017 Läsning

Inledning Uppmärksamma ögon på hantverk och kultur För att studera den gamla färöiska allmogekulturen åkte textilkonstnären Inga-Mi Vannérus till Färöarna i juli 1963. Hennes...

Lunnefångst på Färöarna

21 jan 2019 Läsning

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell lunnefångst gavs ut 2018. Gravören är svenske Martin Mörck. På fågelberget Färöiskt frimärke storlek 31...

Skuggbilder på svenska

19 okt 2018 Läsning

  Många små milstolpar Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min svenska översättning, Skuggbilder. Den utgör på flera sätt små milstolpar. Dels...

Jóansøkugras (Plantago lanceolata) på Färöarna

07 jan 2009 Läsning

  Om växter som kulturhistoriska källor Att växtarter i landskapet kan tjäna som historiska källor över människans aktiviteter i tid och rum är ett välkänt faktum. Nils Dahlbeck...

Snurra - En färöisk leksak i global belysning

01 dec 2008 Läsning

  När jag för några år sedan besökte en hemslöjdsbutik i Tórshavn fann jag en traditionell leksak som ådrog sig mitt intresse. Det var en så kallad snurra, tillverkad av ett skivformat...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.