GDPR

Information om behandling av personuppgifter.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Ideella och obundna föreningen Samfundet Sverige-Färöarna är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid registrering, inloggning, medlemsansökan, nyhetsbrev, vid senare ändringsanmälningar, kurser och i samband med andra aktiviteter.

 

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, födelsedag, telefonnummer, e-post och liknande. Personuppgifterna finns i Samfundet Sverige-Färöarnas medlems- och kontaktregister.

 

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i Samfundet Sverige-Färöarna, ge dig som registrerad på hemsidan en bättre service, samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt stadgarna åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem kan du deltaga i aktiviteter, komma åt hemsida och sociala media, samt kontakta andra medlemmar, styrelse och samarbetande organisationer.

 

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Samfundet Sverige-Färöarna, komma att behandlas av andra föreningar eller bolag för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

 

Behandling av personuppgifter, rättelser m.m.

Du har rätt att gratis och när du önskar, se vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för Samfundet Sverige-Färöarna att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till annan personuppgiftsansvarig. I sådant fall kan ditt medlemskap komma att upphöra.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.
Läs mer om behandling av personuppgifter på datainspektionen.se

 

Gallring

Dina uppgifter gallras i samband med att du avslutar abonnemang på nyhetsbrev, ändrar status på ditt medlemskap eller liknande. Dina uppgifter gallras också om du har skapat inloggning, registrerat dig etc, men inte fullfört validering av din e-post. Eller om du ansökt om att bli medlem men inte har betalat medlemsavgiften/årsavgiften.

 

Kontakt

Samfundet Sverige-Färöarna, organisationsnummer 802010-6673.
Adress c/o Wallén, Grundtvigsgatan 23, 168 48 BROMMA, Sverige
Telefon nummer +46 8 878147, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.